Nauka o podnik u
Download
1 / 23

Nauka o podnik u - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Nauka o podnik u. Seminář. . Antonín, Bedřich a Cyril spolu jednají o společenské smlouvě při zakládání s.r.o . Předpokládají, že Antonín vloží do společnosti 100 000 Kč, Bedřich 200 000 Kč a Cyril 300 000 Kč a že zisk určený k rozdělení se bude pohybovat kolem 60 000 Kč za 1 rok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nauka o podnik u' - niyati


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nauka o podnik u

Nauka o podniku

Seminář


 • Antonín, Bedřich a Cyril spolu jednají o společenské smlouvě při zakládání s.r.o. Předpokládají, že Antonín vloží do společnosti 100 000 Kč, Bedřich 200 000 Kč a Cyril 300 000 Kč a že zisk určený k rozdělení se bude pohybovat kolem 60 000 Kč za 1 rok.

  • Pokud byste byli na místě Cyrila, líbilo by se Vám ustanovení Obchodního zákoníku, že zisk určený k rozdělení se dělí mezi společníky rovným dílem?

  • Jak byste rozdělovali zisk?


!

 • Každý společník vložil jinou částku a každý také nese jiné riziko ztráty tohoto vkladu, tudíž by také měli dostat každý příslušnou odměnu za toto riziko a nikoliv stejnou.

 • Cyril by zřejmě požadoval dělení zisku podle poměru vkladů, tedy 1 : 2 : 3.


 • Představte si, že Vaším dominantním kritériem při volbě právní formy podnikání, je možnost rozhodování o chodu podniku. Budete uvažovat spíše o společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti?


!

 • Zřejmě spíše o s.r.o., kde je snadnější rozhodování zejména kvůli obvykle menšímu počtu spolumajitelů než u a.s.

 • U a.s. je také nutné na některá rozhodnutí svolávat valnou hromadu, což bývá časově delší proces.


 • Antonín, Bedřich a Cyril se rozhodují o založení společnosti s ručením omezeným. Antonín hodlá vložit 40 000 Kč, Bedřich 30 000 Kč a Cyril 10 000 Kč. Je za těchto podmínek možné společnost založit?


!

 • Součet vkladů nedosahuje minimálních požadovaných 200 000 Kč,

 • Cyril nesplnil minimální vklad na jednoho společníka 20 000 Kč.


?

 • Chcete založit:

  • malou nábytkářskou firmu,

  • taxislužbu,

  • automobilku.

 • Uvažujte o právní formě své budoucí firmy.


?

 • Malé firmy představují malý podíl na HDP. Mají vůbec nějaký význam?


!

 • pružnost, citlivost na požadavky trhu,

 • inovace,

 • nová pracovní místa,

 • vyplňují niky, okrajové oblastí trhu,

 • rozvoj menších měst a obcí.


?

 • V čem se liší osobní a kapitálové společnosti?


?

 • Jaké mohou být cíle podnikaní?


!

 • dosáhnout co největšího zisku,

 • zvýšení zisku o určité %,

 • prosazení se na trhu,

 • větší tržní podíl,

 • snížit náklady, atd.


 • Podnikatelem může být:

  • pouze fyzická osoba s živnostenským oprávněním,

  • pouze právnická osoba s živnostenským oprávněním,

  • fyzická nebo právnická osoba s živnostenským oprávněním.


 • Podnik je v obchodním zákoníku definován jako

  • soubor investovaného vlastního kapitálu,

  • soubor investovaného kapitálu,

  • soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání,

  • soubor hmotných a nehmotných složek podnikání.


?

 • Uveďte příklady podniků, jejichž lokalizace je ovlivněná následujícími faktory:

  • Konkurenty,

  • Odběratele,

  • Dodavatele,

  • Geografie, klimat, atd.

  • Sociální okolí,

  • Politické okolí,

  • Ekologické okolí,

  • Etické okolí.


Mikro prost ed podnik porter v model
Mikro prostředí podniků: Porterův model

 • Popište mikroprostředí řetězce McDonald’s

  • Stávající konkurenty – Je mezi konkurenty silný konkurenční boj?

  • Potenciální konkurenty – Jaké existují bariéry vstupu?

  • Odběratele – Jak silná je pozice odběratelů?

  • Dodavatele – Jak silná je pozice dodavatelů, je jich málo nebo hodně?

  • Substituční výrobky – Jak snadno mohou být produkty a služby nahrazeny jinými?


?

 • Jste výrobcem:

  • autodílů,

  • suvenýrů,

  • počítačů,

  • betonu,

  • vína.

 • Které prvky okolí budou pro vás v každém z těchto případů nejdůležitější?


?

 • Jaké tendence se podle vašeho názoru prosadily v posledních letech:

  • na trhu s environmentálními službami,

  • na trhu se sportovním oblečením,

  • na trhu hudby?


 • Mezi základní rysy podnikání patří

  • zisk je docilován uspokojováním potřeb,

  • vytváření pracovních míst pro zaměstnance,

  • snaha o maximalizaci zisku,

  • podnikatel pracuje s rizikem,

  • je nutný vlastní kapitálový vklad,

  • je nutný počáteční kapitálový vklad. • Která z těchto definic podnikání je upravena v obchodním zákoníku?

  • soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku,

  • soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku,

  • soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem uspokojení potřeb podnikatele,

  • krátkodobá nebo dlouhodobá činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem zvětšení majetku.


?

 • V čem vidíte rozdíl mezi podnikem a neziskovou organizaci?

  • Organizace ziskové – jsou založeny za účelem dosažení zisku, většinou podnikají, proto je označujeme jako podniky.

  • Organizace neziskové – nejsou založeny za účelem dosažení zisku, ale za jinými cíli. Jsou dotovány státem (církev, armáda, policie, soudy).


ad