Inssi hanke
Download
1 / 13

INSSI-hanke - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

INSSI-hanke. Matti Lähdeniemi, vararehtori. Mats Albäck Rauli Haataja Pauli Huhtamäki Markku Huhtinen Juhani Keskitalo Tapio Kostamo Antti Lehmusvaara Mervi Karikorpi Risto Kimari . Kari Lehtomäki Markus Lindqvist Aleksi Martikainen Olli Mertanen Jukka Nivala Reijo Rasmus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSSI-hanke' - toril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inssi hanke
INSSI-hanke

Matti Lähdeniemi, vararehtori


Inssi hanke koulutusrakenne

Mats Albäck

Rauli Haataja

Pauli Huhtamäki

Markku Huhtinen

Juhani Keskitalo

Tapio Kostamo

Antti Lehmusvaara

Mervi Karikorpi

Risto Kimari

Kari Lehtomäki

Markus Lindqvist

Aleksi Martikainen

Olli Mertanen

Jukka Nivala

Reijo Rasmus

Hannu Saarikangas

Timo Turunen

Tapani Äijänen

INSSI-hanke, koulutusrakenne

Matti Lähdeniemi
Inssi hanke

INSSI koulutusrakenne (lähtökohta):

Opintojen rakentuminen ja eteneminen

Sähkötekniikka

Konetekniikka

  • 7 dynaamisilla moduulirakenteilla toteutettua insinööriprofiilia

  • Poikkitieteellinen osaaminen

  • Tekniikan ydinosaaminen

  • Vuorovaikutus, kansanvälisyys jaorganisaatio-osaaminen

  • Arvot ja asenteet

Rakentaminen

TEKNOLOGIAN SOVELLUS-ORIENTAATIO

Prosessiosaaminen

7/24, TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS,

KANSAINVÄLISYYS,

JOUSTAVA HARJOITTELU

INNOVAATIO

Logistiikkaosaaminen

Informaatioteknologia

Energiaosaaminen


Inssi hanke

A. Opettajan näkökulma (”auki kirjoitettu kaavio”):Opintojen ja osaamisen rakentuminen

SOVELTAVA JA TÄYDENTÄVÄ/SYVENTÄVÄ OSAAMINEN

OSAAMISEN JOHTAMINEN, YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN, ORGANISAATIO-OSAAMINEN

YRITTÄJYYS, JOHTAMISTAIDOT, YRITYS- JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS, MARKKINOINTI, ASIAKKUUDENHALLINTA, TUOTTEISTAMINEN

ARVOT JA ASENTEET, EETTISYYS, KESTÄVÄ KEHITYS, SYSTEEMIAJATTELU

TYÖELÄMÄLÄHEISYYS

AMMATILLISET JA ERIKOISTUMISOPINNOT

DYNAAMISILLA MODUULIRAKENTEILLA TOTEUTETUT INSINÖÖRIPROFIILIT (10 PÄÄALAA)

TEKNIIKAN YDINOSAAMINEN +OMAN ALAN ERIKOISOSAAMINEN, EKSPERTTIYS

LAAJA-ALAISUUS, VASTUULLISUUS, POIKKITIETEELLINEN/MONIALAINEN OSAAMINEN

TUOTE- JA TUOTANTO-OSAAMINEN, SUUNNITTELU JA KEHITYS, ELINKAARIAJATTELU, EKOLOGISUUS

INNOVAATIO, T&K JA TALOUSOSAAMINEN

POIKKI/MONIALAISUUS, VERKOSTOITUMINEN, INNOVATIIVISUUS, LUOVUUS JA INNOSTUS

TUTKIVA OPPIMINEN, TUTKIMUSOSAAMINEN, TIEDONHANKINTA JA MENETELMÄOSAAMINEN

ASIANTUNTIJIUUS

OPETUSMENETELMÄT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

7/24 OPISKELUMALLI, SOSIAALINEN MEDIA, TIIMI- JA PROJEKTITYÖSKENTELY, ALOITTEELLISUUS

TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS, JOUSTAVA HARJOITTELU, KANSAINVÄLISYYS

YLEISOPINNOT JA TEKNOLOGIAN TYÖKALUAINEET

TEKNISMATEMAATTINEN JA LUONNONTIETEELLINEN PERUSTA

VIESTINTÄOSAAMINEN, KIELITAITO, HOPS, YKSILÖLLISYYS/YHTEISÖLLISYYS

PERUSOSAAMINEN

ORIENTOIVAT/YLEISET JA LAAJA-ALAISET OPINNOT

ORIENTAATIO TEKNOLOGIASOVELLUKSIIN, OPINTOJEN ALUSTAVA PROFILOIMINEN


Inssi hanke

A. Opettajan näkökulma (pelkistetty kaavio):Opintojen ja osaamisen rakentuminen

erikoisosaaminen ja muuttuva tietämys painottuvat opintojen loppupäässä

SOVELTAVA JA TÄYDENTÄVÄ/SYVENTÄVÄ OSAAMINEN

TYÖELÄMÄLÄHEISYYSYHTEISÖLLISYYS

AMMATILLISET JA ERIKOISTUMISOPINNOT

INNOVAATIO, T&K JA TALOUSOSAAMINEN

KANSAINVÄLISYYS

valinnaiset ja metodologiset (TKI) opinnot etenemisen tai vuositeeman mukaan

VASTUULLISUUS, EETTISYYS

ASIANTUNTIJIUUS, LAAJA-ALAISUUS

YRITTÄJYYS, INNOSTUS,LUOVUUS

OPETUSMENETELMÄT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

YLEISOPINNOT JA TEKNOLOGIAN TYÖKALUAINEET

PERUSOSAAMINEN, OMAEHTOISUUS

ORIENTOIVAT/YLEISET JA LAAJA-ALAISET OPINNOT

yleinen ja stabiili osaaminen painottuvat opintojen alkupäässä


B ty nantajan n k kulma opintojen ja osaamisen painottuminen
B. Työnantajan näkökulma:Opintojen ja osaamisen painottuminen

LÄHTÖPORTIT:

n. 10 AMMATTI-

PROFIILIA (luettelo tähän?)

ARVOAJATTELU

POIKKI/MONIALAISUUS

Yrittäjyys-

painotteinen

insinööri

YRITTÄJYYS

KANSAINVÄLISYYS, KULTTUURIOSAAMINEN

INNOVATIIVISUUS

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS, ALUEELLISUUS

TALOUS- JA JOHTAMISOSAAMINEN

T&K-

painotteinen

insinööri

VIESTINTÄ- JA TIIMITYÖTAIDOT

TULOPORTIT

4-5 ORIENTOIVAA POLKUA => n. 10 KOULUTUSALAA

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN

ASIANTUNTIJUUS &

HUIPPUOSAAMINEN

OMAN ALAN TEKNOLOGIA-ASIANTUNTIJUUS

Asiantuntija-

painotteinen

insinööri

PERUSOSAAMINEN

YDINOSAAMINEN

ALAKOHTAINEN ERIKOISOSAAMINEN

JA TEKNINEN SOVELLUSOSAAMINEN


C opiskelijan n k kulma tilasiirtym kaavio opintojen rakentuminen ja eteneminen
C. Opiskelijan näkökulma (”tilasiirtymäkaavio”):Opintojen rakentuminen ja eteneminen

OPTIO: VÄLITÖN

KOULUTUS-

ALAN VALINTA:

PERUSTEIDEN

OPISKELU

OSAAMIS-

PERUSTAINEN

HOPS

TYÖELÄMÄ-

HARJOITTELU

KV. VAIHTO

LOPPUTYÖ

muualta

siirtyvät

opiskelijat

INSINÖÖRI,

AMK

TUTKINTO

4-5 TULO-

PORTTIA

N. 10 KOULUTUS-

ALANIMIKETTÄ

TÄHÄN,

YLEISOPINNOT

TEKNIS-

TIETEELLISET

PERUS-

OPINNOT

ALAKOHTAISET

AMMATILLISET

OPINNOT

& LOPULLINEN

ALAVALINTA

JOUSTAVA

ERIKOISTUMINEN

TEKNOLOGIAAN,

YRITTÄJYYTEEN,

INNOVAATIO/TKI-

TOIMINTAAN …

uudet

opiskelijat

ORIENTOIVAT

OPINTOJAKSOT

& PERUSTEIDEN

OPISKELU

YLEISOPINNOT:

KIELET, VIESTINTÄ

TYÖVÄLINEET,

TKI-MENETELMÄT,

MAHD. SILTAOPINNOT

TÄYDENTÄVÄT JA

SUUNTAAVAT

OPINNOT:

”SIVUAINEET”,

MUUT MODUULIT

etenemisjärjestys

ohjaus, koordinointi