ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Δικηγόρος LL . M Μαλάμης & Συνεργάτες - PowerPoint PPT Presentation

noel-richmond
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Δικηγόρος LL . M Μαλάμης & Συνεργάτες PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Δικηγόρος LL . M Μαλάμης & Συνεργάτες

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Δικηγόρος LL . M Μαλάμης & Συνεργάτες
103 Views
Download Presentation

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Δικηγόρος LL . M Μαλάμης & Συνεργάτες

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Προστασία καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας μέσω Διακριτικών Γνωρισμάτων – Σχετικά νομικά ζητήματα στο Διαδίκτυο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Δικηγόρος LL.M Μαλάμης & Συνεργάτες

 2. Εισαγωγή • Προστασία εκτός της «ιδέας» • Α αλλαγή σε προώθηση και είδη προσβολών • Σημασία νομικής προστασίας του ονόματος του προϊόντος/υπηρεσίας • Συνηθέστερα λάθη • Αναφορά σε νομολογία • Εξελίξεις και μελλοντικοί προβληματισμοί

 3. «Δέσμη» δικαιωμάτων • Πολλαπλή προστασία για ένα προϊόν/ υπηρεσία *ονομα & εμφάνιση

 4. Διακριτικά γνωρίσματα

 5. Ονομα ως brand name 3 κοινά σφάλματα α) απουσία ενδελεχούς έρευνας διαθεσιμότητας β) καταχώριση μόνο ως domain name χωρίς ουσιαστική χρήση, και όχι ως εμπορικό σήμα γ) επιλογή ενός περιγραφικού ονόματος = Επιπλέον έξοδα / αβεβαιότητα σε ανάπτυξη επιχείρησης

 6. Έρευνα διαθεσιμότητας Εμπορικά Σήματα 28χώρες ΕΕ ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ κα www.tmview.org ΓΕΜΗ - Επωνυμία & διακριτικοί τίτλοι Ελληνικών εταιριών

 7. Σημασία κατοχύρωσης σήματος • Άρση & παράλειψη προσβολής και αίτημα αποζημίωσης (κοινό στοιχείο με Αθεμ. Αντ.) • Δεν απαιτείται να αποδειχθούν περαιτέρω ιδιότητες του σημείου (π.χ. χρήση, διακριτικότητα, επικράτηση στις συναλλαγές) • Αποζημίωση: υπολογισμός / υπαιτιότητα* (Ν.4072/2012) vsγνώση ότι θα επέλθει σύγχυση (Ν.146/14)

 8. Νομολογία - 1 Γενική αρχή η σύγκρουση μεταξύ διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης, επωνυμίας, σήματος κ.λ.π. και domain name θα αρθεί κατ' αρχάς, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας *χρόνικό σημείο γέννησης δικαιώματος* αλλά το δικαίωμα δεν γεννάται με την απλή κατοχύρωση στο Διαδίκτυο ως domain name, χωρίς να πληρούνται οι λοιπες προϋποθέσεις του Ν.146/1914.

 9. Νομολογία - 2 Σημεία κλειδιά Α- (κίνδυνος) σύγχυσης καταναλωτή Β- συνάφεια διακρινόμενων προϊόντων Γ- βαθμός καθιέρωσης μίας ένδειξης στις συναλλαγές

 10. Νομολογία - 3 • Υπόθεση ΗΟNDA(ΑΠ 1803/2007 ΝοΒ 2008 σελ. 377) εξωτερικη εμφάνιση κινητήρα & τεχνικώς απαραίτητα χαρακτηριστικά • Υπόθεση LEXICON (ΑΠ 371/2012 ΕΕμπΔ 2013 ΞΖ σελ. 77) “απαιτείται εγγύητα οικονομικών κλάδων” & domain name *edu • Υπόθεση BABY STAR (ΕφΘεσ 498/2010 ΕΕμπΔ 2011 ΞΒ σελ. 191) Συνολική εντύπωση /χρήση στο Διαδίκτυο για προοσδιορισμό εταιρίας λεκτικού μέρους προστατευμένου σήματος/ διαδικτυακή προτεραιότητα

 11. Νέα είδη προσβολών • FACEBOOK – δημιουργία page, προώθηση προϊόντων, παράνομη χρήση σήματος * ειδική online αίτηση • ADWORDS(λέξεις κλειδιά) * χρήση σημάτων τρίτων σε μηχανές αναζήτησης Απόφαση ΔΕΚ Google Inc. -V- LVMH C-236/08, C-237/08 And C-238/08 - μη ευθύνη παρόχου της υπηρεσίας

 12. Συμπεράσματα • Κρίσιμο το χρονικό σημείο πριν το λανσάρισμα του προϊόντος ώστε να μην υπάρχει αβεβαιότητα και μελλοντικά δικαστικά έξοδα. • Προσοχή στη φύση του domain name ως διακριτικού γνωρίσματος καθώς η απλή διαδικτυακή κατοχύρωση μπορεί να μην αρκεί. • Τα διακριτικά γνωρίσματα μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά αλλά και κατασταλτικά, ως μέσα νομικής προστασίας, και συνεπώς να συμβάλουν στο “χτίσιμο” ενός ισχυρού BRAND NAME για το καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία.

 13. Ευχαριστώ για την προσοχή σας! You can use this PowerPoint template for free based on creative commons license. www.SlideHunter.com Download Free Templates Upload to Slide Online.com