slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg. Kommunikation och media. Kommunikation . Kommunikation och media. Kommunikation Kommunikationstekniker . Kommunikation och media. Kommunikation Kommunikationstekniker Medier . Kommunikation och media. Kommunikation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg' - niveditha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunikation och media1
Kommunikation och media
 • Kommunikation
 • Kommunikationstekniker
kommunikation och media2
Kommunikation och media
 • Kommunikation
 • Kommunikationstekniker
 • Medier
kommunikation och media3
Kommunikation och media
 • Kommunikation
 • Kommunikationstekniker
 • Medier
 • Samhälle & samhällsorganisation
kommunikation
Kommunikation
 • Återkommer till detta strax
medier
Medier
 • Återkommer till detta strax oxå
kommunikationstekniker
Kommunikationstekniker
 • Språk och koder
 • Tal & retorik
 • Skriftsystem
 • Överföringstekniker
 • Mångfaldigande
 • Distribution
 • Arkivering
skrift samh lle
Skrift & samhälle
 • Skriftsystem uppstår i komplexa samhällen av olika skäl: beskattning; handel; lagar; tradera kunskap & myter; etc
skrift samh lle1
Skrift & samhälle
 • Beroende på användning kommer skriftsystemet bli mer eller mindre komplicerat & begränsat till en social elit
skrift samh lle2
Skrift & samhälle
 • Viktigt är också skriftens materiella grund: lertavlor; papyrus; vaxtavlor; sten; pergament; papper; elektroniskt
skrift samh lle3
Skrift & samhälle
 • Avgörande är också skriftens materiella grund: lertavlor; papyrus; vaxtavlor; sten; pergament; papper; elektroniskt
 • Detta gäller överföringstekniker, mångfaldigande, distribution & arkivering
retorik samh lle
Retorik & samhälle
 • Retorik uppstår, liksom skriften, i samhällen med komplex organisation: den är avgörande för beslutsprocesser; rättssystemet; undervisning; underhållning
retorik samh lle1
Retorik & samhälle
 • Retoriken blir en formaliserad konst/vetenskap i mötet med skriften (300-talet fvt)
retorik samh lle2
Retorik & samhälle
 • Retorikundervisningen blir grunden för all undervisning i antiken och fram till 1600-talet (och i viss mån än i dag)
relevans f r cl1
Relevans för CL
 • Klassrummet som levande arkiv för sociala kommunikationstekniker & system
kursgenomg ng
Kursgenomgång
 • Föreläsningar och seminarier
 • Studiebesök
 • Projekt (grupp)
 • Seminarieuppgifter (grupp)
 • KS
 • Uppsats
kursuppl ggning
Kursuppläggning
 • Retorik
 • Skriftsystem
 • Reproduktion (boktryckarkonst)
 • Telekommunikation
 • Masskommunikation
 • Internet & mediekonvergens
kurslitteratur
Kurslitteratur
 • Kafka, Franz (1922). Slottet
 • Ong, Walter J. (1982). Orality and Literacy
 • Romersk retorik. Till Herennius
 • Thompson, John B. (1995). The Media and Modernity. A Social Theory of the Media
examination
Examination
 • Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier
 • Deltagande på studiebesök
 • Projekt, muntlig presentation (grupp)
 • Seminarieuppgifter, muntlig och/eller skriftlig presentation (grupp)
 • KS (tisdag 8/3) (enskilt)
 • Uppsats, 6-8 sidor (enskild)
kursn mnd
Kursnämnd
 • Person 1
 • Person 2
 • Person 3
kommunikationsvetenskap
Kommunikationsvetenskap
 • Teorier om kommunikation (1)

- som reaktion, reflex, respons

- som överföring, transport

- som tolkning, meningsskapande

- som gemenskap, möte

kommunikationsvetenskap1
Kommunikationsvetenskap
 • Teorier om kommunikation (2)

- som verktyg, instrument

- som tecken, index, pekning

- som objekt, text, byggnad

- som spel (teater, tävling, samspel)

- som styrning

- som uppvisning

- som illusion

- som förbindelse (bro eller barriär)

kommunikationsvetenskap2
Kommunikationsvetenskap
 • Retorik
 • Masskommunikation
 • Dialog
 • Semiotik
 • Tolkning & hermeneutik
 • Visuell kommunikation
 • Medier & mediekonvergens
kommunikationsbegrepp1
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
kommunikationsbegrepp2
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
kommunikationsbegrepp3
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog
kommunikationsbegrepp4
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
kommunikationsbegrepp5
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
 • Brus
kommunikationsbegrepp6
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
 • Brus
 • Information
kommunikationsbegrepp7
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
 • Brus
 • Information
  • Redundans
  • Entropi
kommunikationsbegrepp8
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
 • Brus
 • Information (redundans & entropi)
kommunikationsbegrepp9
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
 • Brus
 • Information (redundans & entropi)
 • Kanal
kommunikationsbegrepp10
Kommunikationsbegrepp
 • Avsändare?
 • Mottagare?
 • Linjär, enkelriktad kommunikation
 • Dialog, dubbelriktad kommunikation
 • Brus
 • Information (redundans & entropi)
 • Kanal (fysiskt medel för överföring av signal)
kommunikationsbegrepp 21
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium
  • Framställande
  • Återgivande
  • Mekaniska
kommunikationsbegrepp 22
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium
  • Framställande (dans, teater?)
  • Återgivande
  • Mekaniska
kommunikationsbegrepp 23
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium
  • Framställande (dans, teater?)
  • Återgivande (måleri, fotografi, teater?)
  • Mekaniska
kommunikationsbegrepp 24
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium
  • Framställande (dans, teater?)
  • Återgivande (måleri, fotografi, teater?)
  • Mekaniska (fotografi?)
kommunikationsbegrepp 25
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium
  • Framställande (dans, teater måleri, fotografi)
  • Återgivande (måleri, fotografi, teater)
  • Mekaniska (måleri, fotografi)
kommunikationsbegrepp 26
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium (framställande, återgivande, mekaniska)
kommunikationsbegrepp 27
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium (framställande, återgivande, mekaniska)
 • Personliga medier
kommunikationsbegrepp 28
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium (framställande, återgivande, mekaniska)
 • Personliga medier (brev, telefon, e-post)
 • Massmedier
kommunikationsbegrepp 29
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium (framställande, återgivande, mekaniska)
 • Personliga medier (brev, telefon, e-post)
 • Massmedier (press, radio, TV)
 • Mediekonvergens
kommunikationsbegrepp 210
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium (framställande, återgivande, mekaniska)
 • Personliga medier (brev, telefon, e-post)
 • Massmedier (press, radio, TV)
 • Mediekonvergens (ljudfilm; multimedia; digital-TV; 3G mobiltelefoni)
kommunikationsbegrepp 211
Kommunikationsbegrepp (2)
 • Medium (framställande, återgivande, mekaniska)
 • Personliga medier (brev, telefon, e-post)
 • Massmedier (press, radio, TV)
 • Mediekonvergens (ljudfilm; multimedia; digital-TV; 3G mobiltelefoni)
 • Mediediskurs
kommunikationsbegrepp 31
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurs
  • Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)
kommunikationsbegrepp 32
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser
  • Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)
  • Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)
kommunikationsbegrepp 33
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser
  • Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)
  • Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)
  • Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet)
kommunikationsbegrepp 34
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser
  • Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)
  • Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)
  • Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet)
  • Massmedier & massmediekultur (1900-talet)
kommunikationsbegrepp 35
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser
  • Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)
  • Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)
  • Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet)
  • Massmedier & massmediekultur (1900-talet)
  • Digital kommunikation & cyberkultur
kommunikationsbegrepp 36
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser
  • Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)
  • Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)
  • Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet)
  • Massmedier & massmediekultur (1900-talet)
  • Digital kommunikation & cyberkultur (or what you want to call it)
kommunikationsbegrepp 37
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser (2)
  • Monomedial kultur/diskurs
kommunikationsbegrepp 38
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser (2)
  • Monomedial kultur/diskurs (boken)
kommunikationsbegrepp 39
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser (2)
  • Monomedial kultur/diskurs (boken)
  • Multimedial kultur/diskurs
kommunikationsbegrepp 310
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser (2)
  • Monomedial kultur/diskurs (boken)
  • Multimedial kultur/diskurs (tidning, telegraf, fotografi, fonografi, telefon, film, radio, TV)
kommunikationsbegrepp 311
Kommunikationsbegrepp (3)
 • Mediediskurser (2)
  • Monomedial kultur/diskurs (boken, datorn)
  • Multimedial kultur/diskurs (tidning, telegraf, fotografi, fonografi, telefon, film, radio, TV)