Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT PowerPoint Presentation
Download Presentation
QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT

QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT

75 Views Download Presentation
Download Presentation

QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • Thốngkêcácloạilỗipháthiệntrongquátrình inline và final của PDDL và SPV • CARDS • CDP (Hộp) • BLISTER • STICKER • MARKERS (Bút) • GIAO HÀNG

 2. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • CARDS • Card bịgãy do vỗkhôngđều , cắtlệchmấtchữ

 3. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT CARDS Ápdụngquytrìnhmớitheoyêucầu BOD-> kíchthước card khôngđềunhau -> kháchhàngđã ok 18/6

 4. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT CARDS Ápdụngtheoquytrìnhmới -> chú ý lỗixếpdư card, thiếu card

 5. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • CDP (Hộp) • Hộpdánlệch

 6. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • CDP (Hộp) • Hộpbị bung keo, móphộp

 7. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • CDP (Hộp) • Hộpbịnhăn, lemmàu

 8. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT BLISTER – NCC MỸ TOÀN Lỗipháthiệnincomming

 9. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT BLISTER – NCC MỸ TOÀN Lỗi phát hiện trong quá trình sản xuất

 10. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • BLISTER – NCC MỸ TOÀN • PUR, QA đãhọpvới NCC yêucầucảithiệnchấtlượng • Trong quátrìnhsảnxuất Book táchriênghànglỗitrảvề NCC • Lần 1 trảvề : 1432 pcsngày 15/5 • Lần 2 trảvề : 687 pcsngày 19/6

 11. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • STICKER • Sticker dán lệch, nhăn

 12. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • STICKER • Sticker bế không đứt, phồng bong bóng

 13. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • STICKER • Sticker bung keo, rách

 14. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • STICKER • Hướngkhắcphụclỗi bung keo sticker nhưsau: • Miếtđườngkeochosốlượng 30.000 pcsđãbế • Chỉnhsửakhuônbế sticker, kéodài bottom xuốngthêm 2mm • Kiểmtra chi tiếtkeovàđiềnthông tin vào form

 15. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT HỌP PHỔ BiẾN THAY ĐỔI KHUÔN BẾ STICKER CHO QC

 16. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • MARKER ( BÚT) -> NCC FLOMO • Bút nhập về sai AW

 17. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • MARKER ( BÚT) -> NCC FLOMO • Mực khác màu với mẫu

 18. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • MARKER ( BÚT) -> NCC FLOMO • sắp ngược chiều, lem mực

 19. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • MARKER ( BÚT) • SPV sắp xếp bút ngược chiều với mẫu

 20. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT • MARKER ( BÚT) • Hướng khắc phục lỗi sắp xếp bút sai thứ tự: • In bảng hướng dẫn bỏ bút vào sách cho mỗi title (in màu) và dán trực tiếp tại line sản xuất • QC và SX kiểm tra, ký mẫu lúc bắt đầu sản xuất • QC kiểm tra đúng tần xuất 20’/ lần và điền kết quả vào form • Báo PUR complaint NCC FLOMO

 21. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT GIAO HÀNG Giaohàngsai Yêucầu: T- spiderman Thựctế: T- Hello Kitty Sốlượng: 432 thùng Thiệthại Trucking: 1.100.000 dongs + VAT Customs: 500.000 dongs + VAT Extra CFS: USD 16

 22. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT HỌP PHỔ BiẾN MẪU LỖI CHO QC VÀ LEADER

 23. QUALITY REVIEW OF CRAYOLA PROJECT HỌP PHỔ BiẾN MẪU LỖI CHO QC VÀ LEADER

 24. THE END Thanks for your attention