slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MONTER INSTALACJI GAZOWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

MONTER INSTALACJI GAZOWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

MONTER INSTALACJI GAZOWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Monter Instalacji Gazowych. Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: Monter instalacji gazowych. Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 713[07] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MONTER INSTALACJI GAZOWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych' - niyati


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MONTER INSTALACJI GAZOWYCH

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

slide2
Monter Instalacji Gazowych

Multimedialna charakterystyka zawodu

Nazwa zawodu: Monter instalacji gazowych

Kod zawodu w klasyfikacji

szkolnictwa zawodowego: 713[07]

Kod zawodu w klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 712603

slide3
Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
 • Czy wiesz, że monter instalacji gazowych:
 • 1. Montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia związane z wykorzystaniem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych.
 • 2. Wykonuje swoją pracę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
 • Pracując na zewnątrz budynku bywa narażony na różne warunki atmosferyczne (latem – żar słońca, wiosną i jesienią – deszcze, zimą – śnieg).
 • W trakcie pracy szczególnie zagrożony jest możliwością zatrucia gazem oraz jego wybuchem.
 • Może pracować na dużych wysokościach.
 • W trakcie pracy współpracuje z pomocnikami oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi na budowie.
 • Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.
slide4
Praca własna…

Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracyz pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań.

W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie.

Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu.

Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów.

Na wesoło

slide5
Zadania i umiejętności zawodowe
 • Montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.
 • Montowanie przewodów zewnętrznej instalacji gazowej średnio- i niskoprężnej oraz wykonywanie przyłączy do budynków.
 • Instalowanie odbiorników gazu (kuchenek gazowych, pieców gazowych i innych) do sieci gazowej za pomocą łączenia ich złączami gwintowanymi.
 • Wykonywanie prób szczelności zewnętrznych i wewnętrznych przewodów gazowych za pomocą pompy i manometrów.
 • Dokonywanie prób drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych za pomocą otwartego płomienia lub obciążonej linki kominiarskiej przed przekazaniem instalacji do eksploatacji.
 • Napełnianie zmontowanej instalacji gazem i przeprowadzanie kontrolnych prób szczelności instalacji za pomocą wody mydlanej.
 • Może także: wykonywać prace konserwatorskie instalacji gazowej w obiektach oraz wykonywać gazownicze prace konserwatorskie sieci gazowniczych.
slide6
Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze, zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej.
 • Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny.
 • Składuje i magazynuje materiały do wykonania instalacji i sieci gazowych.
 • Wyznacza, wykonuje i zabezpiecza wykopy ziemne pod instalację gazową.
 • Dobiera oraz wykonuje cięcie rur stalowych lub miedzianych na określony wymiar.
 • Łączy rury stalowe spoinami czołowymi i pachwinowymi, metodą spawania gazowego.
 • Gwintuje rury stalowe o różnychśrednicach.
 • Łączy rury miedziane przez lutowanie.
 • Łączy rurociągi z tworzyw sztucznych przez zgrzewania.
 • Montuje aparaturę do wykrywania obecności gazu (eksplozymetry, metanomierze, detektory gazu).
 • Montuje gazomierze, czyliliczniki gazowe służące do pomiaru ilości zużytego gazu.
 • Montuje reduktory ciśnienia gazu.
 • Przeprowadza próbę szczelności wykonanej instalacji gazowej.
 • Wyznacza lokalizację i instaluje zbiorniki na gaz płynny, butle gazowe.
 • Instaluje kuchenki gazowe, podgrzewacze wody, kotły gazowe i ogrzewacze powietrza.
 • I wiele innych…

Na wesoło

Praca własna…Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadańi umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

slide7
Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie montera instalacji gazowych niezbędne są:

slide8
Cechy psychofizyczne

Test samooceny 1/3

Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie montera instalacji gazowych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne.

Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis.

Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania.

Wyniki zapisz na przygotowanej kartce.

Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

Praca własna…

Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

slide10
Cechy psychofizyczne –test samooceny 3/3

Klucz odpowiedzi.

Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym.

Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym.

Od 0 do 3 punktów– zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym.

Na wesoło

slide11
Przeciwwskazania zdrowotne

Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie montera instalacji gazowych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne.

Test samooceny 1/3

Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis.

Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne i oceń siebie pod tym kątem.

Wyniki zapisz na przygotowanej kartce.

Uwaga:Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten

sposób oszukiwałbyś sam siebie.

Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań

medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

slide13
Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 3/3

Klucz odpowiedzi

W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie montera instalacji gazowych.

Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

Na wesoło

slide14
Kształcenie w zawodzie monter instalacji gazowych
 • Aby pracować w zawodzie montera instalacji gazowych,możesz:
 • 1.1. Jako absolwent gimnazjum– wybrać trzyletniązasadniczą szkołę zawodową.
 • 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, np. w zawodzie technika budownictwa, a po uzyskaniu matury – podjąć naukę na uczelni wyższej.
 • 1.3. Pracując w zawodzie, po 3 latach przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, następnie zdać egzamin mistrzowski.
 • Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu montera instalacji gazowych. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.
slide15
Kształcenie w zawodzie montera instalacji gazowych
 • Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu montera instalacji gazowych?
 • W ramach modułu:
 • 3.1. Techniczne podstawy budownictwa: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; rozpoznawania podstawowych materiałów budowlanych; posługiwania się dokumentacją techniczną; zasad magazynowania, składowania i transportowania materiałów budowlanych.
 • 3.2.Technologia montażu instalacji gazowych:wykonywania połączeń rur stalowych, miedzianych w instalacjach gazowych, wykonywania rurociągów gazowych z tworzyw sztucznych oraz przyłączy do budynków, instalowania armatury i aparatury pomiarowej, szafek gazowych i ich wyposażenia, wykonywania instalacji na gaz ziemny lub na gaz płynny oraz konserwacji i napraw instalacji gazowych.
 • 3.3. Technologia instalacji urządzeń gazowych: instalowania kuchennych urządzeń gazowych, urządzeń gazowych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, kotłów gazowych i ogrzewaczy powietrza, konserwacji i usuwanie usterek w urządzeniach gazowych.
slide16
Kształcenie w zawodzie montera instalacji gazowych
 • Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu montera instalacji gazowych?
 • Przykładowe:
 • Baur G., Hubrich K.D., Polte D., Rothenfelder F., Wawra P., Technologia instalacji wodociągowych i gazowych. Podręcznik do nauki zawodu cz 2. Instalacje gazowe, REA.
 • Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe Technologia, 2009.
 • Cieślowski S., Krygier K., Technologia. Instalacje sanitarne, WSiP, 2008
 • Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, 2008.

.

slide17
Kształcenie w zawodzie
 • Praca własna…
 • Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie montera instalacji gazowych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów:
 • odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie,
 • przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych,
 • rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie
 • i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu przeprowadzić wywiad.
 • Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.
 • 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

Na wesoło

slide18
Rynek pracy
 • Czy wiesz, że:
 • Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie montera instalacji gazowych są: monter instalacji gazowych budowlanych i instalacyjnych1), monter instalacji gazowych w zakładach dystrybucji i rozdziału gazu1), spawacz gazowy2), lutowacz, zgrzewacz rur z tworzyw sztucznych, konserwator instalacji gazowych w administracjach domów mieszkalnych1), konserwator instalacji gazowych w zakładach przemysłowych1)(1) Wymagane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 15., poz. 187). 2) Wymagane posiadanie uprawnień spawacza wg PN-EN 287).
 • Pokrewnymi zawodami, w których może pracować monter instalacji gazowych, są: monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, monter sieci cieplnych, monter sieci deszczownianych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych.
 • Monter instalacji gazowych może poszukiwać pracy w firmach branży budowlanej i instalacyjnej, rzemieślniczych zakładach remontowo-montażowych, administracji domów mieszkalnych. Może także prowadzić własną firmę.
slide19
Na wesoło

Rynek pracy

 • Praca własna…
 • Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie montera instalacji gazowych?
 • Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z monterami instalacji gazowych pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie.
 • Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu.
 • Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca.

Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

slide20
Źródła informacji
 • I. Interesujące źródła informacji:
 • Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”.
 • II. Czasopisma specjalistyczne:
 • Magazyn instalatora (http://www.instalator.pl/, 26 listpada 2009).
 • Polski Instalator (http://www.polskiinstalator.com.pl/,
 • 26 listopada 2009).
 • Materiały Budowlane (http://www.materialybudowlane.info.pl, 17 lipca 2009).
 • Murator (http://www.muratordom.pl, 17 lipca 2009).
 • Atlas Budowlany (http://www.atlas.com.pl/atlasbudowlany, 17 lipca 2009).
slide21
Źródła informacji
 • III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
 • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter instalacji gazowych, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków, 2004 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/monter_inst_gazowych.pdf, stan na: 17 lipca 2009).
 • Jasek J., Oparowski D., Zienkiewicz Z., Modułowy program nauczania. Monter instalacji gazowych 713[07], MENiS, Warszawa 2002 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/, 17 lipca 2009).
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Monter instalacji gazowych (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1954, 17 lipca 2009).
 • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005. s. 294-295.
 • Butkiewicz M., Kus J., Oparowski D., Zienkiewicz Z., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Monter instalacji gazowych (713301), MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu monter instalacji gazowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.zrp.pl, 17 lipca 2009).
 • Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu monter instalacji gazowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.zrp.pl, 17 lipca 2009).
slide22
Źródła informacji
 • Akty prawne:
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.).

Na wesoło

slide23
Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.
ad