Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Judo PowerPoint Presentation

Judo

188 Views Download Presentation
Download Presentation

Judo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Judo

  2. Historie Juda • Judo je sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přináší uspokojení nejen těm, kteří ho provozují, ale i divákům. Judo je sportem, kde najde uplatnění mládež, ale i lidé v pokročilém věku, a to bez ohledu na tělesnou výšku a váhu. Judo je japonského původu, jeho zakladatelem je profesor Jigoro Kano (1859-1938), který jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu-Jitsu. Po letech pečlivého studia, hloubavých úvahách, založil vlastní školu, kterou nazval KODOKAN-JUDO.

  3. 5.KYU-žlutý pásek a co potřebujete na zkoušky Nage Waza: De Aši Harai, Hiza Guruma, O Soto Gari, Sasae Curi Komi Aši, O Goši, Uki Goši, Seoi Nage Katame Waza: Hon Kesa Gatame, Kuzure Kesa Gatame, Kata Gatame, Jokošiho Gatame, Tatešiho Gatame, Kamišiho gatame, Kata Žuži Žime, Ude Hišigi Žuži Gatame Základní znalosti Rei (pozdrav), Šizei (postoj, střeh, držení těla), Kumi Kata (úchop), Šintai (pohyb po zápasišti), Ukemi (pády): 1. Tači Uširo Ukemi (pád vzad z postoje), 2. Tači Joko Ukemi (pád na bok z postoje), 3. Tači Mae Ukemi (pád vpřed z postoje), Teorie: Základy pravidel juda, historie a etika juda, Doba přípravy: 8 měsíců.

  4. Škrcení • Škrcení se v judu používá k tomu, abychom donutili protivníka vzdát se. Nebojte se, opravdu se v judu nedějí takové věci jako že by byl protivník úplně uškrcen. Zvláště pokud se jedná o amatérské zápasy, vetšina zápasníků se vzdá chvíli po nasazení držení. U vysokých soutěží už sice ne, ale tam ke škrcení tak často nedochází. Jak tedy správně škrtit protivníka? - protivníka je nejdříve nutné znehybnit, aby nemohl z nasazeného škrcení utéci. K tomu jsou vhodné některá držení - při škrcení je nutné vyvinout co nejsilnější tlak na krk soupeře a to pokud možno na co nejmenší plochu - účelem škrcení není protivníka udusit ale přinutit je vzdát se, proto jakmile se protivník vzdává ihned škrcení ukončete

  5. Jak správně natrénovat škrcení? • - není to tak obtížné, pro začátek není nutné partnera v tréninku skutečně škrtit, stačí když mu nasazujete různá škrcení a střídáte se s ním • - když už si trochu věříte můžete zkusit na partnerovi skutečné škrcení, není nutné jej však dusit dokud se nevzdá, stačí nasadit plné škrcení a soupeř hned naznačí vzdání se. • - základní škrcení v judu (hadaka jime) vychází ze známé kravaty. Zkuste nejprve donutit soupeře vzdát se dusením v kravatě. Až se vám to bude dařit zkuste dát jednu ruku za soupeřův krk zezadu a chytnout jí škrtící ruku. Potom tlačte rukama proti sobě a škrtící efekt se zvětší. Toto škrcení je zde vyobrazeno na několika obrázcích, je jednoduché, účinné  a snadno nacvičitelné.

  6. Technické stupně • Spolu s novým stylem zavedl pan Kanó i systém technických stupňů, který později využili i další školy. Technické stupně se dělí na žákovské kjú (級, někdy pomocí angl. přepisu kyu) a mistrovské dany (段, dan). Stupně se odlišují podle barvy pásku (obi). Kodokan rozlišuje pět žákovských stupňů (5.-1. kjú), které nosí bílé obi, a deset mistrovských stupňů (1.-10. dan), které pro 1. až 5. dan nosí černé obi, 6. až 8. dan mohou nosit červené obi s bílým pruhem a 9. a 10. dan mohou nosit čistě červené obi. Danové stupně nosí běžně černé obi a červeno-bílé a červené nosí pouze na slavnostní příležitosti. • V Evropě se ve sportovním judu používá více žákovských stupnů (1.-6. kjú), které jsou navíc více barevně rozlišeny (viz tabulka níže). Značení i počet stupňů se liší podle jednotlivých zemí. U dětí se navíc používá i různé barvení konců a proužků

  7. Principy juda )