energie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 5

Energie

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Energie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Energie Za předpokladu použití psacích potřeb

  2. Zdroje energie Energie ze Slunce – je základem koloběhu vody v přírodě, ohřívání a pohybu vzduchu, důležitá pro růst rostlin a živočichů jako zdroje potravy. Energie z paliv – uhlí a ropa umožňuje výrobu petroleje,________________________. Energie elektrická – z hoření paliv, z uranu, ze Slunce, z ____________, z ________.

  3. Druhy energie • Mechanická – co se stane s vykopnutým míčem? • Tepelná – teplo vzniká, když____________. • Světelná – světlo vzniká, když____________. • Zvuková – zvuk vzniká, když______________. • Elektrická • Chemická • Jaderná

  4. Elektrické spotřebiče • Jsou to spotřebiče, které jako zdroj energie vy- žívají elektrickou energii. • Uveď hromadné dopravní prostředky poháně-né elektřinou: • Uveď hračky poháněné elektřinou: • Uveď domácí elektrické spotřebiče:

  5. Zásady bezpečného zacházení s elektřinou • Nehrát si s elektrickou zásuvkou. • Nedotýkat se elektrického zařízení ve vlhku nebo mokrýma rukama. • Nelézt na sloupy elektrického vedení. • Nedotýkat se drátů elektrického vedení. • Elektrické spotřebiče čistit po odpojení od elektřiny.