Odnawialne r d a energii
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odnawialne źródła energii. Strategia 2009 - 2012. OZE: 800 MW 4000 GWh/r ponad 2 mld zł. Aktualny system finansowania OZE przez NFOŚiGW. Rodzaje przedsięwzięć. Elektrownie wodne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - noah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odnawialne r d a energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

Odnawialne źródła energii


Odnawialne r d a energii

Strategia 2009 - 2012

OZE: 800 MW 4000 GWh/r ponad 2 mld zł


Odnawialne r d a energii

Aktualny system finansowaniaOZE przez NFOŚiGW


Odnawialne r d a energii

Rodzaje przedsięwzięć

Elektrownie wodne

Instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy udziale biomasy lub biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej

Elektrownie wiatrowe

Produkcja biopaliw lub innych paliw odnawialnych

Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

Pompy ciepła wykorzystujące ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia

Instalacje do pozyskiwania energii z wód geotermalnych


Odnawialne r d a energii

Warunki uzyskania dofinansowania

Wykonanie źródła odnawialnego o łącznej mocy nie mniejszej niż 0,3 MW

Realizacja przedsięwzięcia o efekcie ekologicznym nie mniejszym niż 5 Mg/rok, w przeliczeniu na SO2

Wykonanie źródła produkcji energii w skojarzeniu o mocy do 15 MWe w nowoczesnej technologii współspalania


Formy dofinansowania oze przez nfo igw
Formy dofinansowania OZE przez NFOŚiGW

Finansowanie ochrony środowiska

według form

Dotacje

Pożyczki

Dopłaty do oprocentowaniaKoncepcja finansowania

NFOŚiGW

WFOŚiGW

BANK

Koncepcja finansowania

Subfundusz URE


Finansowanie przez nfo igw
Finansowanie przez NFOŚiGW

Wartość projektu min. 20 mln zł

min. 10 mln zł (w przypadku biomasy, biogazu i MEW )

Dotacjamaks. 20% kosztów,ale nie więcej niż 15 mln zł

Pożyczka - maks. 75% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 mln zł - oprocentowanie 0,3 s.r.w. w skali roku

- maks. okres kredytowania do 15 lat

- okres karencji w spłacie pierwszej raty pożyczki do 18 miesięcy od daty zakończenia inwestycji

Łączne dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej lub dotacji, nie może przekroczyć 20 % kosztów kwalifikowanych projektu w przeliczeniu na EDB


Finansowanie przez wfo igw
Finansowanie przez WFOŚiGW

Wartość projektumaks. 20 mln zł maks. 10 mln zł (w przypadku biomasy, biogazu i MEW)

Pożyczka - maks. 75% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 mln zł - oprocentowanie 0,3 s.r.w. w skali roku

- maks. okres kredytowania do 15 lat

- okres karencji w spłacie pierwszej raty pożyczki do 18 miesięcy

od daty zakończenia inwestycji kwalifikowanych

Łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych projektu w przeliczeniu na EDB


Odnawialne r d a energii

Finansowanie przez BANK

Wartość projektu:maks.5 mln zł

Wysokość kredytu:- maks.75%kosztów kwalifikowanych

- maks. okres kredytowania do 10 lat od daty

zakończenia inwestycji

- okres karencji w spłacie pierwszej raty kredytu do

12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,

- maks. okres realizacji inwestycji do 24 miesięcy

od daty postawienia kredytu do dyspozycji


Odnawialne r d a energii

Dziękuję za uwagęZapraszam do Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawawww.nfosigw.gov.pl