grunnloven 100 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grunnloven § 100 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grunnloven § 100

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Grunnloven § 100 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Grunnloven § 100.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Grunnloven § 100


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grunnloven 100
Grunnloven § 100
 •        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
grunnloven 1001
Grunnloven § 100
 • Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
grunnloven 1002
Grunnloven § 100
 • Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
grunnloven 1003
Grunnloven § 100
 • Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
grunnloven 1004
Grunnloven § 100
 •        Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.
grunnloven 1005
Grunnloven § 100
 • Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.
grunnloven 1006
Grunnloven § 100
 •    Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.
grunnloven 1007
Grunnloven § 100
 •        Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.
grunnloven 1008
Grunnloven § 100
 • Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.
grunnloven 1009
Grunnloven § 100
 • Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.
grunnloven 10010
Grunnloven § 100
 • Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.
grunnloven 10011
Grunnloven § 100
 •        Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.
grunnloven 10012
Grunnloven § 100
 • Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.
grunnloven 10013
Grunnloven § 100
 • Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer.Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.
grunnloven 10014
Grunnloven § 100
 •     Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.
ytringsfrihet rettslig grunnlag
Ytringsfrihet – rettslig grunnlag
 • Grl § 100
 • Forholdet mellom Grunnlov og lov
  • Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven
  • Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke
ytringsfrihet rettslig grunnlag1
Ytringsfrihet – rettslig grunnlag
 • Grl § 100
 • Forholdet mellom Grunnlov og lov
  • Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven
  • Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke
 • EMk art 10
 • Forholdet mellom EMK og norsk lov
  • Menneskerettsloven
emk art 10
EMK Art 10
 • 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.
 • 2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.
emk art 101
EMK Art 10
 • 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.
emk art 102
EMK Art 10

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

ytringsfrihet rettslig grunnlag2
Ytringsfrihet – rettslig grunnlag
 • Grl § 100
 • Forholdet mellom Grunnlov og lov
  • Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven
  • Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke
 • EMk art 10
 • Forholdet mellom EMK og norsk lov
  • Menneskerettsloven
menneskerettsdomstolen
Menneskerettsdomstolen
 • Saker mot staten Norge om brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), kan bringes inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)
 • EMD kan dømme Norge for brudd på menneskerettighetene, men overprøver ikke norske rettsavgjørelser
mer om ulike ytringer
Mer om ulike ytringer
 • Politisk
 • Kommersielle / ikke-kommersielle
 • Kunstnerisk
  • Pornografi
offentlige og private inngrep
Offentlige og private inngrep

Inngrep fra myndigheter

Arbeidsgivers styringsrett

Taushetserklæring

offentlig ikke offentlig
Offentlig / ikke offentlig
 • Ytringer innenfor den private sfære
  • Rasismeparagraf
 • Offentliggjøring av det private
avgrensninger
Avgrensninger
 • Personvern/privatlivets fred
 • Ærekrenkelser
 • Blasfemi
 • Rasisme og andre hatefulle ytringer
  • Rettslig vern mot etnisk diskriminering
 • Pornografi
 • Grove voldsskildringer
 • Riktes sikkerhet
rekrenkelser
Ærekrenkelser
 • Skille mellom sanne og ikke sanne ærekrenkelser
 • Usanne ærekrenkelser fremsatt i god tro
 • Vurderinger og fakta
 • Også sanne ærekrenkelser kan være straffbare
  • Grenser mot privatlivets fred
  • Fotoforbud og identifiseringsforbud i straffesaker
rasistiske ytringer
Rasistiske ytringer
 • Konflikt mellom ytringsfrihet og vernet mot diskriminering
pornografi og grove voldsskildinger
Pornografi og grove voldsskildinger
 • Kunsternerisk eller underholdning?
 • Aldersgrenser?
ansattes ytringsfrihet
Ansattes ytringsfrihet
 • Ikke spørsmål om straff, men om eventuelle konsekvenser for arbeidsforholdet
 • Konflikt mellom ansattes ytringsfrihet og ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver
 • Særlig om offentlig ansatte
noen s rsp rsm l
Noen særspørsmål
 • Kommersielle ytringer
  • Forbud mot alkohol- og tobakksreklame
  • Kjønnsdiskriminerende reklame
 • Ansattes ytringsfrihet
forh ndskontroll og ansvar
Forhåndskontroll og ansvar
 • Fravær av sensur betyr ikke at man ikke kan bli holdt ansvarlig for uttalelser man kommer med
forh ndskontroll
Forhåndskontroll
 • Filmsensur
  • Aldersgrense
  • Merking av video
 • Midlertidig forføyning
 • Beslag av publikasjoner
 • Forhåndstillatelse til demonstrasjon
 • Konsesjonsordninger for kringkasting
offentlighetsprinsppet
Offentlighetsprinsppet
 • Vernet av Grunnloven
 • Følger ikke av EMK art 10
 • Offentlighetslov
  • Meroffentlighet
infrastrukturkavet
Infrastrukturkavet
 • Trad: Passiv forpliktelse til ikke å hindre ytringer
 • Infrastrukturkrav: Plikt til å bidra aktivt til å legge forholdene til rette for en reell ytringsfrihet
 • Bygger ikke på internasjonal forpliktelse