Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEBATA SZKOLNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEBATA SZKOLNA

DEBATA SZKOLNA

141 Views Download Presentation
Download Presentation

DEBATA SZKOLNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEBATA SZKOLNA

 2. ZASADY PANUJĄCE PODCZAS DEBATY:

 3. Mówi tylko jedna osoba; nie przekrzykujemy się • Mówimy za siebie, nie przypisujemy innym własnych opinii • Krytykujemy wypowiedź, nie osobę • Nie mówimy o sprawach osobistych • Szanujemy siebie nawzajem • Mówimy krótko i na temat

 4. TEMAT DEBATY: Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki?

 5. CELE DEBATY

 6. Omówienie projektów zrealizowanych przez SU • Wyciągnięcie plusów i minusów z przeprowadzonych akcji • Uwagi na przyszłość

 7. PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ SU:

 8. Organizacja cyklicznych apeli szkolnych

 9. CELE: • Urozmaicenie czasu szkolnego • Świętowanie ważnych wydarzeń (np. Dzień Edukacji Narodowej)

 10. Zmiany w statucie szkolnym

 11. W wyborach do SU mogą startować uczniowie klas I • Wybory są w pełni demokratyczne, prawo głosu ma każdy uczeń • Wybrany przewodniczący ma prawo wybrać swojego zastępcę

 12. Nauczyciele mają 2 godziny na próby

 13. Praca poszczególnych sekcji

 14. SEKCJA IMPREZOWA: • Zajmuje się organizacją apeli szkolnych i okolicznościowych imprez • Pomaga w pracy innych sekcji

 15. SEKCJA PLASTYCZNA: • gazetka ścienna na korytarzu szkolnym • Dekoracja sali na apele • Robienie drobnych upominków okolicznościowych dla nauczycieli

 16. SEKCJA PORZĄDKOWA: • Dbanie o prządek w czasie i po imprezach szkolnych • Zajmowanie się protokołowaniem wydarzeń • Losowanie „Szczęśliwego numerka” • Sprawdzanie zmiennego obuwia

 17. DJ • Obsługa techniczna sprzętu • Dyskoteki • Muzyka na przerwach

 18. SZTANDAR SZKOŁY • Uroczystości szkolne i kościelne

 19. Zmiana organizacji „Szczęśliwego Numerka” i ustanowienie „Dnia bez Stresu”

 20. „Szczęśliwy numerek” jest losowany raz w tygodniu (piątek) i wywieszony na tablicy na szkolnym korytarzu. Umożliwia to brak nieporozumień.

 21. „Dzień bez stresu” jest w każdy 13 dzień miesiąca. Tego dnia nauczyciele nie pytają uczniów i nie robią niezapowiedzianych kartkówek. W tym dniu nie ma „Szczęśliwego numerka”

 22. Rubryka SU w gazetce szkolnej

 23. Rubryka SU w gazetce pozwala uczniom szkoły śledzić poczynania SU. Dzięki temu uczniowie wiedzą co w danym miesiącu robi SU i jakie ma plany i uwagi na przyszłość.

 24. MUZYKA NA PRZERWACH

 25. Muzyka ma umilać czas w czasie przerw.

 26. OTRZĘSINY

 27. Otrzęsiny są przyjęciem I klas do grona uczniów gimnazjum. W tym dniu uczniowie mogą wykazać się w rożnych dziedzinach, poznać się bliżej i zacząć współpracować.

 28. Sprzątanie zabytkowych grobów

 29. W okresie Świąt Wszystkich Świętych SU sprząta zabytkowe, opuszczone groby.

 30. ANDRZEJKI

 31. WALENTYNKI

 32. Organizacja Dnia Życzliwości

 33. „Dzień Życzliwości” w naszej szkole jest okazją wyrażenia swojej pozytywnej opinii o innych uczniach. Każdy może napisać coś miłego do drugiej osoby

 34. Świąteczna zbiórka zabawek na rzecz domu dziecka

 35. Z okazji „Mikołajek” SU przeprowadził zbiórkę zabawek na rzecz domu dziecka. Każdy mógł przynieść nie używane już książki, pluszaki lub gry planszowe. Celem akcji była symboliczna pomoc dzieciom, które w święta lubią poczuć, że nie są same, a tym samym obudzić dobre serca uczniów naszej szkoły.

 36. Akcja „Młodzież czyta przedszkolakom”

 37. Uczniowie SU w okresie przedświątecznym udali się do szkół podstawowych na terenie naszego miasta, czytając opowiadania o tematyce świątecznej.

 38. CELE AKCJI: • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci • Poszerzenie działalności SU poza teren szkoły • Nauka pracy z dziećmi

 39. Dyskoteki

 40. Dyskoteki mają na celu: • Urozmaicić dzień • Dać rozrywkę • Odprężyć się od lekcji i szkoły

 41. „Słoneczko semestru”

 42. „Słoneczko semestru” jest to wybór najsympatyczniejszego nauczyciela w szkole.

 43. „Super Staśki”

 44. „Super staśki” są wyborami super osób w 10 kategoriach

 45. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

 46. Wiosna teatralna

 47. Sportowy Dzień Dziecka

 48. Rozrywkowy ostatni tydzień szkolny

 49. Turniej tańca, pokaz talentów

 50. Wasze uwagi na przyszłość