zagro enia rodowiska n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZAGRO?ENIA ?RODOWISKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ZAGRO?ENIA ?RODOWISKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA . Karolina Machalska III E . . SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA . SMOG. Nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke - dym, fog -mgła Nienaturalne zjawisko spowodowane działalnością człowieka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAGRO?ENIA ?RODOWISKA' - nitsa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zagro enia rodowiska

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Karolina Machalska

III E

slide2
.
 • SMOG
 • KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY
 • EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT

SZKLARNIOWY

 • DZIURA OZONOWA
slide3
SMOG
 • Nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke- dym, fog-mgła
 • Nienaturalne zjawisko spowodowane działalnością człowieka
 • Mieszanina dymu i mgły utrzymująca się bardzo nisko nad Ziemią
 • Powstaje poprzez dużą emisje zanieczyszczeń do atmosfery przy bezruchu powietrza i inwersji temperatury ( wzrost temperatury wraz z wysokością)
 • Przeważnie występuje w dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych
smog londy ski a kalifornijski
Smog londyński a kalifornijski
 • Smog londyński (zimny, kwaśny)- powstaje z wilgotnym klimacie, zimą (temp. -5-5*C). Jego toksyczność wynika głównie z obecności tlenków siarki i węgla które pochodzą ze spalania paliw kopalnych.
 • Smog kalifornijski (fotochemiczny, utleniający)- powstaje w upalne w dni (temp.24-35*C ) przy dużym nasileniu ruchu samochodowego. Czynnikami toksycznymi są tlenki azotu, ozon, węglowodoru które ulegają przemianą fotochemicznym.
choroby i smog
Choroby i smog
 • Wpływa na rozwój czynników alergizujących
 • Niewydolność oddechową
 • Paraliż układu krwionośnego
 • Podrażnienia skóry
 • Powoduje korozję w środowisku
slide7
.
 • Opady deszczu, śniegu mgły, krup śnieżnych oraz sadzi o niskim zawartości pH (poniżej 5,6 tzn. kwaśne ), niskie pH spowodowane jest głównie obecnością silnych kwasów siarkowego i azotowego.
 • Trudno zauważyć go „gołym okiem”
 • Połączenie wody z pochłoniętymi z powietrza gazami (dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór) wyprodukowanych przez działalność człowieka jak i naturalny
 • Szybkie i swobodne przemieszczanie się szkodliwych substancji
kwa ne opady w rodowisku
KWAŚNE OPADY W ŚRODOWISKU
 • Niszczenie lasów (szczególnie iglastych)
 • Obumieranie roślin ( porosty jako bio-wskaźniki)
 • Zakwaszanie wód powierzchniowych (strumienie, rzeki na terenach zalesionych)
 • Zastopowanie rozmnażania ryb oraz ptaków żyjących nad wodą
 • Uszkodzenie budynków,

pomników, zabytków

 • Rozwój w glebach toksycznego

glinu oraz wymywanie

substancji odżywczych

chorobotw rcze wp ywy kwa nego deszczu
CHOROBOTWÓRCZE WPŁYWY KWAŚNEGO DESZCZU
 • Atakują nasz układ nerwowy i krwionośny oraz wydalniczy
 • Dolegliwości oddechowe
 • Bóle głowy, oczu, gardła
 • Rozwój chorób nowotworowych
 • Rozwój chorób psychicznych (Alzheimera)
st enia pozczeg lnych tlenk w
STĘŻENIA POZCZEGÓLNYCH TLENKÓW

Średnioroczne wartości zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z normą (górna linia)

slide13
.

GAZY CIEPLARNIANE

 • Lotne substancje które zatrzymują i magazynują energie cieplną i przekazują ją w postaci promieniowania podczerwonego
 • Naturalne substancje występujące w środowisku raz z tymi które wytworzył człowiek
 • Duży udział pary wodnej oraz dwutlenku węgla
 • Średni czas życia związków silnie absorbujących promienie wyprodukowanych przez działalność człowieka to nawet 50 000lat
 • Rozpad ozonu w tlen przy obecności freonów czego skutkiem jest dziura ozonowa
konsekwencje ocieplenia klimatu
KONSEKWENCJE OCIEPLENIA KLIMATU
 • Wzrost średniej temperatury powietrza oraz wilgotności
 • Ogrzanie wód w morzach i oceanach
 • Przesuniecie stref klimatycznych ku biegunom (nowe warunki klimatyczne, klęski żywiołowe )
 • Zmiana systemu prądów morskich
 • Wyginięcie fauny oraz flory
 • Brak urodzajnych gleb
 • Głód na świecie
 • Śmierć wielu osób z powodu klęsk żywiołowych
rozwi zania problemu
ROZWIĄZANIA PROBLEMU
 • Segregacja śmieci i używanie surowców wtórnych
 • Zmniejszenie wydzielania energii
 • Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii
 • Przemyślane wykorzystanie energii wydzielanej przez ciepłownie i elektrownie
 • Korzystanie z publicznych środków transportu oraz rowerów
 • Zaprzestanie wycinania lasów i wypalania ich pozostałości
 • Sadzenie nowej roślinności
 • Współpraca wszystkich państw
rozpad cz steczek
ROZPAD CZĄSTECZEK

1) i 2) Atomy chloru uwalniane z rozpadającej się cząsteczki freonu „atakują” cząsteczkę ozonu i odrywając jeden atom tlenu pozostawiają cząsteczkę „normalnego” tlenu.

3) Związek chloru i tlenu nie jest zbyt trwały, atom tlenu odrywa się i przyłącza do innej cząsteczki ozonu.

4) Powstają 2 cząsteczki tlenu. Tak więc 2 cząsteczki ozonu stają się 3 cząsteczkami tlenu.

powstawanie dziury ozonowej nad antarktyd
POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ NAD ANTARKTYDĄ

Mimo, że największa emisja gazów niszczących ozon produkowana jest w półkuli północnej to największe spustoszenie sieją one w strefie arktycznej. Dzieje się to przez różnice ciśnienia, wprowadzenie w ruch i przenoszenie przez prądy powietrzne na dalekie odległości szkodliwych substancji. W okresie kiedy na półkuli północnej zaczyna się wiosna na Antarktydzie zaczyna panować noc polarna wówczas tworzy się regularny, stabilny trwający pół roku wir w którym powietrze krąży wokół bieguna południowego. Masy powietrza są wtedy odizolowane od powietrza równikowego zawierającego wysokie stężenie ozonu atmosferycznego.

skutki niszczenia warstwy ozonowej
SKUTKI NISZCZENIA WARSTWY OZONOWEJ
 • Zmniejszenie efektywności pochłaniania promieniowania UV
 • Przenikanie przez wodę promieni czego skutkiem jest wymieranie wrażliwych organizmów roślinnych oraz zwierzęcych produkujących plankton
 • Zanik rybołówstwa
 • Niszczenie roślin uprawnych (zbóż), co prowadzi do głodu na świeci
 • Zmniejszenie odporności systemu immunologicznego oraz odporności na infekcje i choroby,
 • Liczne choroby oczy (zaćma), oraz szybkie starzenie się skóry
bibliografia
Bibliografia
 • www.google.pl
 • www.wikipedia.pl
 • www.biologia.xiv-lo.krakow.pl
 • www.ekoproblemy.2ap.pl
 • http://www.wiking.edu.pl
 • Słonik szkolny EKOLOGIA
ptzygotowa a

PTZYGOTOWAŁA

KAROLINA MACHALSKA

IIII