kal c organik kirleticiler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalıcı Organik Kirleticiler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalıcı Organik Kirleticiler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kalıcı Organik Kirleticiler - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Kalıcı Organik Kirleticiler. Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi. Melih ORAL 4-5 Mart 2013 Antalya. Kalıcı Organik Kirleticiler. Doğada kimyasal, biyolojik veya fotolitik olarak bozunmaya karşı koyan Biyo -birikimi olan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalıcı Organik Kirleticiler' - noelle-richardson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kal c organik kirleticiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi

Melih ORAL

4-5 Mart 2013

Antalya

kal c organik kirleticiler1
Kalıcı Organik Kirleticiler
 • Doğada kimyasal, biyolojik veya fotolitik olarak bozunmaya karşı koyan
 • Biyo-birikimi olan
 • İnsan ve çevre sağlığına karşı risk taşıyan organik kimyasallardır.
nsanlar ve do al ya am nas l etkilerler
İnsanları ve doğal yaşamı nasıl etkilerler?
 • Besin zincirinde artarak taşınmalarından dolayı biyo-artış özelliğine sahiptirler.
 • Yağ dokuda birikmelerinden kaynaklı vücuttan uzaklaştırılmaları zordur.
 • Farklı fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklı uzun mesafe taşınabilen bu yüzden sadece yerel değil aynı zamanda küresel anlamda da sorun teşkil ederek insan ve çevre sağlığını tehdit eden maddelerdir.
stockholm s zle mesi
Stockholm Sözleşmesi

KOKlarınolumsuzetkilerindençevreyiveinsanlarıkorumayı, kısıtlamaveyayasaklamagibitedbirleralarak;

  • Üretimlerini
  • Kullanımlarını,
  • Ticaretlerini
  • Salınımları
  • Kalanstoklarıveatıklarını

tamamenortadankaldırmayı

hedefleyenbiranlaşmadır. Türkiyebusözleşmeyi 2001 yılındaimzalamışve 2010 yılındaiseTaraflarınKonferansı’ndayerinialmıştır.

 • Sözleşme7. Maddesiile her ülkeden ilk UlusalUygulamaPlanı’nı (UUP) hazırladıktansonraTaraflarınKonferansı (COP) kararıuyarıncadüzenliaralıklarlaUUP’nindeğerlendirilmesivegüncellenmesiyükümlülüğügetirmektedir.
y nlendirme komitesi
Yönlendirme Komitesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Kimyasallar Dairesi
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kimya Sanayi Şubesi
 • Ekonomi Bakanlığı - Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Bakanlığı - Sosyal Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
al ma gruplar
Çalışma Grupları
 • Çalışma Grupları Türkiye’de bulunan ve kullanılan organik kimyasallara odaklanacak ve bu gruplar sırayla;
  • Yönetim Grubu
  • Pestisit Grubu (Lindan ve izomerleri)
  • PCB Grubu (Atık Yönetimi)
  • PFOS Grubu
  • PBDE Grubu
  • Kasıtsız Üretim KOKlar Grubu
proje gruplar kurum ve kurulu lar
Proje Gruplar Kurum ve Kuruluşlar
 • BOSAD
 • Kocaeli Sanayi Odası
 • İSO
 • EBSO
 • EnerjiSA
 • İMMİB
 • İZAYDAŞ
 • KİPLAS
 • TÜPRAŞ
 • Arçelik
 • Türk Toksikoloji Derneği
 • EKOTEKS
 • TÇMB
 • FORD
 • ÇŞB
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı
 • Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü
 • Gümrük ve Ticaret Bak.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • EÜAŞ
 • Hacettepe Üni. Biyoloji
 • Hacettepe Üni. Kimya
 • Sakarya Üniversitesi
al ma grubu liderleri
Çalışma Grubu Liderleri
 • Yönetim Grubu– Bursev ARTUKOĞLU

(ÇŞB-Kimyasallar Şube Müdürü)

 • Pestisit Grubu– Dr. H. Mehmet DUYUM

(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

 • PCB Grubu- Refet Sinem ATGIN

(ÇŞB- Atık Dairesi)

 • PFOS Grubu– Yrd.Doç.Dr Mehmet İŞLEYEN

(Sakarya Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü)

 • PBDE Grubu– Yrd. Doç. Dr. Perihan B. KURT-KARAKUŞ (Bursa Teknik Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü)
 • Kasıtsız Üretim KOKlar– Doç. Dr. Aykan KARADEMİR (Kocaeli Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü)
liderlerin g revleri
Liderlerin Görevleri
 • Kendi çalışma grubu için çalışma planı hazırlamak ve bunu taslak çalışma planına uymasını sağlamak
 • Takım üyelerinden bilgileri toparlamak ve bunları düzenli bir biçimde raporlamak
 • Takım üyeleri arasında görev dağılımı yapmak
 • Proje Koordinasyon Ekibini yürüyen ve biten bütün çalışmalara dair bilgilendirmek ve yeni gelişmelerden haberdar etmek
 • Proje Koordinasyon Ekibinin belirlediği aralıklarla düzenlenen toplantılara katılım sağlamak
 • Diğer Çalışma gruplarıyla koordinasyonlu çalışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
g rev tan mlar
Görev Tanımları
 • Yönetim grubu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Dairesi ve Koordinasyon Ekibinden oluşacak olup raporun bir araya getirilmesinde rol oynayacaktır.
 • Her çalışma grubu kendi içinde kendi kimyasalı ve kimyasal grubu ile ilgili yasal konuları, envanter çıkarılması ve planın sosyo-ekonomik boyutu olan eylem planları hazırlama ve varsa ilk UUP’deki eylem planlarını revize etme ile yükümlüdür.