malkas un me a eldu ieg des iesp jas no lvm 2011 gad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Malkas un meža šķeldu iegādes iespējas no LVM 2011.gadā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Malkas un meža šķeldu iegādes iespējas no LVM 2011.gadā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Malkas un meža šķeldu iegādes iespējas no LVM 2011.gadā - PowerPoint PPT Presentation


 • 501 Views
 • Uploaded on

Malkas un meža šķeldu iegādes iespējas no LVM 2011.gadā. Meži Latvijā. Mežainums – 52 %. Valsts meži ~ ½. pārējie meži. valsts meži. Avots : Zemkopības ministrija. Novadā pieejamā pirmās desmitgades galvenās cirtes krāja dalījumā valsts (sarkanā k.) / privātie (zilā k.) meži.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Malkas un meža šķeldu iegādes iespējas no LVM 2011.gadā' - noel-noble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
me i latvij
Meži Latvijā

Mežainums– 52%

Valsts meži ~ ½

pārējie meži

valsts meži

Avots: Zemkopības ministrija

novad pieejam pirm s desmitgades galven s cirtes kr ja dal jum valsts sarkan k priv tie zil k me i
Novadā pieejamā pirmās desmitgades galvenās cirtes krāja dalījumā valsts (sarkanā k.) / privātie (zilā k.) meži.

Izmantoti LLU mācībspēka un pētnieka J.Krūmiņa dati

lvm mazkvalitat v s koksnes pied v juma patsvars no pl not p rstr des apjoma latvij 2011 gad
LVM mazkvalitatīvās koksnes piedāvājuma īpatsvars no plānotā pārstrādes apjoma Latvijā 2011.gadā
lvm malkas p rdo anas pamatprincipi 2011 gadam
LVM malkas pārdošanas pamatprincipi 2011.gadam
 • Prioritāri apgādāt Latvijas vietējos patērētājus:
  • Katrai privātpersonai iespējas iegādāties līdz 1-3 kravas malku gadā par tirgus cenu (ar piegādi);
  • Pašvaldībām un to uzņēmumiem pirmpirkuma tiesības LVM organizētajās malkas pārdošanas procedūrās
malkas p rdo anas principi 2011 gad
Malkas pārdošanas principi 2011.gadā
 • Nepārtrauktais piedāvājums (www.lvm.lv):
  • Malkas piedāvājums tiks regulāri izvietots vairākos pārdošanas reģionos;
  • Piedāvājumu izvietošana LVM mājas lapā 1 reizi 1-3 mēnešos, atkarībā no malkas pieejamības konkrētajā reģionā;
  • Pašvaldībām un to uzņēmumiem, kuri pieteikušies konkrētajā cenu aptaujā, tiks piedāvātas pirmpirkuma tiesības par saimnieciski izdevīgāko cenu konkrētajā pārdošanas reģionā
malkas p rdo anas principi 2011 gad1
Malkas pārdošanas principi 2011.gadā
 • Malkas pārdošana pēc LVM cenrāža:
  • Katru ceturksni LVM apstiprina malkas cenrādi vairākos pārdošanas reģionos (cenrādis www.lvm.lv);
  • Līguma apjoms līdz 3 kravām (~100m3)
  • Min līguma apjoms – kravas kokvedējs ar piekabi, atsevišķi vienojoties – kravas kokvedējs bez piekabes;
  • Mērķa klients – privātpersonas un uzņēmumi, kam nepieciešama malka apkurei
  • Apmaksas nosacījumi privātpersonām - priekšapmaksa
malkas p rdo anas principi 2011 gad2
Malkas pārdošanas principi 2011.gadā
 • LVM dalība pašvaldību un to uzņēmumu malkas iepirkumos:
  • LVM turpinās sekot līdz pašvaldību malkas iepirkuma procedūrām;
  • Būtiskākie ierobežojumi LVM dalībai iepirkumos:
   • Izvirzītas nepamatoti augstas malkas kvalitātes prasības (sugas, trupe u.c.);
   • Neizpildāmas prasības malkas specifikācijai (garums, diametri);
   • Uzmērīšanā netiek ievērots ar MK noteikumiem apstiprināts un apaļo kokmateriālu uzmērīšanā Latvijā obligāti izmantojams apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts (iepirkumos tiek norādīts fiksēts koeficients)
malkas cenu tendences 2011 gada janv r
Malkas cenu tendences 2011.gada janvārī

17-19 Ls/m3

17-18 Ls/m3

15-16 Ls/m3

16-17 Ls/m3

16-17 Ls/m3

15-16 Ls/m3

18-20 Ls/m3

16-17 Ls/m3

18-20 Ls/m3

15-16 Ls/m3

slide14

LVM malkas pircēju skaita dinamika no 2006. līdz 2010. gadam dalījumā pa līgumu apjomu grupām

Avots: LVM

lvm malkas p rdo anas pamatprincipi 2011 gadam1
LVM malkas pārdošanas pamatprincipi 2011.gadam
 • Prioritāri apgādāt Latvijas vietējos patērētājus:
  • Pašvaldībām un to uzņēmumiem pirmpirkuma tiesības LVM organizētajās meža šķeldu pārdošanas procedūrās
me a eldu p rdo anas principi 2011 gad
Meža šķeldu pārdošanas principi 2011.gadā
 • Cenu aptauja/sarunu procedūra:
 • Sākotnēji šķeldu pārdošana tiek organizēta enerģētisko šķeldu patērētājiem, pārstrādātājiem, enerģijas ražotājiemLatvijā.
 • Pēc visu piedāvājumu apkopošanas un izvērtēšanas, atkarībā no potenciālā pircēja atrašanās vietas, tiek aprēķināts apjoms, kādu LVM var piedāvāt konkrētajam pircējam.
 • Piedāvātais apjoms 2011.g. – 238 000 MWh = ~280 000 ber.m3
 • Līguma termiņš līdz 12 mēn.
 • Norēķins par MWh, ir iespējams vienoties arī par ber.m3
me a eldu piepras jums un pied v jums
Meža šķeldu pieprasījums un piedāvājums
 • Tikai ~ 25% no 2011.gada LVM ražošanas apjoma nopirks patērētāji Latvijā
 • Izaicinājumi
  • Lielākajā daļā Latvijas katlumāju nav atbilstošas tehnoloģijas meža šķeldu patērēšanai
  • Pircēji izvirza nepamatoti augstas kvalitātes prasības
  • Pieprasījums ir izteikti nevienmērīgi izvietots teritorijā un laikā
  • Malkai patēriņš un cena pieaug (konkurence no plātņu un granulu ražotājiem), turpretī meža šķeldai nav patēriņš