Download
dru beni in ekonomski vidiki zdravja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA

DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA

166 Views Download Presentation
Download Presentation

DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA • Jedro wellnessa je: • Filozofija wellnessa se je razvila:

 2. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA KAJ JE ZDRAVJE? • WHO

 3. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA KAJ JE ZDRAVJE? Elementi, ki posredno ali neposredno vplivajo na zdravje vsakega posameznika: • pojmovanje zdravja • preventiva • promocija zdravja • zdravstvena politika • okrnjeno zdravje • dobro počutje • fitnes

 4. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA Kateri pa so dejavniki zdravja? (glej naslednjo sliko)

 5. Zdravje kot družbena in ekonomska kategorija Medicinska oskrba Biološke in genetske danosti ZDRAVJE Naravno in socialno okolje Življenjski slog in zdravstveno vedenje Slika: Dejavniki, ki vplivajo na zdravje / VIR: Gutzwiller/Jeanneret 1996, str 24, povzeto po Kaufmanovi 1999, str 32

 6. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA • hiter življenjski ritem • pojav bolezni • pomen družbe za zdravje • Zdravi državljani – zdrava država

 7. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA OSNOVNO NAČELO strategije v promociji zdravja je: • enake možnosti za... • povezanost .... • družbeni, socialni in ekonomski pogoji za zdravje posameznika

 8. Model promocije zdravja Zdravstveno izobraževanje Preventiva Zdravstveno varstvo Vir: Downie, Tannahill 1996, str.59

 9. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA gradimo preko št. aktivnosti: • zdrava javna politika • zdravo življenje • splošno zdravo okolje

 10. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA širše: • svoboda govora in odločanja • svobodna izbira poklica in partnerja • neomejeno gibanje • odsotnost nasilja – varnost • itd.

 11. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA širše: Primer: Skrb za izobraževanje posameznika v izrednih razmerah (vojno stanje)

 12. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA širše: Primer aktivnosti promocije zdravja (uč. str 17. – 18.):

 13. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA PROMOCIJA ZDRAVJA Osnovni pogoji za doseganje zdravja s čimer dosegamo pozitivne učinke promocije zdravja: • mir • urejeno bivališče • dostop do izobraževanja • hrana • dohodek • socialna pravičnost in enakost • urejeno okolje

 14. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA NAMEN PROMOCIJE ZDRAVJA: • seznanitev ljudi z: • usposobiti ljudi za:

 15. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEGATI V OKVIRU ZDRAVSTVENE VZGOJE: • povezava .... • stalno poviševanje kvalitete zdravja in zmanjševanja... • aktivno delovanje na področju...

 16. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA Glavni in merljivi cilj vseh aktivnosti PROMOCIJE ZDRAVJA: • zmanjšati št. ljudi s... • zmanjšati veliko št. slabih – nezdravih...

 17. DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ZDRAVJA DEJAVNIKI TVEGANJA (v okviru promocije zdravja), ki povečujejo tveganje za poslabšanje zdravja: • BIOLOŠKI DEJAVNIKI... • DEJAVNIKI TVEGANJA IZ...