bologna s recinde enstit m z n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bologna Sürecinde Enstitümüz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bologna Sürecinde Enstitümüz

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Bologna Sürecinde Enstitümüz - PowerPoint PPT Presentation

nona
165 Views
Download Presentation

Bologna Sürecinde Enstitümüz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bologna SürecindeEnstitümüz Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu

 2. Öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek, • Eğitimi Avrupa boyutunda ele alan, • Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, • Eğitim etkinlikleri birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş Tüm süreci iç ve dış katılımlarla sürekli denetleyen ve izleyen Öğrenim Alanı ve Bilgi Toplumu oluşturmaktır. Bologna

 3. Ortak deneyimlerin paylaşılması • Ortak hedeflere ulaşmak üzere işbirliği yapılması • Birbirinin deneyimlerinden faydalanılması • Var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan • “eğitim-öğretimde yenilenme” hareketidir. Bologna süreci

 4. Öğrenci hareketliğini kolaylaştırmak, • Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını standart hale getirmektir. AKTS’ninamacı

 5. AKTS kredisi dersin düzeyini direkt olarak belirlemez. • Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında direkt bir ilişki yoktur. • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. AKTS kredisi

 6. Tüm eğitim programlarımızı; • Eleştirel bakış açısı ile değerlendirmek, • Olası sorunları ve iyileştirmeye açık alanları tespit etmek, • Çözümleri düşünmeye ve uygulamaya başlamak, • Sürekli iyileştirmeye yönelik yürütülebilir mekanizmalar kurmak. Enstitüde Bologna

 7. ANABİLİM DALI: 60 • PROGRAM: 86 • DOKTORA: 60 • YÜKSEK LİSANS:59 • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: 11 • BÜTÜNLEŞİK DOKTORA :3 Enstitüde Bologna

 8. Eğitimkomisyonunasunulması

 9. Eğitimkomisyonunasunulması

 10. Eğitim komisyonunda onaylanamama nedenleri: • Seminer dersinin eksik olması • Doktora dersleri olan 700 kodlu derslerin yüksek lisans programlarında yer alması • AKTS hesaplama hataları • Yerel kredi hesaplama hataları • Lisans derslerinin yüksek lisansta alınması durumunda uyulması gereken sayı kısıtlamalarına uyulmaması Eğitimkomisyonunasunulması

 11. Eğitim komisyonunda onaylanamama nedenleri: • Makale sunumu dersinin kredisi konusunda yapılan hatalar • Seçmeli dersler arasında kodun bulunmayışı • Doktora programında yüksek lisans programına ait 600 kodlu derslerin yer alması • Yeterlilik sınavına hazırlık dersine YET790 kodunun verilmemiş olması Eğitimkomisyonunasunulması

 12. Mevcut durumda doktora öğrencileri yüksek lisans dersleri veya yüksek lisans öğrencileri doktora derslerini alabilmekteler. • Yeni durumda da isterler ise alabilirler ancak bu dersler kredi yükleri için gerekli kısmı doldurmaz. • Eğer doktora programı için bir yüksek lisans dersi zorunlu alınması gerekli ise bu ders bilimsel hazırlık kapsamında alınabilir. Sorunlar- Çözümler

 13. Bilimsel hazırlık derslerinden öğrenci kredi tamamlayamaz ve bu dersler geçti (G) veya kaldı (K) şeklinde transkriptinde görülecektir. • Seçmeli ders zorunlu değildir. • Zorunlu derslerin açılması konusunda program sahipleri itinalı davranarak öğrencilerin mağdur olmalarının önüne geçmeli. Sorunlar - Çözümler

 14. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Lisansüstü eğitimde Bologna sürecinin tamamlanarak uygulamaya geçilmesi planlanıyor. • Tüm programlarımız ve enstitümüz bu konuda hazırlıklarını tamamladı. • Ancak bizim dışımızda muhtemel sıkıntılar arasında mevcut otomasyon sisteminin bu durumda nasıl çalışacağıdır. • Derslerin yenilenmesi dolayısı ile sistemde gerekli güncellemelere ihtiyaç duyulması Sorunlar - Çözümler

 15. Tüm programlar gözden geçirildi. • Pasif durumda olan program ve dersler aktif duruma getirildi. • Yeni dersler açıldı. • Yeni programlar açıldı (YÖK süreçleri de tamamlandı). Fırsatlar

 16. Anabilim Dallarımıza ve Enstitümüz çalışanlarına yoğun emeklerinden dolayı TEŞEKKÜR ediyorum.