1 / 22

Debata

Debata. Transport- jak się poruszasz. Przedstawiciele oraz członkowie:. Marszałek: Klaudia Konieczna Sekretarz: Karolina Gaweł Obrońcy tezy: Dariusz Skwirski Michał Sokół Oskar Barański Przeciwnicy tezy: Katarzyna Kornecka Sylwia Tarnawczyk Przemysław Husak. Nasza teza debaty brzmi:.

Download Presentation

Debata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Debata Transport- jak się poruszasz

 2. Przedstawiciele oraz członkowie: Marszałek: Klaudia Konieczna Sekretarz: Karolina Gaweł Obrońcy tezy: • Dariusz Skwirski • Michał Sokół • Oskar Barański Przeciwnicy tezy: • Katarzyna Kornecka • Sylwia Tarnawczyk • Przemysław Husak

 3. Nasza teza debaty brzmi: „Budowa ścieżek rowerowych będzie rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w naszym mieście”

 4. Debata Oxfordzka Wybrałyśmy debatę oxfordzką, ponieważ: • jest ona ciekawa i rozwija umiejętność rozmowy, • ma podniosły i uroczysty charakter • każdy ma swoje argumenty, które może swobodnie wyrazić.

 5. Przebieg debaty Debata rozpoczęła się od powitania przez Panią Marszałek wszystkich przybyłych gości: RODZICÓW, Panią Marię Pospolitak Dyrektora Szkoły, Panią Alinę Lipka v-ce Dyrektora Szkoły, Panią Zofię Liput - wychowawca naszej klasy, Panią Urszulę Małek - nauczycielkę wos-u, Pana Zenona Stryjaka Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i uczniów naszej szkoły.

 6. Pani Marszałkini wprowadziła wszystkich obecnych w zasady debaty oxfordzkiej. Następnie przedstawiła tezę i uczestników. W kolejnym etapie, głos zabierali debatanci, wygłaszając argumenty za czy przeciw tezie. Sekretarz kontrolował czas wygłaszanych mów. Następnie odbyła się dyskusja. Zgromadzona publiczność, wyrażała swoje opinie. Kluczowym elementem debaty było głosowanie. Osoby, ustawiły się po stronie tej grupy, która według nich obroniła tezy.

 7. Sonda Aby sprawdzić co mieszkańcy naszego miasta myślą o ścieżkach rowerowych w Sanoku przeprowadziłyśmy badanie społeczne. Bez żadnych wątpliwości najwięcej głosów było na TAK, a więc za stworzeniem ścieżek rowerowych.

 8. Wypowiedzi uczniów: • Po zadaniu pytań uczniom na temat debaty otrzymaliśmy następujące odpowiedzi: • „Pomysł nad zrobieniem debaty oksfordzkiej bardzo mi się spodobał. Mogłem wysłuchać po 3 różne argumenty za i przeciw i zdecydować, która grupa najlepiej się przygotowała.” • „Debata przebiegała sprawnie. Wypowiedzi uczestników nie zanudzały swoją treścią publiczności, bynajmniej mnie. Argumenty, były bardzo dobre. Były oparte na danych statystycznych i liczbowych, które skłaniały człowieka do pewnych przemyśleń.” • „Marszałkini panowała nad uczestnikami debaty. Była pewna siebie i opanowana. Słuchała bardzo dokładnie wszystkich argumentów debatantów. Uczestnicy, bardzo dobrze odnaleźli się w swoich rolach. Nie mieli żadnych problemów z obroną swoich racji. Wygłaszali je w bardzo przekonujący sposób.”

 9. Wypowiedzi rodziców • „Debata bardzo mi się spodobała, byłam pod wielkim wrażeniem przedstawionych argumentów. Podane fakty sprawiały, że dany argument, stawał się mocniejszy. Wypowiedzi poszczególnych uczestników były bardzo przemyślane, co można było usłyszeć. • „Muszę powiedzieć, że debata była bardzo ciekawa pod względem przebiegu. Mogłam wysłuchać argumentów za i przeciw, wybrać grupę, która obroniła moim zdaniem tezy. Uczniowie dobrze zrobili wybierając debatę oksfordzką. Każdy obecny miał szansę wysłuchać argumentów, przemyśleć je i zdecydować. Bardzo dobry wybór i zdolna młodzież.” • „ Jestem pod wielkim wrażeniem, uczniów. Bardzo dobrze przygotowali się do wzięcia udziału w debacie. Widać było ich zaangażowanie i chęć do zrobienia czegoś dobrego. Wszyscy byli bardzo elegancko ubrani, co podkreślało powagę ich działań. Uważam, że mogą bardzo daleko dojść.”

 10. Wnioski debaty – wniosek 1 • 1. W szkole zorganizujemy dzień bez samochodu, a dla tych którzy przyjadą rowerem dodatkowe nagrody np. darmowy posiłek (VI 2013); pozyskamy sponsorów i rozpropagujemy akcję wśród sanockich szkół (VI 2013)

 11. Wnioski debaty – wniosek 2 • 2. Zaprosimy do współpracy na rzecz ścieżek rowerowych inne szkoły; zorganizujemy spotkanie, a później koncert szkolnych zespołów młodzieżowych "Na rowerze", spotkanie i koncert będą propagowały kulturę jazdy na rowerze (V/VI 2013)

 12. Wnioski debaty – wniosek 3 • 3. Przedstawimy swój pomysł wprowadzenia ścieżek rowerowych władzom lokalnym (miasta i powiatu); zorganizujemy spotkanie propagujące jazdę na rowerze m.in. z udziałem lekarzy. Następnie pozyskamy sponsorów i zorganizujemy konkurs "Zaplanuj swoją trasę rowerową" (IX/X 2013).

 13. Argumenty obrońców „Każdy rower jest czynnikiem sprzyjającym życiu: badania prowadzone w Danii wykazały, że cykliści z 30% prawdopodobieństwem żyją dłużej […]„ źródła badania Trendy cycling

 14. Argumenty przeciwnika „[…] w kwestii zdrowia mam również odmienne zdanie. Więcej rowerów to większy ruch na drogach – co już została wskazane, a większy ruch to większe niebezpieczeństwo wypadków. Nie mówiąc już o braku kondycji fizycznej większości przyszłych użytkowników rowerów w naszym powiecie. Nie możemy porównywać naszego społeczeństwa ze społeczeństwem np. Danii.”

 15. Argumenty obrońcy „[…] co do kwestii bezpieczeństwa, które poruszył mój adwersarz, to badania przeprowadzone w Austrii wykazały, że podczas gdy wskaźnik udziału przejazdów rowerem w ogólnej liczbie przejazdów wzrósł o 40%, liczba osób, które doznały obrażeń w wypadku w przeliczeniu na kilometr przejechany rowerem spadła o 40%. To samo zjawisko zaobserwowano w niemieckiej Kilonii. Dlatego możemy stwierdzić, że ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów maleje wraz ze wzrostem skali ruchu rowerowego. Taki trend został zauważony również przy porównywaniu miast różnych krajów Europy: im więcej rowerów jeżdżących po mieście, tym mniej wypadków w przeliczeniu na kilometr przejechany rowerem. Podane dane pochodzą z cytowanego już źródła Trendy cycling.”

 16. Argumenty przeciwnika „Pani Marszałek, Szanowni Państwo Sanok nie jest samotną wyspą, nie zatrzymamy postępu i tak obecnej w naszym życiu globalizacji. Dane, które cytuje mój adwersarz są tego przejawem, ale czy zagwarantuje mi szanowny przedmówca, że tak będzie w Sanoku, jak to jest w Niemczech, czy Austrii. Tam są już obwodnice wokół miast. Dlatego tylko obwodnica stworzy bezpieczeństwo dla mieszkańców i rozwiąże problemy komunikacyjne naszego miasta. Przecież kiedy podróżujemy np. do Warszawy widzimy przykłady miast, w których takie obwodnice już istnieją. My podróżujemy szybciej i bezpieczniej, a mieszkańcy omijanych przez obwodnice miast żyją spokojniej. To jest postęp cywilizacyjny, którego nie zatrzymamy. Dlatego potrzebne są obwodnice, a przede wszystkim parkingi.[…]”

 17. Argumenty obrońcy „Pani Marszałek, szanowni Państwo. Pozwolę się niezgodzie z obawami mojego adwersarza. Na początek ważny argument Jazda rowerem czyni człowieka mądrzejszym. Wiedzieli o tym już starożytni; nowoczesne badania potwierdzają to wielokrotnie: nasz umysł pracuje lepiej jeśli nasze ciała są w dobrej formie. Jedno z takich badań przeprowadzonych na olbrzymiej próbie 30.000 osób wykazało wzrost ilorazu inteligencji z 99 do 128 w wyniku podjęcia ćwiczeń na rowerze stacjonarnym! Badania prowadzone w środowisku emerytów wykazały, że ich iloraz inteligencji wzrósł o 15 punktów po podjęciu regularnych ćwiczeń: wysiłek fizyczny prowadzi do poprawy połączeń synaptycznych w mózgu. Myślę, że te badania mówią same za siebie. […]”

 18. Argumenty przeciwnika „Pani Marszałek. Mój adwersarz przytoczył wiele badań na poparcie swoje tezy. Skoro zdaniem mojego adwersarza jazda rowerem czyni człowieka mądrzejszym i tworzy przestrzeń to skąd wypadki drogowe z udziałem rowerzystów. I tak z roku na rok liczba wypadków z udziałem rowerzystów rośnie. Jak wynika z policyjny statystyk w 2010 roku rowerzyści spowodowali 1588 wypadków, uczestnicząc jednocześnie w 3918 wypadkach. W 2011 roku byli już sprawcami 1854 wypadków przy ogólnej liczbie 4652 wypadków z ich udziałem. Statystyki jasno pokazują, że to głównie kierowcy powodują wypadki. Nie zmienia to jednak faktu, że rowerzyści także nie są bez winy, bo według policjantów wypadki z ich udziałem spowodowane są nieprzestrzeganiem pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowym skręcaniem oraz nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejście dla pieszych.[…]”

 19. Wywiad z Arturem Hryszko- Mistrzem Polski jazdy wyczynowej na rowerze, jako dodatek • - Od kiedy zacząłeś swoją karierę z rowerem ?Artur Hryszko-Jeśli można to nazwać karierą to jeżdżę od od 2008r.Klaudia Konieczna- W Zawoji odbyły się zawody w sezonie 2012, Mistrzostwa Polski DH. Zdobyłeś tam złoty medal z bardzo dobrym czasem. Jak się wtedy czułeś ?Artur Hryszko-Nie spodziewałem się takiego wyniku. Liczyłem co najwyżej na 4 lub 3 miejsce. Jak sie okazało po zjeździe, że mam najlepszy czas byłem w szoku i mega zadowolony.Klaudia Konieczna-Zostałeś przyjęty do teamu RocketsCrew. Jakie macie plany z chłopakami ?Artur Hryszko-Mamy duże plany. Myślę, że uda nam się wybrać na któryś z Pucharów Europy lub inny zagraniczny wyjazd. Są również ambicje do stawania na pudle w poszczególnych kategoriach ale głównie chcemy się cieszyć wspólną jazdą.Klaudia Konieczna- Jak wygląda przygotowanie do takich zawodów ?-Artur HryszkoDo zawodów przygotowujemy się fizycznie przez całą zimę. Teraz czyli czas wiosny to czas na większa ilość treningu w terenie. Zaczynamy coraz więcej myśleć o zawodach i skupiamy się na tym co chcemy osiągnąć. Tak naprawdę okres przygotowawczy jest dużo cięższy od okresu zawodów.

 20. Klaudia Konieczna- Masz jakieś swoje ulubione miejsca do jazdy ?Artur Hryszko-Z pewnością trasy w Wiśle i w Czarnej Górze są moimi ulubionymi miejscami do jazdy. Mógłbym tam jeździć przez cały rok gdyby nie to, że są tak daleko.Klaudia Konieczna- Planujesz może jakieś wyjazdy za granicę, czy raczej pozostaniesz w kraju i nadal będziesz tu trenował ?Artur Hryszko- Tak planuję choć jeden wyjazd za granice na trening, żeby sprawdzić się i na zagranicznych trasach. Jednak na co dzień trenuje tutaj.Klaudia Konieczna- Dziękuję, że mogłam z Tobą porozmawiać. Życzę powodzenia na trasach i żebyś zdobywał jak najwięcej złotych medali! Artur Hryszko- Dzięki! pozdrawiam

 21. Nasza strona na Facebooku oraz blog: • https://www.facebook.com/TransportJakSiePoruszasz • http://transport-jaksieporuszasz.blogspot.com/

 22. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom debaty za to, że mimo obowiązków znaleźli czas na wspólną rozmowę i wysłuchali co myślą młodzi ludzie. Klaudia Konieczna i Karolina Gaweł

More Related