Ad pr ce esk republiky krajsk pobo ka v ostrav kontaktn pracovi t ostrava
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Ostrava. Změny s ohledem na reformu a možnosti spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi. „Krádež času patří mezi nejhorší zločiny. Přesto je naprosto beztrestná .“ Lech Przeczek. Statistiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nissim-hewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ad pr ce esk republiky krajsk pobo ka v ostrav kontaktn pracovi t ostrava

Úřad práce České republikyKrajská pobočka v Ostravěkontaktní pracoviště Ostrava

Změny s ohledem na reformu a možnosti spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi


Ad pr ce esk republiky krajsk pobo ka v ostrav kontaktn pracovi t ostrava

„Krádež času patří mezi nejhorší zločiny.

Přesto je naprosto beztrestná.“

Lech Przeczek


Statistiky
Statistiky

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v MSK

Tok evidované nezaměstnanosti v MSK


Sm r ve ejn ch slu eb zam stnanosti v dob krize
Směr veřejných služeb zaměstnanosti v době krize

Legislativní nástroje (§209 zákoníku práce – tzv. částečná nezaměstnanost)

 • v průběhu roku 2009 využilo 850 zaměstnavatelů

 • náhrada mzdy poskytnuta 37 tisícům zaměstnancům

  Snaha hledat volná pracovní místa mimo soukromý sektor

 • příspěvek na tvorbu veřejně prospěšných prací

 • zaměření na nezaměstnané s žádnou nebo nízkou kvalifikací

 • krátkodobý nástroj

 • r. 2008 – 15.131 VPP, r. 2009 – 20.961 VPP

  Zdroje EU (ESF)

 • RESTART

 • ŠKOLENÍ JE ŠANCE

 • VZDĚLÁVEJTE SE!

  • decentralizovaná forma

  • Podpořeno přes 3. 000 zaměstnavatelů

  • Zapojeno více než 180. 000 zaměstnancůDlouhodob nezam stnanost v praxi
Dlouhodobá nezaměstnanost v praxi

 • Hlavní důsledky

  • sociální izolace

  • ztráta sociálních kontaktů

  • vyloučení z trhu práce

  • vytváření alternativních životních strategií

  • nelegální práce (finanční úniky státu)

  • sociálně-patologické jevy

  • předlužení – významná demotivační složka

  • chudoba

 • Riziko chudoby a sociální exluze tvoří zejména :

  • dlouhodobá nezaměstnanost

  • opakovaná nezaměstnanost

  • kumulace nezaměstnanosti v domácnostiSoci ln reforma i
Sociální reforma I.

duben 2011 – vznik ÚP ČR (zákon č. 73/2011 Sb.)

 • Jednotné výplatní místo

  • sjednocení procesu výplaty nepojistných sociálních dávek

 • Karta sociálních systémů

  • tři funkce: identifikační, autorizační a dobrovolnou platební

 • Nezaměstnanost

  • změna podmínek pro vznik nároku na PvN

  • zpřísnění podmínek pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

  • veřejná služba

  • zvolená rekvalifikace

  • sdílené zprostředkování zaměstnání • Ast p iny nez jmu a p stup k jejich e en
  Časté příčiny nezájmu a přístup k jejich řešení

  • Nedůvěra či nezájem?

   • identifikace zástupných problémů

   • návrh konkrétních opatření k dosažení změny – slouží současně jako zpětná vazba pro ověření zájmu spolupracovat

 • Zájem o práci vs. nezájem „pracovat na sobě“

  • motivace jako součást práce s klientem

 • Nereálné nebo žádné představy o pracovním uplatnění

  • mnohdy odvislé pouze od výše nabízeného příjmu

  • intervence v přiměřeném časovém horizontu

 • Aktivita závislá na rodinné, sociální a finanční situaci

  • individuální přístup k rozklíčování a řešení jednotlivých problémů

 • Podpora rozvoje či „represe“?

  • prostor pro těsnější spolupráci s NNO


 • Slu by p r
  Služby ÚP ČR

  • Poradenské služby občanům pro:

   • zprostředkování zaměstnání

   • volbu povolání

   • volbu rekvalifikace

  • Uchazečům o zaměstnání:

   • zprostředkovává vhodné zaměstnání

   • zaměstnání

   • vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci

   • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu

   • práce

   • může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného

   • pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

  • Zaměstnavatelům:

   • poskytuje příspěvky APZ

   • poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí


  Moravskoslezsk pakt zam stnanosti
  Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

  • Dohoda o partnerství - Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko

  • Cíle:

  • podpořit růst zaměstnanosti v kraji

  • přispět k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských fondů

  • získané zkušenosti budou nabídnuty k využití i do jiných krajů České republiky,

  • a to ve spolupráci se spolupracujícími ministerstvy

  • Stanoveno 5 priorit:

  • Více a lepších pracovních míst

  • Technická a řemeslná excelence

  • Kvalitní služby

  • Podnikavost a kreativita

  • Zaměstnanost pro všechny, kdo chtějí


  Ad pr ce esk republiky krajsk pobo ka v ostrav kontaktn pracovi t ostrava

  Děkuji Vám za pozornost

  ÚP ČR – krajská pobočka v Ostravě

  Kontaktní pracoviště Ostrava

  Pavel Zdražila

  pavel.zdrazila@ot.mpsv.cz