1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


  • 56 Views
  • Uploaded on

1. Cum se referă îngerii la a doua venire a lui Iisus ?. Fapte 1:9-11. Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijocul vostru, va veni în _______ fel cum L-aţi văzut mergând la cer. același. 2. Spune Apocalipsa cum va reveni Iisus ?. Apocalipsa 1:7.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nodin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

1. Cum se referă îngerii la a doua venire a lui Iisus ?

Fapte 1:9-11

Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijocul vostru, va veni în _______ fel cum L-aţi văzut mergând la cer.

același


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

2. Spune Apocalipsa cum va reveni Iisus ?

Apocalipsa 1:7

Iată că El vine pe______. Şi orice ochi Îl va vedea

nori


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

3. Ce sunt aceşti nori ?

Psalmii 104:3

Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci ______, şi umbli pe aripile vântului.

carul


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

3. Ce sunt aceşti nori ?

Psalmii 68:17

 Carăle Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi _____; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai

mii


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

4. Cine Îl va vedea pe Iisus când va veni ?

Apocalipsa 1:7

Iată că El vine pe nori. Şi orice _____ Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!

ochi


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

5. Ce vor face îngerii la reîntoarcerea lui Iisus ?

Matei 24:31

El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor __________________ din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

aduna pe aleșii Lui


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

6. Ne învaţă Iisus despre o răpire secretă ?

Matei 24:27

Căci, cum iese _________ de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

fulgerul


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

6. Ne învaţă Iisus despre o răpire secretă ?

1Tesaloniceni 4:16

Căci însuşi Domnul, cu un ______, cu _______ unui arhanghel şi cu _________ lui Dumnezeu, Se va coborî din cer.

strigăt

glasul

trâmbița


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos va reveni ?

1Corinteni 15:52

Trâmbiţa va suna, morţii vor _______ nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

învia


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos va reveni ?

1Tesaloniceni 4:16

Căci însuşi Domnul, ... Se va coborî din cer, şi întâi vor _____ cei morţi în Hristos.

învia


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos va reveni ?

1Tesaloniceni 4:17

Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi ______ toţi împreună cu ei, în _____, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh...

răpiți

nori


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

8. Cu ce fel de corpuri vor fi glorificaţi cei sfinţi reveni ?

Filipeni 3:20 .21

 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea _________________

trupului slavei Sale


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

8. Cu ce fel de corpuri vor fi glorificaţi cei sfinţi reveni ?

Luca 24:36 -43

 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici _____ , nici _____, cum vedeţi că am Eu.

carne

oase


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

9. Va veni Iisus pe pământ sau va rămâne în aer reveni ?

1Tesaloniceni 4:17

vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în ________

văzduh


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

10. Cum vom şti noi dacă este un hristos fals reveni ?

1Tesaloniceni 4:17

Apoi ...vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos reveni ?

2Corinteni 11:14

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se _______ într-un înger de lumină.

preface


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos reveni ?

Apocalipsa 16:14

Acestea sunt duhuri de draci, care fac ______ nemaipomenite

semne


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos reveni ?

Apocalipsa 13:13

Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare __________ pe pământ, în faţa oamenilor.

foc din cer


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos reveni ?

Matei 4:6

şi I-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este _______: "El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta

scris


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos reveni ?

Ezechiel 28:12

... ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de ___________ şi desăvârşit în __________.

înțelepciune

frumusețe


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

12. Poţi fi în siguranţă mergând să vezi un hristos fals ?

Matei 24:23-36

Atunci, dacă vă va spune cineva: "Iată, Hristosul este aici, sau acolo", să nu-l credeţi... dacă vă vor zice: "Iată-L în pustie", să ____ vă duceţi acolo!

NU


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

13. Ce vor face cei răi când Hristos revine fals ?

Apocalipsa 6:14-16

Împăraţii ... toţi oamenii ...ziceau __________________: "Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie ...

munților și stâncilor


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

14. Ce se va întâmpla cu cei răi la revenirea lui Iisus fals ?

2Tesaloniceni 1:7-8

descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,  într-o flacără de foc, ca să ___________ pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu

pedepsească


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

14. Ce se va întâmpla cu cei răi la revenirea lui Iisus fals ?

2Tesaloniceni 2:8

atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va ______ cu suflarea gurii Sale, şi-l va ________cu arătarea venirii Sale.

nimici

prăpădi


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

15 fals. De ce nu le oferă Dumnezeu o altă şansă celor răi ?

2Tesaloniceni 2:10-12

cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că __________ dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

n-au primit


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

16. Ce fel de glorie este vizibilă la revenirea lui Hristos fals ?

Luca 9:26

... când va veni în slava ___ şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.

Sa


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

17. Ce vor face Hristos şi oştirea Sa naţiunilor fals

Apocalipsa 19:11-16

Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să _________ Neamurile cu ea

lovească


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

18. Care este scopul major al revenirii lui Hristos fals ?

Ioan 14:2-3

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.Şi ... Mă voi întoarce şi _________________, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

vă voi lua cu Mine


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

19. Cum numeşte Pavel venirea lui Hristos fals ?

Tit 2:13

aşteptând fericita noastră _________ şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

nădejde


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

20. Poate şti cineva timpul revenirii lui Iisus fals ?

Matei 24:36

Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai ________.

Tatăl


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

21. Ce putem şti noi cu siguranţă despre apariţia lui Hristos ?

Matei 24:32.33

când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este ________, este chiar la ______.

aproape

ușă


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

22 Hristos. Cum vor fi oamenii răsplătiţi la a doua venire a lui Iisus ?

Apocalipsa 22:12

 Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau ___________după _______ lui.

fiecăruia

fapta


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

23. Ce avertizări a dat Iisus ? Hristos

Matei 24:44

De aceea, şi voi fiţi ____, căci Fiul omului va veni în ______ în care nu vă gândiţi.

gata

ceasul


1 cum se refer ngerii la a doua venire a lui iisus

24 Hristos. Dacă Iisus ar veni în seara aceasta, ai fi gata ?

Răspunsul tău: