roztropnie ku przysz o ci zastosowa informatyki w administracji l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji. Jolanta Sala Gdańsk, 12.06.2008. Konferencja "Informatyka w pomorskiej administracji". Agenda. Społeczeństwo informacyjne i inne pojęcia Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania wewnętrzne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
roztropnie ku przysz o ci zastosowa informatyki w administracji

Roztropnie, ku przyszłościzastosowań informatyki w administracji

Jolanta Sala

Gdańsk, 12.06.2008

Konferencja "Informatyka w pomorskiej administracji"

agenda
Agenda
 • Społeczeństwo informacyjne i inne pojęcia
 • Uwarunkowania zewnętrzne
 • Uwarunkowania wewnętrzne
 • Rola standardów (m.in. CAF, CPM, ITIL)
elementarne poj cia funkcjonowania spo ecze stwa xxi wieku
Elementarne pojęcia funkcjonowania społeczeństwa XXI wieku
 • społeczeństwo informacyjne
 • system informacyjny państwa
 • e-administracja
 • system informatyczny
 • technologie informacyjno-komunikacyjne
 • gospodarka globalna
 • gospodarka elektroniczna
spo ecze stwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Trwa szybki rozwój

technologii informacyjno-komunikacyjnych

Zaniedbanie zastosowania technologii ICT będzie stanowiło

istotne bariery rozwoju w każdej dziedzinie życia

oraz

dla każdej społeczności państwowej, regionalnej i lokalnej

Podstawą są:dokument elektroniczny i podpis elektroniczny

oraz rejestry państwowe

spo ecze stwo informacyjne przestrze cywilizacji kultury nauki moralno ci sztuki i religii

Rozwój ITS

Usługi finansowe

Dostawcy

Administracja

Społeczeństwo informacyjneprzestrzeń cywilizacji - kultury (nauki, moralności, sztuki i religii)

Wieloaspektowość rozwoju społeczeństwa informacyjnego

roztropno i rozum

Kierowanie Zarządzanie

Roztropność i rozum
 • Człowiek roztropny korzysta z rozumu, który powinien dostarczać elementów osądu czy też kryteriów oceny. Potrafi też zasięgnąć rady u innych.
 • Roztropność – cnota moralna, która polega na nawyku właściwego decydowania o tym, co w danym momencie należy czynić. W miarę kierowania samym sobą, nabywa się także zdolności do kierowania innymi osobami lub sprawami.
 • Rozum - zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Źródło: Wikipedia

roztropnie czyli jak
Roztropnie, czyli jak?

poprzez

?

dobre

praktyki

standardy

usług

samoocenę

i porównania

doskonalenie

jakości

modelowanie

procesów

2-3 lata

rozpoznanie

mitów

5 lat

rozpoznanie fakt w i mit w spo ecznych ekonomicznych i technologicznych
Joseph E. Stiglitz

Jeremy Rifkin

Francis Fukuyama

Józef Oleński

Tofler i inni …

Analizy „szalonych” lat 90: dekady megainteresów, megawzrostu, megaskadali, apogeum finansów i fundamentalizmu rynkowego, pojawiła się nowa gospodarka – nadmuchana bańka, rozwinęła się ekonomia innowacji, pojawiła się ekonomia informacji

Mity: redukcji deficytu budżetowego, że wojny są dobre dla gospodarki, bohatera, niewidzialnej ręki, znaczenia finansów, dużego złego państwa, globalnego kapitalizmu, zwycięskiego kapitalizmu w stylu amerykańskim (hipokryzji)

Wnioski: potrzebna jest równowaga między państwem a rynkiem

Cele: demokratyczny idealizm, a w tym m.in. świadome uczestnictwo obywateli, którzy muszą być dobrze poinformowani, fundamentalne prawo do informacji

Rozpoznanie faktów i mitów społecznych, ekonomicznych i technologicznych

Ekonomia sektora publicznego

Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku

mit technologii komercyjny i lub polityczny przebieg promowania powstaj cych technologii ict

Widzialność technologii

Okres do dojrzałości:

mniej niż dwa lata

od dwóch do pięciu lat

od pięciu do dziesięciu lat

więcej niż dziesięć lat

Dojrzałość technologii

Mit technologii (komercyjny i/lub polityczny) Przebieg promowania powstających technologii ICT

Źródło: Gartner 2005

nowa filozofia proces w biznesowych bpa i bpm potrzeby i oczekiwania klienta pracownika i firmy

Źródło:

LOVEM Overview, 07/2000 WT-1

Nowa filozofia procesów biznesowych – BPA i BPMPotrzeby i oczekiwania klienta, pracownika i firmy

Satysfakcja

klienta

potrzeby i oczekiwania klienta

+

potrzeby i oczekiwania pracownika

Satysfakcja

pracownika

+

potrzeby i oczekiwania firmy

Wyniki

działalności

=

Sukces biznesowy

slide11

Podnoszenie efektywności organizacji

Świat (globalizm)

Państwo

Organizacja (system informacyjny)

Proces biznesowy (proces informacyjny)

Stanowisko pracy (człowiek)

metoda

Narzędzia do modelowania procesów

Metoda

ARIS HOUSE OF BUSINESS ENGINEERING

została zastosowana w oprogramowaniu DGA Process DGA

 • Struktura organizacyjna
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Model procesów
  • Drzewo funkcji
  • Struktura procesów VACD (łańcuch wartości dodanej)
 • Procesy (proces biurowy)
 • Diagram ról
 • Diagram właścicieli procesów (d. alokacji funkcji)
 • Diagram instrukcji (tabela)

Tworzenie nowego projektu

mapa meta procesu wiadczenia us ug publicznych
Mapa meta procesu świadczenia usług publicznych

Narzędzia jakości: ISO 9000, nagrody jakości, ocena CAF, oferta usług, benchmarking …

Proces legislacyjny

Parlament

ocena instytucjonalna

Proces społeczno-polityczny

„co ma być świadczone?”

Proces społeczno-polityczny

„w jaki sposób jest

świadczona usługa?”

wola polityczna

zamówienie

wybory klienta, ocena konsumenta, skargi i wnioski

ocena

Wartości (etyka), akty prawne, normy, zasoby finansowe

Proces oceny społecznej

Głos klienta, petenta,

obywatela

głosowanie, prasa, ocena

Źródło: opracowane na podstawie S.Wysocki, Menedżerskie zarządzanie publiczne – europejskie wzorce, polskie doświadczenia

roztropnie czyli jak14
Roztropnie, czyli jak?

poprzez

?

dobre

praktyki

Narzędzia

standardy

usług

samoocenę

i porównania

doskonalenie

jakości

modelowanie

procesów

rozpoznanie

mitów

narz dzia do nadrobienia zaniedba w rozwoju polskiego spo ecze stwa informacyjnego
Narzędzia do nadrobienia zaniedbań w rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego
 • Kierunki przemian podmiotów społeczno-gospodarczych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
  • transformacje polskich organizacji po okresie PRL
 • Kierunki rozwoju zastosowań technologii ICT w XXI wieku
  • ECDL
  • BPA i BPM – IT procesowe - nowa filozofia biznesu
  • Systemy klasy CMS (Content Management System)
  • Systemy klasy ERM (Employee Relationship Management)
  • Portale korporacyjne

Narzędzia do ciągłego rozwoju i doskonalenia zastosowań informatyki w administracji

narz dzia do ci g ego rozwoju i doskonalenia zastosowa informatyki w administracji
Narzędzia do ciągłego rozwoju i doskonalenia zastosowań informatyki w administracji
 • BPA i BPM (m.in. DGA Process)
 • ISO serii 9000
 • CAF
 • Benchmarking
 • Benchlearning
 • Metodyka realizacji projektów (CPM/ZCP)
 • ITIL
 • inne narzędzia do wspomagania zarządzania
  • Reengiineering
  • Outsourcing
  • Lean management
  • Organizacja ucząca się
  • Organizacja inteligentna
 • Zarządzanie strategiczne IT

Źródło: L. Kowalczyk

stymulatory e administracji dane informacje wiedza m dro droga do sukcesu
Stymulatory e-administracjidane – informacje – wiedza - mądrośćDroga do sukcesu

zależność od kontekstu

mądrość

rozumienie zasad

wiedza

rozumienie wzorców

informacja

rozumienie relacji

dane

zrozumienie

narz dzia do ci g ego rozwoju i doskonalenia zastosowa informatyki w administracji18
Narzędzia do ciągłego rozwoju i doskonalenia zastosowań informatyki w administracji
 • BPA i BPM (m.in. DGA Process)
 • ISO serii 9000
 • CAF
 • Benchmarking
 • Bench-learning
 • Metodyka realizacji projektów (CPM/ZCP)
 • ITIL
 • inne narzędzia do wspomagania zarządzania
  • Reengiineering
  • Outsourcing
  • Lean management
  • Organizacja ucząca się
  • Organizacja inteligentna
 • Zarządzanie strategiczne IT

Źródło: L. Kowalczyk

literatura
Literatura
 • J.Oleński, Ekonomika informacji, Metody, PWE, 2003
 • J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, 2004
 • J.E.Stiglitz, Szalone lata dziwięćdziesiąte, PWN, 2006
 • F.Fukuyama, Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, 2006
 • G.A.Rummler, A.P.B, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE 2000
 • C. Kociński, A. Solecki, B. Turowski, S. Wysocki: Analiza możliwości wprowadzenia w polskiej administracji publicznej systemu zarządzania jakością, w: Efektywne metody zarządzania w administracji, praca zbiorowa. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • L.Kowalczyk, Propozycja stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacjami publicznymi, AE Wrocław
 • T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA
 • S.Wysocki, Menedżerskie zarządzanie publiczne – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, UMBRELLA, 2005
 • C.E.Bogan, M.J.English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Gliwice 2006
 • Zarządzanie Cyklem Projektu. Podręcznik, Komisja Europejska, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004

http://www.equal.org.pl/kompendium.php?Page=2&CID=5&lang=pl

 • Computerworld, Tygodnik Menedżerów i Informatyków, IDG, także nr 16
roztropnie czyli jak20
Roztropnie, czyli jak?

poprzez

?

dobre

praktyki

standardy

usług

samoocenę

i porównania

doskonalenie

jakości

modelowanie

procesów

Dziękuję za uwagę

rozpoznanie

mitów

zarz dzanie jako ci w sektorze publicznym
Zarządzanie jakością w sektorze publicznym

Orientacja na wyniki

Odpowiedzialność publiczna

Koncentracja na kliencie

Przywództwo i stałość celów

Rozwój partnerstwa

Ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje

Zarządzanie poprzez procesy i fakty

Rozwój i zaangażowanie pracowników

Źródło: T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA,

samoocena
Samoocena

Kompleksowy, systematyczny i regularny przegląd działalności i wyników organizacji w oparciu o: Model EFQM

lub CAF

lub benchmarking

samoocena

lub bench-learning

plan

wdrożenie

Źródło: T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA,

caf narz dzie do samooceny
CAF - narzędzie do samooceny
 • CAF Common Assessment Framework
  • jako metoda samooceny w jednostkach sektora publicznego
  • jako wsparcie lub alternatywa dla norm ISO serii 9000
 • CAF opracowano w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy odpowiedzialnymi za administrację ministrami krajów członkowskich UE
 • CAF jest dziełem roboczej grupy ekspertów na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych (IPSG), której celem jest wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie innowacyjnych sposobów modernizacji aparatu administracji i usług publicznych
 • na bazie metody CAF 2006 powstało narzędzie elektroniczne do przeprowadzania samoocen pod nazwą The CAF Self Assessment e-Tool (w 2007 roku 1042 użytkowników z 33 krajów, w 2010 roku – ok. 2000 użyt.)
 • więcej: www.eipa.nl
zasadnicze cele caf
Zasadnicze cele CAF
 • wprowadzanie i utrwalanie zasad kompleksowego zarządzania jakością w administracji publicznej, poprzez stosowanie i objaśnianie metody samooceny
 • ułatwianie samooceny jednostki sektora publicznego, podejmowanej w celu sformułowania diagnozy i podjęcia działań doskonalących
 • stworzenie pomostu łączącego różne modele stosowane w zarządzaniu jakością
 • ułatwienie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami sektora publicznego (bench-learning)

Źródło: T.Papaj, CAF a normy ISO serii 9000, AE Katowice, UM WŚ, 2007,

benchmarking i bench learning
Benchmarking i bench-learning

metodyki, metody i wskaźniki pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE

 • Definicja 1 – benchmarking polega na dokonywaniu porównań z innymi organizacjami i uczeniu się tych porównań
 • Definicja 2 – benchmarking to proces ciągłego pomiaru produktów, usług, praktyk w porównaniu z największym konkurentem lub firmami, które są liderami w danej branży (najlepsi w danej klasie)
 • Definicja 3 – benchmarking to ulepszanie przez uczenie się od innych poprzez porównania
 • Definicja 4 – bench-learning to metoda edukacyjna, której celem jest uzyskanie informacji na temat własnych działań poprzez ich porównanie z doświadczeniami innych

Źródło: M.Kuta-Pałach, Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny – aspekty społeczne i ekonomiczne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2007

promowanie benchmarkingu w ue
Promowanie benchmarkingu w UE

Źródło: Duńskie Ministerstwo Finansów (2000), Benchmarking w sektorze publicznym

metodyka realizacji projekt w cpm zcp
Metodyka realizacji projektów (CPM/ZCP)

ZCP – Zarządzanie Cyklem Projektu

Narzędzia:

Matryca logiczna

Drzewo problemów

Drzewo celów

Analiza strategii i inne

CPM – Cycle Project Management

LFA – Logical Framework Approach

us ugowy model informatyki
Usługowy model informatyki

Portfel

usług systemów IT

Portfel usług

pojedynczego

systemu

Klient biznesowy

Użytkownik

System

System

System

System

System

System

System

Źródło: M.Gmerski, Zarządzanie infrastrukturą IT wg ITIL, Infovide, 2005

operacyjne zarz dzanie it w modelu us ugowym

Infrastruktura

System

System

Operacyjne zarządzanie IT w modelu usługowym

Biznes

Informatyka

CI

CI

CI

CI

Outsourcing

Rozwój infrastruktury powinien być spójny, inaczej ryzykujemy efektem domina

Infrastruktura to nie tylko systemy, ale także organizacja je utrzymująca