slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maďarsko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maďarsko

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Maďarsko - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Maďarsko. Základní údaje. rozloha: 93 030 km 2 počet obyvatel: 9 906 tis. (červenec 2009) oficiální název: Maďarská republika ( Magyar Köztársaság ) hlavní město: Budapest úřední jazyk maďarština měna: 1 forint (100 filérů ). Povrch. Panonská pánev, Podunajská nížina, puszta ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Maďarsko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn daje
Základní údaje
 • rozloha: 93 030 km2
 • počet obyvatel: 9 906 tis. (červenec 2009)
 • oficiální název: Maďarská republika (MagyarKöztársaság)
 • hlavní město: Budapest
 • úřední jazyk maďarština
 • měna: 1 forint (100 filérů)
povrch
Povrch
 • Panonská pánev, Podunajská nížina, puszta,
 • malá pohoří na severu země, největší jsou: Mátra, Bukové hory, Bakoňský les. nejvyšší bod Maďarska - Kékes (1014m) v pohoří Mátra
 • největší řeky jsou Dunaj, Tisza a Dráva,
 • Blatenské jezero - Balaton (591 km2) je největší ve střední Evropě
obyvatelstvo
Obyvatelstvo
 • celkem 9, 906 milionu obyvatel - 105/km2
 • roční přirozený přírůstek -0,25%
 • Maďaři 90%, Romové 4%, Němci 2,5%, Srbové 2%, Slováci 0,8%, Rumuni 0,7%
 • náboženství: katolíci 68%, kalvinisté 20%, luteráni 5%
 • míra urbanizace 65% největší města podle počtu obyvatel:
  • Budapest -Budapešť(1,93 mil.)
  • Debrecen -Debrecín (211 000)
  • Miskolc -Miškovec (185 000)
  • Szeged -Segedín (170 000)
  • Pécs -Pětikostelí (165 000)
  • Győr -Ráb (130 000)
politika
Politika
 • forma vlády - parlamentní demokracie
 • státní zřízení - republika (od r. 1918)
 • současný prezident - Laszlo SOLYOM (od 5.8.2005), premiér - Gordon BAJNAI (od 14.4.2009)
 • vstup do OSN - 1955
 • do NATO - 1999
 • do EU - 2004
 • Maďarsko je také členem: CEFTA, OECD, OBSE, aj..
hospod stv
Hospodářství
 • HDP na 1 obyv. je 13 900 $
 • složení HDP: zemědělství 3,5%, průmysl 32,5%, služby 65%
 • rozdělenípracujících: 8% zemědělství, průmysl 27%, služby 65%, nezaměstnaných je 6%
hospod stv1
Hospodářství
 • Zemědělství
 • Zemědělství je velicerozvinutédíkydobrýmpodmínkám, půdyjsoupřevážněčernozemě.
 • Ornápůdazabírá 65% plochyzemě (poDánsku 2. v evropě).
 • plodiny - pšenice, kukuřice, rýže, brambory, cukrovářepa, slunečnice, ovoce a zelenina, vinnáréva, tabák, len, konopí
 • živočišnávýroba - převládáchovskotu, prasat, ovcí, významný je chov a šlechtěníkoní.
slide8

Průmysl

 • Průmysl se začal rozvíjet až po 2. sv. válce. Hlavní město tvoří 20% průmyslové produkce státu, před 2. sv. v. až 50%.
 • těžba surovin - bauxit (Bakoňský les), hnědé uhlí, ropa a zemní plyn
 • hutnictví - zpracování bauxitu, výroba oceli (Miskolc), výroba hliníku (Székesfehérvár),
 • chemie - výroba hnojiv (Miskolc), produkce léčiv (Budapest),
 • potravinářství - uherský salám, čabajka, červená paprika, víno,
 • strojírenství - autobusy IKARUS v Rábu, spotřební elektronika
 • elektrárny - tepelné 61%, jaderné 38,5%, vodní 0,5%
historie
Historie
 • v 1. stol. n. l. připojeno území k západní části Římské říše jako provincie Panonia
 • 4. - 5. stol příchod Hunů, později Avarů
 • 9. století příchod ugrofinských Maďarů pod vedením Arpáda, kteří později rozvrátili Velkomoravskou říši
 • podnikali loupeživé výpravy na Balkán a rozšiřovali své hranice
 • 955 - poraženi Otou I. a donuceni se natrvalo usadit,
 • 1001 - kníže Gejza zakládá Uherské království, také bylo založeno arcibiskupství v Ostřihomi
historie1
Historie
 • 1240 - vpád Tatarů vedl k budování hradů, Vojtěch IV. založil hrad Budín
 • po vymření Arpádovců r. 1301 krátce vládl budoucí český král Václav III.
 • od 2. poloviny 14. stol boje proti Turkům (porážka Zikmunda u Nikopole roku 1396 a bitva u Varny roku 1444, kde padl Vladislav I. Jagellonský.
 • 1526 - porážka u Moháče kde padl Ludvík I. Jagelonský, obsazování Turky, počátek vlády Habsburků
historie2
Historie
 • 1541 - Turci obsadili královský hrad Budín, země zčásti pod nadvládou Turků a z části Habsburků, Turecká nadvláda trvala asi 150 let
 • 1683 - porážka Turků u Vídně, Osmanská říše vytlačována
 • 1848-49 - Uherská revoluce vedená L. Kossuthem poražena
 • 1866 - rakousko-uherské vyrovnání, které vedlo k maďarizaci nemaďarských obyvatel na uherském území
historie3
Historie
 • 16. 11. 1918 - vyhlášena Maďarská republika rad, vedla spory s ČSR o jižní Slovensko
 • za 2. sv. války stojí na straně Německa, získává jižní Slovensko, část Transylvánie a i Podkarpatskou Rus.
 • 1944-45 obsazeno sovětskými vojsky a v roce 1947 sovětizováno
 • 23. 10. 1989 byla vyhlášena Maďarská republika.
vztahy s r
Vztahy s ČR
 • české země a Uhry tvořily společné soustátí již v r. 1490 (Matyáš Korvín)
 • Od r 1526 Češi a Maďaři v Habsburské říši až do rozpadu Rakouska - Uherska v r. 1918
slide14
Lázně
 • Maďarsko má po Islandu nevětší zásobu termální vody v Evropě.
 • Nachází se zde přes tisíc pramenů s teplotou vody vyšší než 30°C a většina z nich obsahuje minerální látky s léčivými účinky.
 • V roce 2000 vyprodukovalo Maďarsko asi 385 mil. litrů minerální vody.
 • V zemi se nachází téměř 150 lázeňských zařízení.
 • Na severovýchodě Maďarska ve městě Tapolca se nacházejí jediné jeskyní lázně v Evropě.