vba voor excel door lenny hoeks l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VBA voor Excel door Lenny Hoeks PowerPoint Presentation
Download Presentation
VBA voor Excel door Lenny Hoeks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

VBA voor Excel door Lenny Hoeks - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

VBA voor Excel door Lenny Hoeks. Onderwerpen. De onderwerpen zijn grofweg onder te verdelen in 4 catergoriën: Filtermethodes Functies Ranges Werkbladfuncties. Filtermethodes. De filtermethodes zijn opgebouwd met alleen VBA code en met gebruik van de filters in Excel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VBA voor Excel door Lenny Hoeks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
onderwerpen
Onderwerpen
 • De onderwerpen zijn grofweg onder te verdelen in 4 catergoriën:
  • Filtermethodes
  • Functies
  • Ranges
  • Werkbladfuncties

Nationale Officedag

filtermethodes
Filtermethodes
 • De filtermethodes zijn opgebouwd met alleen VBA code en met gebruik van de filters in Excel.
  • Filteren adressenlijst VBA code
  • Filteren adressenlijst draaitabel
  • Unieke gegevens uit lijst halen
  • Welke autofilters zijn in gebruik
  • Verberg pijlen bij autofilters
  • KopieerFilterGegevens

Nationale Officedag

functies
Functies
 • Functies kunnen op verschillende manier worden gebruikt, statisch, zoals in Excel gebruikelijk of met VBA code geprogrammeerd.
  • FunctieInWerkbladZetten
  • Function ConditioneleSom
  • Function Oppervlakte
  • Function LaatsteVanKolom

Nationale Officedag

ranges
Ranges
 • Ranges zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk in Excel projecten, ze kunnen op verschillende manieren wordengebruikt en gedeclareerd.
  • ZoekenNaarFormules
  • LijstVanFormules
  • AlleLegeRegelsVerwijderen
  • OpmaakVoorAlleCellenInSheet
  • NaamToevoegen & NaamBereik
  • NegatieveGetallenVet

Nationale Officedag

werkbladfuncties
Werkbladfuncties
 • Werkbook en werkbladfuncties zijn onontbeerlijk voor VBA projecten en geven inzicht in de functionaliteit van Excel.
  • Auto_open & Workbook_Open
  • Worksheet_Change
  • BladVerwijderen
  • IncoonCursorWait
  • WerkbladVerbergen

Nationale Officedag

werkwijze
Werkwijze
 • Tijdens de nationale office dag kunt u aangeven welk van de bovengenoemde onderwerpen u behandeld wilt zien.
 • Op de volgende dia’s vind u voorbeeldcode.

Nationale Officedag

autofilter tool
Autofilter tool
 • Sub VerbergPijlenBijAutofilter(intKolomNummer As Integer)
 • 'verbergt alle pijlen, behalve die van het intKolomNummer
 • Dim rngCel As Range
 • Dim intAantalKolommen As Integer
 • intAantalKolommen = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
 • Application.ScreenUpdating = False
 • For Each rngCel In Range(Cells(1, 1), Cells(1, i))
 • If rngCel.Column <> intKolomNummer Then
 • rngCel.Autofilter Field:=rngCel.Column, Visibledropdown:=False
 • End If
 • Next
 • Application.ScreenUpdating = True
 • End Sub

Nationale Officedag

ga naar range
Ga naar range
 • Sub GaNaarRange(strTekstInputbox As String)
 • Dim varRange As Variant
 • On Error Resume Next
 • Begin:
 • Set varRange = _
 • Application.InputBox(strTekstInputbox, Title:=TITEL, Default:="A1", Type:=8)
 • If IsObject(varRange) = False Then
 • MsgBox "Er is geen goede range bepaald!" & vbNewLine & _
 • "Probeer het opnieuw!", vbCritical, TITEL
 • GoTo Begin
 • End If
 • Application.Goto varRange
 • End Sub

Nationale Officedag

conditionele som
Conditionele Som
 • Function ConditioneleSom(rngBereik As Range, _lngMinWaarde As Long, _
 • lngMaxWaarde As Long) As Double
 • 'Deze functie telt de waarden op die tussen lngMinWaarde en lngMaxWaarde liggen
 • Dim rngCell As Range
 • For Each rngCell In rngBereik
 • If Not IsNumeric(rngCell.Value) Then GoTo Volgende
 • If rngCell >= lngMinWaarde And rngCell <= lngMaxWaarde Then _
 • ConditioneleSom = ConditioneleSom + rngCell.Value
 • Volgende:
 • Next
 • End Function

Nationale Officedag

rangenamen maken
Rangenamen maken
 • Private Sub NaamBereik()
 • Range("A1").Select
 • Do
 • Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
 • Selection.CreateNames Top:=True
 • ActiveCell.Offset(0, 1).Select
 • Loop While Len(ActiveCell.Value) > 0
 • End Sub

Nationale Officedag

blad verwijderen
Blad verwijderen
 • Private Sub BladVerwijderen()
 • Dim intI As Integer
 • ActiveWorkbook.Sheets(1).Name = “Presentatie"
 • Application.DisplayAlerts = False
 • For intI = 2 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
 • ActiveWorkbook.Sheets(2).Delete
 • Next intI
 • Application.DisplayAlerts = True
 • ActiveSheet.Tab.ColorIndex = 4
 • End Sub

Nationale Officedag

de rooie zebra
De Rooie Zebra
 • Red Zebra denkt met u mee als het gaat over het vereenvoudigen en stroomlijnen van uw administratieve handelingen.
 • Red Zebra realiseert dit middels de MS Office omgeving. Dat varieert van het professioneel opmaken van Word documenten en PowerPoint presentaties, tot het maken van sjablonen en huisstijl systemen in Word, bedrijfsspecifieke tools in Excel, documentbeheersing middels VBA.
 • Het maken van databases en de koppeling hier naartoe kan ook gerealiseerd worden.
 • Tevens verzorgt Red Zebra onderwijs in bovengenoemde disciplines.

Nationale Officedag