slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nokian kaupungin AAPO-hanke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Nokian kaupungin AAPO-hanke - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Nokian kaupungin AAPO-hanke - 16-29 -vuotiaiden nuorten koulutukseen ja työelämään polutus sosiaaliohjauksen tukemana - syrjäytymisen ehkäisyä nuorten työpajatoiminnan toimintaympäristössä vuodesta 2008 alkaen. AAPO – hanke:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nokian kaupungin AAPO-hanke' - nodin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nokian kaupungin

AAPO-hanke

- 16-29 -vuotiaiden nuorten koulutukseen ja työelämään polutus sosiaaliohjauksen tukemana

- syrjäytymisen ehkäisyä nuorten työpajatoiminnan toimintaympäristössä vuodesta 2008 alkaen

aapo hanke
AAPO – hanke:
 • Rahoitus on kunnan omaa ja opetusministeriön valtionapua työpajatoiminnan kehittämiseen
 • Nuorten työpajatoiminnan piiriin kuuluvat AAPO-toiminnassa olevat,

Starttipaja, nuortenpaja, käsityöpaja, monitoimipaja ja huoltopaja sekä muille työpaikoille tai muihin kohteisiin sijoitetut nuoret

 • Hankkeessa toimii 2 sosiaalisesta vahvistamisesta ja jatkopolutuksesta vastaavaa ohjaajaa ja starttipajan ohjaaja yhteistyössä pajaohjaajien sekä etsivän työn työntekijöiden kanssa
 • Keskeinen yhteistyöverkosto: te-toimisto, perusturvakeskuksen aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja kuntouttava työtoiminta sekä TYP, etsivä työ, oppilaitokset, työharjoittelu- ja työtoimintapaikat
 • Hankkeessa pyritään mallintamaan hyvin toimivat käytännöt
 • Erityishuomio kohdennetaan sisääntulon, varsinaisen toiminnan ja jatkopolutuksen havaittuihin haasteisiin
 • Vahvistetaan nuoria osallistavia työkäytäntöjä
slide3
A= alkuarviointi

A=aktivointi

PO=palveluohjaus ja polutus

painotetaan rinnalla kulkemista koko asiakasprosessin ajan: noutamista lähettävältä taholta

(joskus kotoakin) ja saattaen vaihtoa seuraavalle askelmalle kiinnittymistä turvaavasti

AAPO – hanke:

Tavoite

koulupaikka, työpaikka,

kuntoutus tai hoito

Saattaen vaihto:

Työ/koulupaikan haku

tutustumiset,

yhteinen alkuneuv.

AAPO-toiminnot:

-sosiaalinen vahvistaminen

-työpajat, työharjoittelu

-polutus koulutukseen

ja työhön

Nouto:

Yhteinen vast.otto/

kotikäynti

Alkutilanne: työtön,

tuloton nuori

1. Sisääntulo 2. Toiminta 3. Askeleet eteenpäin

1 sis ntulovaihe
1. Sisääntulovaihe
 • Alkuarviointi
 • Lähettävä taho tunnistaa ja arvioi nuoren tuen tarpeet (kriteerit ja sosiaaliohjauksen tarve)
 • Ensi kohtaaminen: lähettävä taho ja AAPO-ohjaaja tapaavat yhdessä nuoren tai nuorta ”etsitään”, nuorta kuullaan
 • Motivointi työpajatyöskentelyyn ja ohjaukseen

kiinnittymiseen keskittyminen

Tutustuminen ohjaajaan ja työpajaan tai muuhun harjoittelupaikkaan

 • Nuoren kanssa tehdään suunnitelma, johon kirjataan, mitä hän tarvitsee ja haluaa saadakseen valoa elämäänsä ja tulevaisuuteensa

Haasteena: 1. kadonneen nuoren löytäminen

2. motivointi

3. sitouttaminen

2 toimintavaihe sosiaalinen vahvistaminen
2. Toimintavaihe: sosiaalinen vahvistaminen

1. Ohjaus ja neuvonta:

 • Annetaan tietoa työhön ja koulutukseen hakeutumisesta, elämän ja työelämän pelisäännöistä
 • Tuetaan hakemusten laatimisessa
 • Annetaan tietoa nuoren tarvitsemista tukipalveluista

2. Palveluohjaus: kuljetaan nuoren rinnalla,

toimitaan hänen kanssaan tarpeen mukaan asioiden hoitamiseksi ja tukipalvelujen saamiseksi

3. Voimaannuttaminen:

 • Kannustus, kannustavat ”harjoitukset”,
 • Toiminnallliset ja tietoa antavat ryhmät: vertaistuki ja yhteisöllisyys
 • Yksilökohtainen psykososiaalinen tuki myös kotioloissa

4. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret:

Otetaan kokonaisvaltaiseen tukeen huomioiden asumiseen, ihmissuhteisiin, terveyteen sekä päihdekäyttöön ja mielenterveyteen liittyvät pulmat

2 toimintavaihe ty pajaty skentely
2. Toimintavaihe: työpajatyöskentely

1. Starttipaja

 • Aloituspajana ja kartoituspajana: elämän ja työllistymisen kannalta keskeiset vahvuudet ja kehittämisen kohteet
 • Kädentaitotyöt ja yhteisöllisyys vahvistajana
 • eteneminen vähitellen muille pajoille tai muihin toimipisteisiin

2. Nuorten työpaja, käsityöpaja, monitoimipaja ja huoltopaja

 • työelämään ja alaan tutustuminen
 • omien vahvuuksien tunnistaminen, jatkosuunnitelmien muokkaaminen
 • tutkitaan osatutkintojen suorittamisen mahdollisuudet

3. Kaupungin toimipisteet, yritykset ja yhdistykset

 • Suora sijoitus työkokeiluun, kun nuorella on riittävät valmiudet
 • Jatkosijoitus työpajoilta, kun valmiudet ovat vahvistuneet riittävästi

Haasteena: 1. systemaattinen palaute nuoresta ja nuorelle

2. työpaja oppimisympäristönä

3 jatkopolutus askeleet eteenp in
3. Jatkopolutus: askeleet eteenpäin

1. Tavoitteena realistinen koulutus- tai työpaikka

 • Tarvittaessa ensin tai rinnalle hoito- ja kuntoutusratkaisut

2. Räätälöinti

 • Työkokeilut tarvittaessa tuetusti, tutustumiskäynnit työpaikoilla, oppilaitoksissa
 • Koulutus- ja työkokeilut portaina eteenpäin yhteistyössä TE-toimiston kanssa
 • Hakemusten tekeminen yhdessä
 • Kirjallisten ja suullisten taitojen vahvistaminen

3. Menetelmänä saattaen vaihto

 • Työpaikkaan tai oppilaitokseen tutustuminen tehdään tarvittaessa yhdessä
 • Yhteinen ”siirtoneuvottelu”
 • Siirtymävaiheen tuki, kunnes nuori kiinnittyy jatkopaikkaansa
   • Asteittain vähenevä tuki, lupa ottaa yhteyttä
kokemuksia aaposta v 2008 2012
KOKEMUKSIA AAPOSTA v. 2008-2012
 • Asiakasmäärät
 • Ikäryhmät
 • AAPOOn ohjaukset
 • Toiminnot AAPOssa
 • Resurssit

109 -> 157

13 v. ->29 v,

Peruskouluikäiset pajakouluun v. 2010

Alle 17 v. osuus laskenut, yli 21 v. osuus noussut

Peruskoulun ohjaukset vähentyneet, 2. asteen ja

TE-toimiston ohjaukset vaihdelleet, sostoimen

ohjaukset lähes kolminkertaistuneet

Työharj, tev ja työkok. vaihdelleet, kuntouttava

työtoiminta nelinkertaistunut, olo koulun kirjoilla

työpajajakson aikana vähentynyt

1 sos.ohjaaja -> 2 sos.ohjaajaa (2010 alk) + starttipajan ohjaaja (2012 alk.)

Työpajaympäristö ja tukirakenne muuttunut Samanaikaisesti nuorten ongelmat vaikeutuneet ja kasautuneet, nuoret tarvitsevat paneutuvaa rinnallakulkevaa ohjausta, Kellari –ohjauspiste ja EEVA

aapoon ohjataan
AAPOON OHJATAAN

Kevyttä tukea tarvitsevia nuoria

Erityistä tukea tarvitsevia nuoria

Monialaista tukea tarvitsevia nuoria

Haastavia ovat nuoret, jotka

->Ohjaus ja neuvonta, pääasiassa opiskelupaikan tai työpaikan hakemiseen

-> Ohjausta ja työharjoittelua, kuntouttavaa työtoimintaa

- > lisäksi sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, asumisohjausta, verkostoyhteistyötä, koska paljon monialaisia ongelmia

n. 30 % ei kiinnity useista yrityksistä huolimatta -> kadoksiin, yritetään palata asiaan, EEVAn työskentely

Syrjäytymiskehitys alkanut jo ala- tai yläasteella, useita auttamistahoja ollut mukana

Päihde- ja mielenterveysproblematiikkaa, jota nuori ei välttämättä tunnista tai tunnusta

Tottunut toimettomuuteen, ei tulevaisuudennäkymiä

aapo hankkeen rahoitus
AAPO-hankkeen rahoitus
 • pääasiassa OPM:n valtionapu työpajatoimintaan v. 2008-2013
 • Kuntarahoitus normibudjetin sisältä
 • Valtionavun jatkoa haettava vuosi kerrallaan
mit tarvitaan nuorten syrj ytymisen ehk isemiseksi
Mitä tarvitaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

. NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU: luotava yhdessä malli nokialaisesta toteutuksesta – Yhteistyötä ja yhteisvastuuta

 • KAUPUNGIN YHTEISKUNTAVASTUU:

Koulutus on paras lääke – työpajat ja toimipisteet oppimisympäristöiksi ja tutkinnot loppuun kouluyhteistyöllä

Työharjoittelu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja valmiutta ottaa vastaan nuoria (ja aikuisia) – haastaa kaupungin toimipisteet yhteiskuntavastuuseen

 • Pelkkä juttelu ei riitä -> tarvitaan myös TOIMINNALLISIA VAIHTOEHTOJA, arjen struktuurin luomista, tekemistä ja kokemisen kautta oppimista
 • MATALAN KYNNYKSEN PALVELUA : monialainen nuorten palvelupiste mahdollistaa (kokeiluna avointen ovien toimintaa 05-06/12),

Osallistumisen palkitseminen

slide13

Yhteystiedot:

Nokian kaupunki

Perusturvakeskus

Ohjaaja Vesa Moilanen

puh. 040 779 9156

vesa.moilanen@nokiankaupunki.fi

Ohjaaja Tuija Mäkelä

Puh. 044 9061212

tuija.makela@nokiankaupunki.fi

Starttipaja Leena Uhtakari 040 1334167

leena.uhtakari@nokiankaupunki.fi

 • Johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Paananen
 • puh. 050 395 8751
 • pirjo.paananen@nokiankaupunki.fi