slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zpráva o činnosti v projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zpráva o činnosti v projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

Zpráva o činnosti v projektu. Prevence násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 2010. Úvod. AZZS ČR na základě souhlasného stanoviska členů vstoupila k 1.3.2010 do Unie zaměstnavatelských svazů. www.uzs.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zpráva o činnosti v projektu' - noah-velasquez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zpráva o činnosti

v projektu

Prevence násilí na pracovišti

v oblasti zdravotnictví a sociální péče

2010

slide2
Úvod

AZZS ČR na základě souhlasného stanoviska členů vstoupila k 1.3.2010 do Unie zaměstnavatelských svazů.

www.uzs.cz

Členským organizacím se tak otevřela možnost zapojit se do projektu Evropského sociálního fondu v ČR.

slide3
Projekt : Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích

Činnost AZZS ČR v projektu byla zahájena dne 1.3.2010.

Koordinátorem projektu byla předsedou AZZS ČR jmenována Michaela Málková (malkovam@zzsjck.cz, mob.606560152).

Členům AZZS ČR byla za účelem představení projektu a jeho cílů rozeslána prezentace ( www.azzs.cz ).

Rovněž byly všem členským organizacím rozeslány propagační letáky a odkaz na webové stránky projektu.

diagnostick et en
Diagnostické šetření

Jedním z prvních úkolů projektu bylo zmapování stavu, vývoje a celkové objektivizace problému násilí na pracovišti s využitím dotazníkového šetření.

Dotazníkové řešení realizovalo občanské sdružení EUROEDUCA s cílem oslovit 1 500 respondentů.

Členské organizace AZZS a jejich zaměstnanci byly elektronicky vyzváni ke spolupráci.

Osloveni byli všichni zaměstnanci ZZS v ČR, jejichž e-mailové adresy byly zveřejněny na webových stránkách příslušných organizací.

Šetření bylo zahájeno dne 18.5.2010 a skončeno dne 28.6.2010

Míru zapojení jednotlivých organizací mapuje následující tabulka.

slide7

VÝSKYT NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

Celkové rozdělení podle druhu násilí uvádí následující tabulka:

Tabulka 1: Četnost výskytu násilí na pracovištích ve zdravotnictví a sociální péči

Ve zdravotnických zařízeních bylo za poslední rok fyzicky napadeno téměř 16% respondentů, v sociálních službách až 22%. V převážné většině (90%) šlo o útok ze strany klienta/pacienta, přičemž příčiny incidentu nebyly vůbec vyšetřovány v 70% případů.

Zpravidla se napadení odehrávalo uvnitř zdravotnického/sociálního zařízení (76%). Jako nevyhnutelný jej hodnotilo více než 63% respondentů. Fyzické napadení se zbraní se vyskytlo celkem v 3% případů.

Zranění jako následek fyzického napadení bylo uvedeno ve zdravotnických zařízeních v 17% případů, vyšší byl výskyt v sociálních službách (téměř 30%). Pracovní neschopnost jako následek incidentu byla uvedena pouze ve 2 případech, a to v oblasti zdravotnictví.

V sociálních službách byla častěji (73%) přijímána opatření proti opakování úrazu (školení v asertivním jednání apod.), kdežto ve zdravotnických zařízeních pouze v necelých 27% případech.

Značný podíl respondentů v oblasti zdravotnictví (39%) však o výskytu násilí neinformovalo a soudilo, že by to bylo zbytečné; v zařízeních sociální péče byl tento podíl menší - 17%.

Pokud jde o hlášení případů fyzického násilí na pracovišti během posledních 12 měsíců (ať už šlo o vlastní napadení nebo o napadení někoho jiného), pak ve zdravotnictví takto bylo hlášeno téměř 10% případů, zatímco v sociálních službách tento podíl dosáhl 20%.

Závěry diagnostického šetření

Zdroj: Souhrn statistických výstupů diagnostického šetření - RNDr. Jiří Létal, PhD. (celý dokument na : www.azzs.cz)

n bor kl ov ch osob
Nábor klíčových osob

Všechny členské organizace a jejich zaměstnanci byli osloveni s nabídkou přijetí role klíčové osoby v projektu Prevence násilí na pracovišti.

Role klíčové osoby spočívala v absolvování zvolených vzdělávacích modulů a specializací na lektorskou činnost ve zvoleném modulu.

Vzdělávací program tvořily tyto moduly :

Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti

Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace

Základy sebeobrany

Management prevence násilí

slide9

Vzdělávání klíčových osob

 • Vzdělávání klíčových osob realizovala společnost
 • Kurzy se konaly dle harmonogramu zveřejněného na webu AZZS v Praze a v Olomouci.
 • Účast na kurzech byla hodnocena kreditními body (max.12 kreditů).
 • Program vzdělávání klíčových osob za AZZS ČR absolvovali :
 • MUDr. Jana Šeblová, PhD. – ÚSZS Středočeského kraje
 • Radka Krygarová – ZZS Jihočeského kraje
 • Věra Turková – ZZS Jihočeského kraje
 • Michaela Málková – ZZS Jihočeského kraje
 • MUDr. Jaroslav Gutvirth – ZZS Jihočeského kraje
 • Mgr. Jiří Nousek – ZZS Jihočeského kraje
 • Tomáš Hes – ZZS Jihočeského kraje
 • Tomáš Světlík – ZZS Libereckého kraje
vzd l v n c lov skupiny v roce 2011
Vzdělávání cílové skupiny v roce 2011

Klíčové osoby, které se rozhodly pokračovat v programu jako lektoři, zahájí školení cílové skupiny (zaměstnanců členských organizací) dle harmonogramu na rok 2011 (zveřejněn na webu AZZS).

Kurzy se budou konat v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Ostravě a budou probíhat po celý rok 2011.

Zájemci se mohou na kurzy hlásit přes webové stránky projektu v sekci Termíny :

http://projekty.monitorovani.eu/nasili/terms.php

Účast na kurzu je hodnocena kreditními body (max. 12 kreditů). Absolvent celého kurzu získá certifikát o celoživotním vzdělávání.

Vzdělávání cílové skupiny se mohou účastnit i studenti vykonávající praxi ve zdravotnickém zařízení.

teoretick a interaktivn bloky programu vzd l v n c lov skupiny
Teoretické a interaktivní bloky programu vzdělávání cílové skupiny

25

25

25

25

25

25

 • Modul - Obecná problematika násilí na pracovišti
 • Modul – Psychologické aspekty násilí na pracovišti
 • Modul – Základy sebeobrany
 • Modul – Management prevence násilí na pracovišti
informace o projektu na internetu
Informace o projektu na internetu

http://www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-cmkos-a-kzps

http://projekty.monitorovani.eu/nasili/modules.php

Kontakty

Michaela Málková

Tel : 606 560 152

e-mail : malkovam@zzsjck.cz

Mgr. Kateřina HofmannováTel: 267 204 317, 736 520 205e-mail: hofmannova.katerina@cmkos.cz

PhDr. Pavla Pikardová

Tel : 773 997 017

e-mail: pavla.pikardova@hmcgroup.eu