Valstyb s ir savivaldybi valdom moni valdymo gair s
Download
1 / 7

Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymo gairės - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymo gairės. Arminta Salad žienė NASDAQ OMX Baltijos rinkos vadovė Baltic Institute of Corporate Governance valdybos narė. SVĮ valdymo problemos ir jų pasekmės. Neefektyvi veikla. Neigiama visuomenės nuomonė. Prasta paslaugų kokybė,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymo gairės' - nonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Valstyb s ir savivaldybi valdom moni valdymo gair s

Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymo gairės

Arminta Saladžienė

NASDAQ OMX Baltijos rinkos vadovė

Baltic Institute ofCorporateGovernance valdybos narė


Sv valdymo problemos ir j pasekm s
SVĮ valdymo problemos ir jų pasekmės

Neefektyvi veikla

Neigiama visuomenės nuomonė

Prasta paslaugų kokybė,

aukšta kaina

 • Valdymo problemos:

 • Nėra aiškių strateginių tikslų

 • Neaiški valdymo struktūra

 • Nekompetentinga, politizuota valdyba

 • Menkas veiklos skaidrumas ir atskaitingumas

Blogi finansiniai rezultatai

Reikalingos reguliarios injekcijos iš biudžeto

Nėra/blogesnės galimybės skolintis/pritraukti investuotoją

Išaugusi veiklos rizika

Neinvestuojama į infrastruktūrą, naujas technologijas, paslaugas


Visuomen s nuomon
Visuomenės nuomonė

VVĮ dirba efektyviai

SVĮ dirba taip pat arba geriau nei VVĮ

VVĮ valdybos (tarybos)turi pakankamai kompetencijosatlikti savo funkcijas

VVĮ valdybos (tarybos) nariai, vadovai, darbuotojai nenaudoja

įmonės asmeninei naudai gauti

VVĮ valdybos (tarybos) nariai, vadovai, darbuotojai parenkami pagal kompetenciją (o ne politinę priklausomybę ar pažintis)

100%

10%

30%

50%

Sutinku

Neisutinku, neinesutinku

Nesutinku

Šaltinis: Baltic Institute ofCorporateGovernance apklausa 2012 m.


Mon s valdymo sistema
Įmonės valdymo sistema

 • Įmonės savininkai

 • Skiria valdybos narius ir vertina valdybos veiklą

 • Skiria audito įmonę

Nuosavybės

lygmuo

AKCININKAI

AUDITORIUS

 • Atstovauja visų akcininkų/įmonės interesus

 • Tvirtina įmonės strategiją

 • Prižiūri vadovybės veiklą

 • Skiria/atleidžiaįmonės vadovą, nustato jo atlygį

TARYBA

Strateginis

ir priežiūros

lygmuo

VALDYBA

 • Vadovauja kasdienei įmonės veiklai

 • Atskaitingas įmonės akcininkams ir valdybai

VADOVAS

Vykdomasis

lygmuo


Sv valdymo tobulinimo gair s
SVĮ valdymo tobulinimo gairės

Valdymo problemos

Rekomenduojami sprendimai

 • Įmonės tikslai neaiškūs, vienas kitam prieštaraujantys

 • Įmonės panaudojamos politiniams tikslams

 • Socialinių tikslų įgyvendinimas – nuostolingas, tinkamai neįvertintas

 • Akcininkai turi aiškiai nurodyti, kokių tikslų turi siekti įmonė ir nustatyti pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius

 • Komercinę veiklą vykdančios įmonės turi būti valdomos vadovaujantis verslo logika, konkurencijos principais

 • Aiškiai deklaruoti socialinius tikslus ir apskaityti jiems įgyvendinti patiriamas išlaidas

 • Depolitizuoti strateginius, investicinius, valdymo ir kt. sprendimus


Sv valdymo tobulinimo gair s1
SVĮ valdymo tobulinimo gairės

Valdymo problemos

Rekomenduojami sprendimai

 • Neaiški valdymo struktūra

 • Dažni ir neprognozuojami pokyčiai įmonės valdyme/veikloje

 • Akcininko/politikų tiesioginis kišimasis į kasdienę įmonės veiklą

 • Nekompetentingos, politizuotos, neveiksnios valdybos

 • Formalizuoti įmonės valdymo struktūrą ir principus

 • Patvirtinti ir įgyvendinti aiškią ir skaidrią valdybos narių skyrimo tvarką

 • Sudaryti kompetentingą profesionalią valdybą, paskirti nepriklausomus valdybos narius

 • Suteikti valdybai autonomiją ir nesikišti į jos kasdienę veiklą


Sv valdymo tobulinimo gair s2
SVĮ valdymo tobulinimo gairės

Valdymo problemos

Rekomenduojami sprendimai

 • Įmonės valdyba ir vadovai nėra atskaitingi už priimamus sprendimus ir veiklos rezultatus

 • Visuomenė negali kontroliuoti įmonės veiklos dėl informacijos trūkumo

 • Viešai skelbti informaciją apie įmonės tikslus, pasiektus rezultatus (tarpines, metines ataskaitas)

 • Didesnėse įmonėse įdiegti TFAS, audituoti pagal TAS

 • Susieti vadovų atlygį su veiklos rezultatais

 • Reglamentuoti ir viešinti įmonės sandorius su susijusiais asmenimis

 • Atlikti kasmetinį valdybos ir vadovų darbo vertinimą

 • Imtis pokyčių esant nepatenkinamiems rezultatams


ad