Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation

nissim-wall
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
54 Views
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. Napájecí zdroje Všechny počítačové díly jsou elektrickými spotřebiči, které vyžadují napájení elektrickou energií. Dodávka energie požadovaných napětí a proudů je úkolem zdroje.

 3. Zdroje AT • Starý zdroj. • Dvě napěťové úrovně: • 12V • 5V • Zdroj se vypínal mechanicky vypínačem. • Napájení bylo přivedeno dvěma šestipólovými konektory (P8 a P9) připojené k patici základní desky. • Dva podobné konektory, které se daly lehce zaměnit a bylo tak možné základní desku zničit.

 4. Zdroje ATX • Zdroj není přímo spojen se zapínacím tlačítkem. • Zapínání počítače tlačítkem na čelním panelu, ale i softwarově, po počítačové síti. • Vypínání • programové (u Windows příkazem vypnout) • ruční (stlačit zapínací tlačítko a držet je 4-5 vteřin) • Některé ATX zdroje mají na zadní straně vypínač na vypnutí. Po vypnutí nelze počítač softwarově zapnout. • Jeden velký konektor o napětí • 3,3V • 5V • 12V • Formát ATX byl vytvořen tak, aby podporoval chlazení procesoru ventilátorem ve zdroji. U předchozích formátů to nebylo třeba, protože tehdejší procesory neprodukovaly tolik tepla jako ty současné, které vyžadují výkonné nucené chlazení.

 5. Napájecí konektory • Zdroj dodává několik napěťových úrovní • Černá pro zem • Červená pro 5V • Žlutá pro 12V • Konektory se připojují k základní desce nebo periferiím uvnitř počítačové skříně. Napájecí konektor MainPower Je určený k napájení základní desky, dnes se můžeme setkat s několika variantami: U starších základních desek s provedením AT, které má 12 pinů (spouštělo se připnutím zdroje k elektrické rozvodné síti)

 6. Napájecí konektory U dnešních desek ATX s 20 pinovým provedením (ATX12 1.3) U nových desek ATX (se sběrnicí PCI Express) a desek BTX s 24 pinovým provedením (ATX12 2.0) Všechny konektory jsou klíčovány – není možné je zastrčit opačně. U zdrojů ATX12 se požívají řídící signály.

 7. Konektor Power +12V • Jedná se o čtyřpinový čtvercový konektor s klíčováním. • Vznikl jako posila konektoru MainPower. • Obsahuje ho zdroj ATX12. • Poskytuje dva +12V vodiče a dva vodiče COM (zem). • Používá se k napájení napěťových regulátorů základní desek, které vytvářejí napětí pro procesor.

 8. AUX Power • Používá se u zdrojů ATX12 (verze 2.x je již nepoužívá je v podstatě přesunut do konektoru MainPower). • Je sestaven ze dvou +3,3V vodičů, jednoho +5V a tří COM. • Klíčován

 9. PeripheralPower, Floppy Drive Power • Konektory vyvedené ze základní desky. Jsou určeny k napájení periferií. • Počet není normován, obvyklé jsou jeden až dva konektory Floppy Drive Power (pro disketové mechaniky) a tři až osm konektorů PeripharalPower (pro pevné disky a mechaniky CD). • Jeden vodič +5V, jeden vodič +12V a dva COM.

 10. Konektor Serial ATA • Přibyl jako volitelný konektor. • U zdrojů BTX je již povinný. • Slouží k napájení pevných disků s rozhraním Serial ATA – SATA). Ostatní (volitelné) konektory Kromě povinných konektorů existují další konektory, které výrobci může implementovat (např. snímač a regulátor otáček ventilátorů zdroje).

 11. Napájecí zdroje BTX • Deskám BTX vyhovují zdroje ATX12V od verze 2. • Mají 24pitový konektor MainPowerpro napájení základní desky. • Standardně obsahují konektory pro napájení disků SATA. • Zdroje nemají konektor AUX. Pro menší počítačové skříně jsou standardní zdroje ATX12V příliš velké a zbytečně výkonné. Proto Intel navrhl několik standardů pro napájecí zdroje: • Zdroj ATX12V (plná velikost je určena pro velké a větší systémy. Výkonový rozsah je od 250 do 450 W) • SFX12V (je navržena pro základní desky Micro ATX a Flex ATX, ale je použitelný i pro BTX. Výkonový rozsah je od 160 do 300 W). • CFR12V (desky Micro BTX. Jde o malé skříně. Výkonový rozsah je 220 až 275 W). • LFT12V (desky Pico BTX. Jde o velmi malé skříně. Výkonový rozsah je od 180 do 200 W). Základní pravidlo – větší zdroj „utáhne“ i menší desku, ale ne naopak!

 12. Spotřeba konenktorů • Hlavním parametrem zdroje je jeho výkon. • Počítač je osazován zdrojem podle velikosti skříně a měl by pokrýt její potřeby. • Výkon se pohybuje : Minitower 200 - 250 W Miditower 250 – 350 W

 13. Použité zdroje • HORÁK, Jaroslav. Hardware učebnice pro pokročilé. Brno: Computer Press, a.s., 2007, ISBN 978-80-251-1741-5. • Pokud není uvedena citace, jsou obrázky vlastní tvorby Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.