android environment emulator n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Android Environment Emulator

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Android Environment Emulator - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Part 2-b. Android Environment Emulator. Notes are based on: http://developer.android.com/index.html http://developer.android.com/guide/developing/tools/emulator.html. Android Emulator.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Android Environment Emulator' - noah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
android environment emulator

Part 2-b

Android EnvironmentEmulator

Notes are based on:

http://developer.android.com/index.html

http://developer.android.com/guide/developing/tools/emulator.html

slide2

Android Emulator

 • Bộ Android SDK có chứa một trình giả lập thiết bị di động (mobile device emulator) – một thiết bị di động ảo có thể chạy trên máy tính của ta.
 • Emulator cho phép ta làm bản mẫu (prototype), phát triển, và test ứng dụng Android mà không cần dùng một thiết bị vật lý.
 • Android emulator giả lập tất cả các tính năng phần cứng và phần mềm của một thiết bị di động điển hình, trừ việc nó không thể nhận hoặc gọi các cú điện thoại thực và một số tính năng khác.
 • Nó cung cấp các phím điều khiển đa dạng, ta có thể “nhấn” bằng chuột hoặc bàn phím để sinh ra các event cho ứng dụng của mình.
 • Nó cũng cung cấp một màn hình để hiển thị ứng dụng của ta cùng với các ứng dụng Android khác đang chạy.

2

slide3

Android Emulator v1.5 Skin

Status Bar – Notification Line

Power

Volume

Tab

Launch Pad

Menu

Home

Back

Hang up

Call

3

slide4

Android Emulator v1.6 Skin

Status Bar – Notification Line

Volume

Power

Call

Hang up

Home

Back

Menu

Tab

Launch Pad

4

slide5

Android Emulator v1.6 Skin

Tab

Launch Pad

Status Bar – Notification Line

Volume

Power

Call

Hang up

Home

Back

Menu

5

slide6

Android Emulator Features

 • Giả lập điện thoại Android thế hệ thứ nhất
 • Android emulator hỗ trợ nhiều tính năng phần cứng thường có tại các thiết bị di động (chẳng hạn HTC-G1), trong đó có:
  • Một CPU ARMv5 và bộ quản lý bộ nhớ tương ứng (memory-management unit - MMU)
  • Một màn hình LCD 16-bit (giả lập 360 x 480 pixel)
  • Bàn phím (một bàn phím Qwerty và các nút Dpad/Phone liên quan)
  • Một chip âm thanh với khả năng output và input
  • Các phân hoạch bộ nhớ flash (giả lập bằng các file trên đĩa cứng của máy tính đang dùng để chạy giả lập)
  • Một modem GSM, gồm cả một thẻ SIM được giả lập

6

slide7

Android Emulator Features

Nexus One (newer Google developer phone)

Some phones in the market already surpass these specs (Fall 2010)

7

slide8

Android Virtual Devices and the Emulator

Để dùng emulator, trước hết ta phải tạo một hoặc vài cấu hình thiết bị ảo (ADV). Mỗi cấu hình quy định platform Android platform sẽ chạy trong emulator, tập các tùy chọn phần cứng, và bề ngoài của emulator. Sau đó, khi bật emulator, ta chỉ ra cấu hình AVD ta muốn nạp vào emulator.

Mỗi AVD có chức năng như một thiết bị độc lập, với nơi lưu trữ riêng dành cho dữ liệu người dùng, SD card, v.v.. Khi ta bật emulator với một cấu hình AVD, nó sẽ tự động nạp dữ liệu người dùng và SD card.

Ta có thể tạo số lượng AVD tùy theo nhu cầu, dựa trên các loại thiết bị mà ta muốn mô hình hóa, các Android platform và thư viện ngoài mà ta muốn chạy ứng dụng trên đó.

Để tạo và quản lý các AVD, ta dùng AVD Manager UI hoặc android tool có trong SDK. Chi tiết xem tại Managing Virtual Devices (http://developer.android.com/guide/developing/devices/index.html)

8

8

slide9

Starting – Stopping the Emulator

 • Để start một thực thể của emulator từ dòng lệnh, chuyển tới thư mục tools/ của SDK. Gõ lệnh emulator như sau:
  • emulator -avd <avd_name>
 • Lệnh này sẽ khởi tạo emulator và nạp một cấu hình AVD.
 • Sau vài giây, ta sẽ thấy cửa sổ emulator hiện trên màn hình.
 • Nếu đang dùng Eclipse, khi ta run hoặc debug ứng dụng, ADT plugin cho Eclipse sẽ tự động cài ứng dụng của ta và chạy emulator.
 • Để stop một thực thể emulator, ta chỉ cần đóng cửa sổ emulator.
 • Để liệt kê tất cả các AVD hiện có, dùng lệnh DOS
 • android list avd

9

9

slide10

Controlling the Emulator

Keypad keys only work when NumLock is deactivated.

10

10

slide11

Working with Emulator Disk Images

 • Emulator dùng các disk image lưu trên máy tính để giả lập bộ nhớ flash (hoặc những thứ tương tự) của thiết bị thực.
 • Ví dụ, nó dùng diskimage có chứa:
 • Một nhân hệ điều hành đặc thù của emulator,
 • Hệ thống Android,
 • ram-disk image, và
 • các image ghi được để dành cho dữ liệu của người dùng và SD card giả lập.
 • Mỗi AVD có một bộ disk image của riêng nó.

11

slide12

Working with Emulator Disk Images

 • Mặc định, emulator luôn tìm disk image tại vùng lưu trữ riêng của AVD đang chạy
 • Nếu chưa có image nào khi emulator được bật,
 • nó sẽ tạo các image tại thư mục AVD
 • dựa theo các phiên bản mặc định lưu trong SDK.
 • Nơi lưu trữ mặc định của các AVD:
  • ~/.android/avd đối với OS X và Linux,
  • C:\Documents and Settings\<user>\.android\avd\... đối với Windows XP, và C:\Users\<user>\.android\ tại Windows Vista.

12

12

slide13

AVD - Android Virtual Devices

 • Mỗi Android Virtual Device (AVD) là một cấu hình của các tùy chọn emulator, cho phép ta mô hình hóa một thiết bị thực.
 • Mỗi AVD gồm có:
 • Hardware profile.  Ta có thể đặt tùy chọn để quy định các tính năng phần cứng của thiết bị ảo. Ví dụ, ta có thể quy định xem thiết bị có camera hay không, nó dùng bàn phím QWERTY vật lý hay một dialing pad, kích thước bộ nhớ của nó, v.v..
 • Ánh xạ tới một system image.  Ta có thể quy định phiên bản Android platform sẽ chạy trên thiết bị ảo. Ta có thể chọn một phiên bản của Android platform chuẩn hoặc system image đã đóng gói cùng với một SDK add-on.
 • Các tùy chọn khác.  Ta có thể quy định emulator skin, kích thước màn hình, v.v.. SD card giả lập sẽ dùng kèm với AVD.
 • Một vùng lưu trữ dành riêng trên máy tính của ta, nơi dành để lưu dữ liệu người dùng của thiết bị (các ứng dụng đã cài, cấu hình, v.v..) và SD card giả lập.

13

13

slide14

Creating an AVD using the Eclipse-ADT Tool

From Eclipse, follow the sequence: Main menu (AVD Manager )

> Virtual Devices > New >

Provide a Name,

choose an Android target,

create a new SD card with about 2Gb,

choose a screen type,

add hardware devices…

Click on: Create AVD

(wait, it takes several minutes

to format the new SD card)

14

slide15

Creating an AVD using the android tool

 • Khi tạo một AVD, ta dùng lệnh:
  • android create avd -n <avd_name> -t <targetID> -c <size>[K|M]
 • Tham số –t (target) quy định system image mà ta muốn dùng mỗi khi bật AVD này. Về sau, mỗi khi ứng dụng dùng AVD này, chúng sẽ chạy trên hệ thống mà ta quy định bởi tham số -t.
 • Để biết targetID của các system image có thể dùng, ta có thể dùng công cụ android để liệt kê các system image hiện có cùng với target ID của chúng:
 • android list targets

15

slide16

Creating an AVD using the android tool

Example: Creating an AVD using the android tool

Sau khi đã xem danh sách các target, giả sử ta đã quyết định sẽ tạo một profile dựa trên target id:4 để hỗ trợ SDK1.6 với thư viện Google API Mapping. Cần có thêm một SD card dung lượng 1Gig. Ta dùng lệnh sau

android create avd -n myAVD4SD1G -t 4 -c 1024M

16

slide17

Creating an AVD using the android tool

Example: Creating an AVD using the android tool

Xem hệ thống hiện có những AVD nào:

17

slide18

SD Card Emulation

 • Ta có thể tạo một disk image và sau đó nạp nó vào emulator khi khởi động, để giả lập sự có mặt của một SD card trong thiết bị.
 • Emulator hỗ trợ các thẻ SDHC card giả lập, do đó ta có thể tạo một SD card image với kích thước tùy ý miễn không vượt quá 128 gigabyte.
 • Ta có thể dùng adb hoặc emulator để duyệt cây thư mục, gửi file tới, và chép/xóa file trong SD card.
 • Tạo một SD card image bằng mksdcard
 • Dùng công cụ mksdcard có sẵn trong SDK để tạo các disk image dạng FAT32.
  • mksdcard <size> <file>
 • Ví dụ:
  • mksdcard 1024M c:/temp/mysdcard.iso

18

slide19

SD Card Emulation

 • Android Emulator – How to use the SDCARD device
 • Cú pháp chung để tạo một SD card là
 • mksdcard [ -l label ] <size> <file>
 • Công cụ mksdcard là một phần của Android SDK. SD label là không bắt buộc.
 • Kích thước thiết bị là số nguyên, theo sau là K (kilobyte) hoặc M (megabyte).
 • Ví dụ: Tạo một thiết bị SDcard 1GB bằng lệnh sau
 • mksdcard 1024M c:\mysdcard.img
 • Chạy emulator bằng lệnhemulator -sdcard c:\mysdcard.img
 • Hoặc
 • emulator -avd myAvdFile

19

slide20

SD Card Emulation

 • Moving Data, Music and Pictures to the Sdcard
 • Dùng chương trình ddms để đẩy file vào SDcard (với điều kiện emulator đang chạy và SD card đang gắn với nó).
 • Click: Device > File Explorer, dẫn tới một cửa sổ mới, tại đó ta chọn SDcard.
 • Bây giờ ta chuyển dữ liệu vào sdcard. Có các lựa chọn sau
  • Dùng Windows Explore để kéo & thả file và thư mục vào card, hoặc
  • Nhấn nút "Push File onto Device"
  • (see upper left icons: push, pull, delete).
 • ( DDMS stands for Dalvik Debug Monitor Services. The program is located in the /tools folder of the SDK. Also available in Eclipse perspective – Top upper right icons)

20

slide21

SD Card Emulation

Moving Data, Music and Pictures to the SDcard

21

slide22

SD Card Emulation

Moving Data, Music and Pictures to the SDcard

4. Quay lại emulator. Ta sẽ thấy các file nhạc (được đánh dấu) trong SDcard

22

slide23

SD Card Emulation

Moving Data, Music and Pictures to the SDcard

5. Ảnh hiện ra khi click Application Pad và bật ứng dụng Gallery

23

slide24

Login into the OS shell

Ta có thể đăng nhập vào phiên bản Linux của Android đang chạy trong emulator và thực hiện các lệnh.

Chạy emulator

Chạy ứng dụng adb

c:> adb shell

(adb là ứng dụng Android

Debug Bridge.

Nó nằm trong thư mục /tools

của SDK)

24

slide25

Login into the OS shell

 • Nếu có vài emulator đang chạy (hoặc điện thoại vật lý đang nối với máy tính qua cáp
 • USB) ta cần chỉ định thiết bị đích.
 • Thực hiện các bước:
 • Liệt kê danh sách các emulator đang chạy:
 • adb devices
  • List of devices attached
  • emulator-5554 device
  • emulator-5556 device
  • HT845GZ45737 device
 • Chạy ứng dụng adb:
 • adb -s emulator-5554 shell

25

slide26

Login into the OS shell

 • 3. Android chấp nhận nhiều lệnh shell của Linux, trong đó có các lệnh hữu ích sau
  • ls ................. show directory (alphabetical order)
  • mkdir .............. make a directory
  • rmdir .............. remove directory
  • rm -r .............. to delete folders with files
  • rm ................. remove files
  • mv ................. moving and renaming files
  • cat ................ displaying short files
  • cd ................. change current directory
  • pwd ................ find out what directory you are in
  • df ................. shows available disk space
  • chmod .............. changes permissions on a file
  • date ............... display date
  • exit ............... terminate session

26

26

slide27

Login into the OS shell

4. Không có lệnh copy (cp) trong Android, thay vào đó, ta có thể dùng lệnh cat.

Ví dụ:

# cat data/app/theInstalledApp.apk > cache/theInstalledApp.apk

27

27

slide28

Android Emulator

 • Lưu ý #1: Emulators & Hardware Devices
 • Ta có thể test ứng dụng tại một emulator phần mềm hoặc thiết bị phần cứng.
 • Nếu dùng phần cứng, xem hướng dẫn thiết lập môi trường tại link dưới đây.
 • http://developer.android.com/guide/developing/device.html
 • Tại cửa sổ dòng lệnh, gõ lệnh: “adb devices“ ta sẽ thấy dòng tương tự “HT845GZ45737 device” cho thấy sự có mặt của thiết bị phần cứng.
 • Lấy quyền Root tại thiết bị phần cứng
 • Điện thoại dành cho developer như G1 mở quyền root.
 • Chạy ứng dụng terminal ( adb shell ) và xem có dấu nhắc#hay không; nếu không có, thử dùng lệnh su. Nếu lệnh đó không cho dấu nhắc root mà lại báo lỗi permission denied thì có nghĩa là ta không có quyền root để truy nhập thiết bị.

28

slide29

Android Emulator

 • Lưu ý #2: Chuyển một ứng dụng từ thiết bị (rooted) sang Emulator
 • Để chuyển ứng dụng đã được cài tại điện thoại có quyền root, thực hiện các bước sau:
 • Chạy cửa sổ lệnh: > adb devices (tìm id của thiết bị, chẳng hạn HT845GZ45737 )
 • Lấy file từ thiết bị vào hệ thống file máy tính.
 • adb -s HT845GZ45737 pull data/app/theInstalled.apk c:/theInstalled.apk
 • Tháo cáp nối với điện thoại
 • Chạy emulator
 • Cài ứng dụng vào emulator
 • adb -s emulator-5554 install c:\theInstalledApp.apk
 • adb -s emulator-5554 uninstall data/app/theInstalled.apk
 • Ta sẽ thấy một thông điệp thông báo kích thước của gói được cài, và Success.

29

slide30

Using the Emulator with “inserted” SD card from Eclipse

From Eclipse’s menu create new launch configuration:

Run >

Run Configurations >

New icon

On the Target panel

Select existing Android Virtual device (AVD)

Enter additional Command Line Options (see caption)

Apply > Run

Additional Emulator Command Line Options:-sdcard c:\Android_Emulator_Data\mysdcard.img -datadir c:\Android_Emulator_Data

30

slide31

Sending Text Messages to the Emulator

Start the emulator.

Open a new shell and type :c:> adb devicesso you know the emulator’s numeric port id (usually 5554, 5556, and so on)

Connect to the console using telnet command like: c:> telnet localhost 5554

After receiving the telnet prompt you can send a text message with the command (no quotes needed for the message)sms send <Sender’s phone number> <text message>

31

slide33

Making a Voice Call to the Emulator

Start the emulator.

Open a new shell and type :adb devicesto know the emulator’s numeric port id (usually 5554, 5556, and so on)

Connect to the console using telnet command like:telnet localhost 5554 (this is the ‘number’ to be called)

After receiving the telnet prompt you can place a call (voice) with the command gsm call <caller’s phone number>

33

slide35

Using Eclipse’s DDMS facility

 • Emulator Control
 • Ta có thể giả lập các trạng thái và hoạt động đặc biệt của thiết bị. Các tính năng bao gồm:
 • Telephony Status – thay đổi trạng thái cấu hình Voice and Data của thiết bị (home, roaming, tìm kiếm, v.v..), và giả lập các loại mạng khác nhau (GPRS, EDGE, UTMS, v.v..).
 • Telephony Actions – thực hiện các cú gọi và tin nhắn SMS giả lập tại emulator.
 • Location Controls – gửi dữ liệu giả về vị trí cho emulator để ta có thể thực hiện các thao tác liên quan đến địa điểm như GPS mapping. Để dùng Location Controls, chạy ứng dụng của mình tại Android emulator và mở DDMS. Click tab Emulator Controls và kéo xuống Location Controls. Từ đây, ta có thể:
  • Gửi từng tọa độ kinh độ/vĩ độ cho thiết bị. Click Manual, chọn định dạng tọa độ (coordinate format), điền vào các trường và click Send.
  • Dùng một file GPX mô tả một tuyến đường cần playback cho device.

35

slide37

Android Emulator

Questions ?

37

slide38

Android Emulator

 • Appendix 1 – Kết nối thiết bị phần cứng với máy tính
 • Dùng cáp mini-USB để nối thiết bị với máy tính
 • Mở rộng Notification bar
 • Mount thiết bị
 • Ta còn có thể dùng Eclipse-ADT-File Explorer để ghi/đọc file với thiết bị.

38

slide39

Android Emulator

 • Appendix 1 – Liên lạc giữa các Emulator
 • Chạy hai thực thể emulator (ID thường là: 5554, 5556, … )
 • Quay số (hoặc gửi SMS) từ emulator này (chẳng hạn 5554) tới emulator kia (5556)
 • Nhấn các nút gọi Xanh lục/Đỏ để nhận/kết thúc cuộc gọi
 • Thử gửi SMS (dùng các số 5554 và 5556)

39

ad