re imy s hospod sk m inkem v e dovozu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu. Trade Contact Group Generální ředitelství cel, 29. 7. 2010 Ing. Žáčková, Ing. Prudičová. Obsah prezentace. Obecné informace – účel ASEO Harmonogram nasazení aplikace ASEO Evidenční číslo povolení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
re imy s hospod sk m inkem v e dovozu

Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu

TradeContactGroup

Generální ředitelství cel, 29. 7. 2010

Ing. Žáčková, Ing. Prudičová

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Obecné informace – účel ASEO
 • Harmonogram nasazení aplikace ASEO
 • Evidenční číslo povolení
 • Evidence povolení RHÚ vydaných před nasazením systému e-Dovozu
 • Udělení povolení RHÚ přijetím CP
 • Důvody změny stávajících povolení
 • Zajištění celního dluhu
 • Odpisy
 • Migrace dat
 • Propuštění do RHÚ před migrací a po migraci
 • Shrnutí
obecn informace
Obecné informace
 • Systém e-dovoz zahrnuje pod RHÚ všech 5 režimů (CS, AZS, DP, PPCD, PZS) a KU
 • Vznik nové aplikace „ASEO“ (Authorization and Simplification for Economic Operators) pro evidenci povolení RHÚ.
 • Evidence celoživotního cyklu povolení včetně povolení RHÚ udělených přijetím CP, tzv. „jednorázových RHÚ“.
el aplikace aseo
Účel aplikace ASEO
 • Evidence povolení RHÚ (později i ZJP) - přístupná každému pracovníkovi CS ČR
 • Validační nástroj pro provádění celního řízení RHÚ (kontroly při propouštění a vyřízení režimu).
 • Generuje evidenční číslo vydaného povolení.
 • Analýza potřebných dat hlášených Evropské Komisi.
harmonogram nasazen aplikace aseo
Harmonogram nasazení aplikace ASEO
 • červenec 2010 - testovací verze aplikace
 • srpen 2010 - školení pracovníků CÚ
 • září 2010 - nasazení ostré verze - bude možné zapisovat nová povolení RHÚ a přepisovat již platná povolení + nutná změna těchto povolení
 • konečné užití a pasivní zušlechťovací styk nebude v 1. verzi ASEO – KU od října, PZS od prosince
eviden n slo povolen rh
Evidenční číslo povolení RHÚ
 • formát vychází ze stávajícího ev. čísla ZJP

- CZ RR CZUUUUUU KK 9999 M

 • CZ - kód země
 • RR - koncové číslo roku
 • CZUUUUUU – číslo CÚ
 • KK – typ povolení
 • 9999 – pořadové číslo v rámci roku CÚ
 • M - modulo
kk typ povolen
KK - typ povolení
 • CW – CS (Customs Warehouse)
 • IP – AZS/P (Inward Processing)
 • ID – AZS/N (Inward processing – Drawback system)
 • TA – DP (Temporary Admission)
 • PC – PPCD (Processing under Customs Control)
 • OP – PZS (Outward Processing)
 • EU – KU (End Use)
evidence povolen rh vydan ch p ed nasazen m syst mu e dovoz
Evidence povolení RHÚ vydaných před nasazením systému e-Dovoz
  • Budou rovněž zapsány do aplikace ASEO pod původním evidenčním číslem
 • Zápis do aplikace ASEO je nutný z důvodu, že tato aplikace složí jako validační nástroj
 • V případech, kdy je to nutné budou muset být však upraveny (změněny) TERMÍN dodatečného zápisu do 30. 11. 2010
ud len povolen rh p ijet m cp
Udělení povolení RHÚ přijetím CP
 • Povolení udělená přijetím CP jsou v aplikaci ASEO evidována pod č. MRN formou reportu z AIS
 • Možné pouze projednáním CP v běžném postupu.
 • Aplikace AIS upozorní pracovníka na skutečnost, zda chce udělit povolení RHÚ přijetím CP – vyhodnotí obsah datových elementů.
 • Vygenerované MRN přijatého CP slouží jako evidenční číslo povolení RHÚ a je evidováno v aplikaci ASEO.
datov skupina rh
Datová skupina RHÚ
 • RHÚ01 - Země vydání povolení RHÚ
 • RHÚ02 - Číslo povolení RHÚ
 • RHÚ03 - Typ celního skladu
 • RHÚ04- Žádost o udělení povolení RHÚ přijetím CP – tento prvek se týká jednorázově vydaných rozhodnutí o povolení RHÚ, které byly vydánu na základě podání CP
datov skupina zjp
Datová skupina ZJP

Datová skupina ZJP, užívá se pokud je deklarováno ZJP MŘ, jinak není použita

 • ZJP01 - Země vydání ZJP MŘ
 • ZJP02 - Číslo povolení místního řízení
d vody zm n st vaj c ch povolen
Důvody změn stávajících povolení
 • Kolonka 7 povolení obsahuje pojem „různé“ nebo negativní výčet zboží u povolení CS,
 • Neuvedení druhu MJ, ve které bude vedena evidence zboží (MJ TARIC nebo 6 nových)
 • Kolonka 14a nebo 14b povolení neobsahuje v případě použití MŘ pro RHÚ kód „3“,
 • Kolonka 16 povolení neobsahuje zda je (ne)požadováno zajištění celního dluhu pro RHÚ a další informace
odpisy
Odpisy
 • Odpis z RHÚ bude prováděn na základě 1 odpisové měrné jednotky - nutno stanovit v povolení RHÚ, pokud bude jiná, než TARICová
 • Odpisová věta v kolonce 40 CP – rozšířena o kategorii předchozího dokladu, jiné kódy pro označení předchozího dokladu, odpisová měrná jednotka, číslo povolení RHÚ, země vydání povolení RHÚ, KN kód vyvážené rovnocenné suroviny, předčasný vývoz rovnocenného zboží.
odpisov v ta v kol 40 cp datov skupina gpa
Odpisová věta v kol. 40 CP (datová skupina GPA)
 • GPA03 – kategorie předchozího dokladu
 • GPA02 – MRN, označení předchozího dokladu (nové kódy X,Y,Z)
 • QGPA04 – číslo položky předchozího dokladu
 • QGPA03 - odpisová měrná jednotka
 • QGPA01 – množství v odpisové měrné jednotce
 • QGPA07 – země vydání povolení RHÚ
 • QGPA08 – číslo povolení RHÚ, ze kterého je vyskladněno
 • QGPA09 – zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny (10míst)
 • QGPA10 – předčasný vývoz rovnocenného zboží
migrace dat
Migrace dat
 • Po spuštění systému (1.11.10) AIS musí dojít k migraci dat ze stávajících evidencí RHÚ do systému AIS (nejpozději do 30.11.10)
 • Migrace proběhne pro jednotlivé CÚ v okamžiku, kdy na ni budou technicky připraveni – harmonogram bude stanoven odborem 21 GŘC na přesné datum pro konkrétní CÚ a příslušného CŘ
 • Migrovat se budou data z RHÚ po celních úřadech podle jednotlivých režimů ve stejný den – jedno celní ředitelství ve stejném období.
 • Do doby migrace je možné používat stávající systém i pro návazné režimy po RHÚ (např. 4071)
 • PO MIGRACI POUZE V E-DOVOZU
slide16

IC

Ověření požadavku

Kontrola dat validátorem

KONTROLA EVIDENCÍ

(oprava, doplnění, odstranění)

Zrušení pokud již byla migrace provedena dříve.

Spuštění aplikace pro příjem dat do AIS

WDIS

Spuštění

generování dat

pro validátor a vytvoření tiskové sestavy přenášených dat

Vše v pořádku:

Informace o tom, že jsou data připravena pro přenos do centra

Data nepřipojena:

Oznámení CÚ pomocí HelpLine

Data připojena:

Vytvoření tiskové sestavy přijmutých dat a odeslání na CÚ pomocí HelpLine

Oprava chyb ve WDISu dle chybového protokolu vytvořeného validátorem

Potvrzení přenosu dat do centra (IC)

Nepotvrzení migrace a do vyřešení problému pokračovat ve WDISu

HelpLine

Požadavek na provedení přenosu do AIS

Nastala chyba:

Informace o chybě a je vytvořen chybový protokol.

Kontrola dat a potvrzení úspěšně provedené migrace

Dále už jen v AIS

propu t n do rh p ed migrac a po migraci
Propuštění do RHÚ před migrací a po migraci
 • od nasazení e-Dovozu do migrace dat RHÚ z PE WDIS do AIS - celní prohlášení pro propuštění do RHÚ (7100) nebo do navazujícího režimu (4071) bude podáváno stávajícím způsobem do WDISu.
 • od migrace dat RHÚ z PE WDIS do AIS - celní prohlášení pro propuštění do RHÚ (7100) nebo do navazujícího režimu (4071) bude podáváno pouze v AIS.
 • neexistence povolení RHÚ v ASEO nebo chybné zapsání bude blokující.
 • 1 měsíc po nasazení e-Dovozu - poslední možnost pro dozapsání stávajícího povolení RHÚ do ASEO (termín 30.11.2010)
funk nosti kter nebudou v 1 f zi ais
Funkčnosti, které nebudou v 1. fázi AIS
 • Založení „jednorázového“ povolení RHÚ
 • Elektronická podpora pro odpisy po PZS
 • Elektronická podpora pro rovnocenné zboží s předčasným vývozem v AZS
 • Scany dokumentů
 • Centralizované celní řízení
 • Evidence materiálových položek (tzv. „PartNumber“)
 • Datové zprávy o dočasném vynětí zboží z CS, o provádění běžných forem manipulací, o převzetí zboží skladovatelem u veřejného CS
shrnut
Shrnutí
 • Nové vzory povolení ZJP
  • Povolení MŘ do VO
  • Povolení MŘ do RHÚ
  • Povolení elektronické komunikace
 • Změna povolení RHÚ – novelizovaný vzor povolení
  • Nutná revize stávajících povolení