A tan csad s l lektana ment lhigi n
Download
1 / 60

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

A tanácsadás lélektana Mentálhigiéné. Önismeret és kapcsolat. Önismeret és kapcsolat. SEGÍTŐ KLIENS GRAFOLÓGUS DUCTOR EGÉSZSÉG KRÍZIS SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉS ÉN EGÉSZSÉGE ÉN-TE VISZONY EGÉSZSÉGE ÉN-KÖRNYEZET VISZONYÁNAK EGÉSZSÉGE. Dr. Bagdy Emőke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nishan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A tan csad s l lektana ment lhigi n

A tanácsadás lélektanaMentálhigiéné

Önismeret és kapcsolat


Nismeret s kapcsolat
Önismeret és kapcsolat

SEGÍTŐ KLIENS

GRAFOLÓGUS DUCTOR

 • EGÉSZSÉG

 • KRÍZIS

 • SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉS

 • ÉN EGÉSZSÉGE

 • ÉN-TE VISZONY EGÉSZSÉGE

 • ÉN-KÖRNYEZET VISZONYÁNAK

  EGÉSZSÉGE


K rd sek melyek seg tik fejl d s nket

Dr. Bagdy Emőke

A szakmai személyiség gondozásának és fejlődésének lehetősége: szupervízió

Kérdések, melyek segítik fejlődésünket


Eg szs g
Egészség

 • Freud: egészséges az, aki dolgozni és szeretni tud

 • WHO (1946): „Az egészségen teljes fizikai, mentális és szociális jólétet értünk, s nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát.”

 • Fritz Riemann (1902-1979): A szorongás alapformái c. munkája alapján


A f lelem alapt pusai

Fritz Riemann:

A félelem alaptípusai

Egyensúlyra törekvés

A félelem alaptípusai


A tan csad s l lektana ment lhigi n

Az egészség tehát:

 • Egymás ellen ható erők dinamikus egyensúlya

 • Azaz egyensúlyra törekvésAlfonz l ke diagrammja
Alfonz Lüke diagrammja

 • Előzmény:

 • Csirszka 4-es

 • Struktúrája

 • Intellektus

 • Emóciók

 • Lelki energiák

 • Autonómia


A lelki eg szs g defin ci ja
A lelki egészség definíciója

3 fő tényező:

 • Énerő

 • Fejlett személyiség

 • Lelki tünetmentesség


A tan csad s l lektana ment lhigi n


A tan csad s l lektana ment lhigi n


A tan csad s l lektana ment lhigi n

Azaz a lelkileg egészséges embernek:

 • Jó a teherbírása

 • A rosszat jóra tudja fordítani

 • Nem csügged el

 • Bátor

 • Jókedvű

 • Leleményes

 • Van felelősségtudata

 • Emlékszik a múltra és készül a jövőre.


Tudor 1996 szerint a lelki eg szs g jellemz i
Tudor (1996) szerint a lelki egészség jellemzői

 • Megküzdési képesség

 • Képesség a fejlődésre, változásra, alkalmazkodásra

 • Motiváltság

 • Énkép, önismeret

 • Pozitív önértékelés, harmonikus identitás

 • Feszültségkezelés

 • Autonómia

 • Szociális, társadalmi szerepek felvállalása

 • Vö. grafológiai elemzési síkok, személyiség területek.


Lelki zavar probl ma
Lelki zavar, probléma

 • LELKI ZAVAR

 • A személy számára szenvedést okoz, és a mindennapi életvitelben akadályozza.

 • LELKI PROBLÉMA

 • Ha az életvitel folytatható, lelki problémáról beszélünk. A segítő foglalkozások - a grafológia, a mentálhigiéné is - főként ezen a területen fejtik ki tevékenységüket.


Kr zis
Krízis

 • A görög „krizisz” szó jelentése: döntés, fordulópont.

 • A kríziselmélet megjelenése Lindemanntól származik. Egy 1942-ben történt bostoni tűzeset kapcsán.

 • Az eddigi megküzdési módok nem működnek (Caplan)

 • Az eseményt sem megoldani, sem megkerülni nem tudja, élete központi kérdésévé válik.


Kr zis1
Krízis

 • A krízis mélységét a személy aktuális lelkiállapota, stabilitása, érzékenysége határozza meg.

 • A krízis önmagában nem betegség, 6-8 hétig tart.

 • Válsághelyzet (öngyilkossági késztetések jeleire figyelni!), de a fejlődés lehetőségévé is válhat.


Kr zis2
Krízis

A krízis kiváltója lehet:

 • Veszteség

 • Konfliktus

  Caplan akcidentális (járulékos) és fejlődési krízist különít el.


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • A veszteség tárgya a személy részéről érzelmekkel átitatott, ezért nehéz az elengedés.

  • Ilyen krízis például egy szeretett személy elvesztése, munkahely, egészség, egzisztencia elvesztése, de ilyen külső helyzet egy katasztrófa elszenvedése is.


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • Konfliktus esetén a személyiségben ellentétes belső követelmények állnak egymással szemben (pl. vágy és morális követelmények, ill. két ellenmondásos érzelem).

  • Ilyen krízisek például az életkori krízisek (ld. fejlődéslélektan).


A ment lhigi n funkcion lis meghat roz sa
A mentélhigiéné funkcionális meghatározása

 • A mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség kialakítására,

 • valamint a társadalom egészséges működésmódjára irányuló erőfeszítések közös elnevezése.

  • Magába foglalja a politikai cselekvés, a vallásgyakorlás, a szociális gondoskodás, a gyógyítás, a közművelődés, az oktatás, a törvénykezési-és joggyakorlat, a tömegtájékoztatás, a természetes és mesterséges csoportok, valamint a közösségek működésének területeit.


Az enciclopedia britannica meghat roz sa
Az Enciclopedia Britannica meghatározása

 • Enciklopedia Britannica: „ a mentálhigiéné a lelki egészség megőrzésének, valamint annak a tudománya, hogyan lehet megakadályozni a pszichózis és egyéb lelki betegségek kifejlődését..”


A ment lhigi n feladata s ism rve
A mentálhigiéné feladata és ismérve

 • A mentálhigiéné eredeti feladata a primer prevenció, és a társadalom lelki egészségének védelme.

 • Interdiszciplinális működés: kapcsolat a segítő szakemberek közt.


Prevenci
Prevenció

Primér prevenció (elsődleges megelőzés):

 • A kóros folyamatok elindulásának megakadályozására vagy megszüntetésére irányul.

  • Példa egy tanár esetében: öntevékenységek rendszerét bővíteni, önértékelés, önbizalom növelése, nyitottság a gyermek felé, pozitív mozzanatok megerősítése.


Prevenci1
Prevenció

Secunder prevenció (másodlagos megelőzés):

 • Az elindult kórfolyamat megállítása, korai kezelésbevétel, kockázati tényezők kezelése.

  • Példa: felfigyelni arra, és utánanézni, miért teljesít rosszabbul a gyermek.


Prevenci2
Prevenció

Tercier prevenció (harmadlagos megelőzés):

 • A kórfolyamat adekvát (megfelelő) kezelése, gondozása és rehabilitációja, lehetőség szerint javítani az életminőséget, illetve megelőzni a visszaesést.

  • Példa: a felszínre törő stressz, devianciák, agresszió felismerése és a gyermek megfelelő szakemberhez irányítása.


A ment lhigi n s szeml let szakember
A mentálhigiénés szemléletű szakember

 • A mentálhigiénés szemléletű szakember általában saját szakmai eszköztárát használja +

 • A teljes embert szemléli, nem csak a problémát figyeli, hanem az érzéseit kifejező egész embert.

 • Más szakterület szakemberivel tartja a kapcsolatot (interdiszciplináris), túllát saját szakterületén, több tudomány ismereteinek integrálása, de nem lépi át saját határait.


A tan csad s l lektana ment lhigi n


A ment lhigi n s szeml let szakember1
A mentálhigiénés szemléletű szakember mikor legyen non-direktív.

 • Az ép személyiségrészt figyeli, nem az esetleges betegséget. Egészségközpontú, preventív.

 • Holisztikus szemléletű, összefüggéseket kereső.

 • Önmagára és a társadalomra reagáló, reflektív.

 • Segít (újra) kapcsolatot találni a környezettel, társadalommal.

 • Az élet értelme, az értelmes élet felé irányulás.


Seg t foglalkoz s seg t kapcsolat carl rogers
Segítő foglalkozás, segítő kapcsolat mikor legyen non-direktív.Carl Rogers

Carl R. Rogers (1902-1987) amerikai pszichoterapeuta munkásságából kiindulva a segítő (célzott) beszélgetés jellemzői:

 • Non-direktív, nem irányított beszélgetés. A kliens irányítja a beszélgetés témáját.

 • Empátia, a kliens vonatkoztatási keretében maradás, alkalmazkodás az ő világához, saját nyelvén értsük meg

 • Nem a tartalomra, hanem a megjelenő érzelmekre való odafigyelés, azok visszatükrözése. Nincs kíváncsiskodás, kérdezősködés


Carl rogers
Carl Rogers mikor legyen non-direktív.

 • Hitelesség (a segítő figyeljen vakfoltjaira!)

 • Teljes elfogadás, nyílt érdeklődés, melléállás

 • Soha nincs erkölcsi, morális ítélkezés

 • Egyenrangúság

 • Betegközpontú (nem betegségközpontú), nincs megbélyegzés a diagnózis által

 • Maradjunk objektívek, bár érzelmileg bevonódunk a kontroll megtartásával


A seg t kapcsolat pszichol gi ja dr bagdy em ke
A segítő kapcsolat pszichológiája mikor legyen non-direktív.Dr. Bagdy Emőke

 • A segítő pálya felé terelő tényezők

 • James Guy (1987)

 • Diszfunkcionális indítékok:

 • Érzelmi probléma

 • Helyettesítő helyzetmegoldás (másokon átélni az életet) - Magányosság, elszigeteltség (kapcsolatvágy)

 • Szeretetszükséglet (az a hiedelem, hogy minden probléma megoldási kulcsa a szeretet)

 • Helyettesítő lázadás, felülkerekedés (elintézetlen pszichikus szükségletek kiélése, “fölényben lenni” miközben “szolgál”)


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • Jól funkcionáló készségek és indítékok: mikor legyen non-direktív.

 • Érdeklődés a másik iránt

 • Diskurzus - készség és kedvelés

 • Empátiás készség, megértés

 • Emocionális érzékenység

 • Introspektív készség

 • Az önös szükségletek, indokok háttérbe állításának képessége

 • Meghittség teremtése és elviselése (újrateremteni tudása)

 • Kiegyensúlyozott viszony a hatalommal

 • A nevetés képessége


A seg t szem lyis ge s m k d s hez sz ks ges t nyez k patterson eisenberg 1983
A segítő személyisége és működéséhez szükséges tényezők (Patterson, Eisenberg, 1983)

 • A hatékony segítő hat tulajdonsága:

 • 1. Intellektuális kompetencia (Jó elméleti felkészültség és szüntelen önképzés)

 • 2. Energia (testi-lelki-kapcsolati működések energizáltsága)

 • 3. Hajlékonyság, rugalmasság /a kliens problémája határozza meg a teendőket,

 • nem a segítő “mihez értése” (módszertani jártassága)


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • 4. “Nem módszer specifikus” humán segítő tényezők nyújtani tudása

  (együttérzés, támogatás, megerősítés, személyesség, odaforduló figyelem, ‚jelenlét”, légkör, biztonságnyújtás, együttgondolkodás stb.)

 • 5. Jóindulatú alapattitűd

 • 6. Önismeret: Intra- interperszonális személyi(ségi) valamint módszertani technikai kompetencia egyensúlya / “személyesség” - személyiség és tudományosság - felkészültség egyensúlya!


Pszichoprevent v teend k a seg t szem lyis g kimer l se ki g se ellen roehlke 1988 watkins 1983
Pszichopreventív teendők a segítő személyiség “kimerülése” kiégése ellen Roehlke (1988), Watkins (1983)

Tizenkét előnyös lépéslehetőségünk:

 • 1. Jól funkcionáló / “egészséges” / személyekkel való barátkozás

 • 2. Elkötelezett kollégákkal való kapcsolatkeresés, hivatástudat erősítése

 • 3. Ésszerű elkötelezettség valamely segítő kapcsolati elmélet mellett

 • 4. Stressz-csökkentő önsegítő technikák alkalmazása


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • 5. Környezeti stressz-tényezők megváltoztatása “kimerülése” kiégése ellen

 • 6. Önértékelés egyensúlyának gondozása, elköteleződés

 • 7. A szakmai szerepek, elvárások, meggyőződések időszakos felülvizsgálása

 • 8. Személyes önismereti és önfejlesztő vagy terápiás Út vállalása


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • 9. Szabadidő és magáncélú idő tartalékolása “kimerülése” kiégése ellen

 • 10. A kliensekkel való kapcsolat szabályozása

 • 11. A reménység gondozása (újratápláló élményforrások!)

 • 12. A szakmai tevékenység és szakmai személyiség időszakos szupervíziós megsegítése


A grafol gus s a ductor kapcsolata
A grafológus és a ductor kapcsolata “kimerülése” kiégése ellen

 • Grafológus felkészültsége (tanulmányok + konkrét készület)

 • Grafológus emberi hozzáállása és érettsége

 • Az „itt és most” helyzet


A tal lkoz s az elemz s tad sa
A találkozás; az elemzés átadása “kimerülése” kiégése ellen

Ha hajót akarsz építeni, előbb vágyat kell kelteni a tenger után! - Hemingway nyomán

 • A személyiség erőtartalékait, jól működő részeit hangsúlyozni

 • Ez húzóerő a gyengébben működő személyiségterületek számára is

 • Minden esetben hangsúlyozni kell a személy szabadságát, azzal, hogy nem próbálunk helyette dönteni, bármennyire is szeretné, hogy ezt tegyük.


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • A grafológus feladata elsősorban a szakszerű (nem szakszövegű!) és emberséges informálás. Ezt követheti egy esetleges kísérés (a ductor igényei!)

 • Az elmondottaknak illetve a leírtaknak figyelembe kell vennie az író személyiségét, ehhez mérten lehet a tartalmat és a stílust jól összehangolni.

  • Azaz figyelembe vesszük a pl.: a nyitottságot, változtatási képességet, szellemi képességeket, pillanatnyi állapotot, mért és potenciális méretek közti különbséget – ld. Szidnai László Rezonanciaelmélete.


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • A döntés feladata és felelőssége a ductoré! szakszövegű!) és emberséges informálás. Ezt követheti egy esetleges kísérés (a ductor igényei!)

 • Az „Ön mit tenne a helyemben?” kérdés a grafológus és minden segítő egyik legnagyobb kísértő mondata.


A tan csad s l lektana ment lhigi n

AZ EGÉSZSÉGESSÉ VÁLÁS FELTÉTELE szakszövegű!) és emberséges informálás. Ezt követheti egy esetleges kísérés (a ductor igényei!)

 • Realitás, objektivitásra való készség - ennek eszköze lehet a belső leltár készítés, a hála

 • Hit - viszony az értelmes élethez, a célokhoz, a Teljességhez

  • Példa: Lukács evangéliuma 17, 11-19


A tan csad s l lektana ment lhigi n

Hogyan kell meghallgatni és megfigyelni? szakszövegű!) és emberséges informálás. Ezt követheti egy esetleges kísérés (a ductor igényei!)

(Bagdy E.)

 • A valóság mindig ott van a személyben, megfigyelhető, de meg kell látni, észre kell venni, ennek akadályai vannak:

 • a helyzetekbe való érzelmi belehangolódás hiánya

 • szubjektivitás, elfogultságok .


A tan csad s l lektana ment lhigi n


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • Figyelni kell a pszichológiai jelentésre A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a közvetlen kifejezési módokat: (mimika, testtartás, elhelyezkedés, hangszín, nem verbális közlési csatornák)

 • Fontos az önmegfigyelés, mit vált ki belőlünk a kliens?

 • A kapcsolat kibontakozásának megfigyelése


A c lzott besz lget s hat smechanizmusa f hat sok
A célzott beszélgetés hatásmechanizmusa, fő hatások pszichológiai jelentésre A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a

(Bagdy E.)

 • a gondolkodóképesség felszabadulása, az önbemutatási mód felszabadulása

 • az ügyfél felhasználja a helyzet adta ismereteit máshol is /transzfer/

 • magányérzetét áttöri a kapcsolat


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • helyreáll az önszabályozó, önirányító képessége pszichológiai jelentésre A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a

 • megszünteti a "szellemi kérődzést" /túlzott introspekció, morbid introspekció/

 • az átélt jelenségek megváltoznak, azáltal, hogy a személyiség struktúrája felfedődik


A besz lget s vezet j nek j s rossz attit djei
A beszélgetés vezetőjének jó és rossz attitűdjei pszichológiai jelentésre A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a

(Bagdy E.)

 • A jó kérdező meg tudja figyelni önmagát és partnere reakcióit

 • - irányítani tudja a beszélgetést.


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • Rossz attitűd pszichológiai jelentésre A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a , ha a kérdéssel vagy bármi mással a direkt választ indukáljuk (igen, nem, stb.)

 • A rossz kérdező:

 • - ő maga reagál a beszélgetési helyzetre

 • - túl korán értelmezi magának a helyzetet és aszerint reagál

 • - visszatérő magatartásformáit "használja"


A tan csad s l lektana ment lhigi n

A partnere önkifejezését nehezíti a következő szóbeli közbelépésekkel:

 • értékelő vagy erkölcsileg megítélő válasz

 • értelmező válasz /egyéni magyarázat/

 • támogató válasz /vigasztalás/

 • felderítő válasz /kiegészítő információ kérése/ "és akkor hogy volt"

 • problémát megoldó válasz, tanácsadás


A j k rdez egy ni k pess gei
A jó kérdező egyéni képességei: közbelépésekkel:

(Bagdy E.)

 • ne féljen a megbeszéléstől

 • ne féljen a csendtől

 • kezdeményezés nélkül is tudjon az ügyfélre összpontosítani

 • a beszélgetést ne manipulációként fogja fel

 • legyen elkötelezett a megbeszélésben /empátiás, kongruens/


A j k rdez t tan csa
A jó kérdező öt tanácsa: közbelépésekkel:

(Bagdy E.)

 • 1. fogadás és nem kezdeményezés

 • 2. ne a tényekre összpontosítsunk, hanem arra, amit a partner átélt

 • 3. ne a probléma iránt érdeklődjünk, hanem az ügyfél egyénisége, személyisége iránt

 • 4. tiszteljük az ügyfelet

 • 5. ne akarjunk semmit felfedni, hanem a közlést könnyítsük meg


A kliens ellen ll sainak felismer se
A KLIENS ELLENÁLLÁSAINAK FELISMERÉSE közbelépésekkel:

(Bagdy E.)

(tízparancsolat)

 • 1. Túl keveset beszél, hosszú, üres hallgatások

 • Túlbeszélés, szógörgeteg, tömeges mondanivaló, lehengerlés

 • 3. Idillikus információadás: minden rendben mindenütt, csak...(ahol minden rendben, ott legyünk figyelők)

 • 4. Gyanakvó magatartás, túl megfontolt beszéd, tökéletes kronológia, stílus hézagmentes

 • 5. Érzelmi involválódás hiánya, közöny, unalom (soká tart még? már mindent elmondtam...) .


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • 6. A kliens folyton szabadkozik, lekicsinyli amit mondott (mindez semmiség, ezt a sok butaságot nem érdemes folytatni)

 • 7. A kliens érvényteleníti, amit mondott (nem is úgy volt, másképp történt, pontosabban)

 • 8. Tanácskérésre törekvő, sajnáltató lamentáció (én olyan szerencsétlen vagyok, mondja, mit tegyek? tessék segíteni, tanács kéne nekem...)

 • 9. Mentegetőzés, bocsánatkérés, alárendelődés (bocsánat, hogy fárasztom, ön olyan elfoglalt, visszaélek az idejével, pardon, hogy igénybe veszem, stb.)

 • 10. Hibás emlékezetre hivatkozás (már nem is tudom, hogy volt, rég volt, és én mindent elfelejtek, stb.)


A seg t ellen ll sai
A SEGÍTŐ ELLENÁLLÁSAI (mindez semmiség, ezt a sok butaságot nem érdemes folytatni)

(Bagdy E.)

(Tízparancsolat)

 • 1. Unjuk a klienst, unjuk, amit mond.

 • 2. Elálmosodunk, ki-ki kapcsolunk, holott figyelni próbálunk.

 • 3. Sokat kezdünk beszélni, netán tanácsokat osztogatunk.

 • 4. Bagatellizálunk "ilyen mindenkivel előfordulhat", "legyen nyugodt"

 • 5. Fontoskodunk ("majd intézkedem, szólok az érdekében" stb.)


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • 6. Vigasztalni kezdünk, a részvéttel zavarba hozzuk a klienst ("szegény, de kijutott magának, hát maga sokat átélt")

 • 7. Racionalizálunk ("ez azért fordulhatott elő, mert...")

 • , 8. Okoskodunk, intellektualizálunk ("ha ezt és ezt tette volna, most...")

 • 9. Kételkedünk a kliens igazában (alapszabály: A KLIENS NEK MINDIG IGAZA VAN)

 • 10. Metanyelven elutasítunk (matatás, babrálás, mozgolódás, helyváltoztatás, sűrű elfordulás, szemkontaktus elhagyása, telefonálás! kimenni közben!)


Alapvet testhelyzeti t pusok
Alapvető testhelyzeti típusok: klienst ("szegény, de kijutott magának, hát maga sokat átélt")

 • bezáró-nem bezáró dimenzió

 • vis a vis vagy párhuzamos.

 • végtagokkal kongruens vagy inkongruens

 • Fejtartás= kapcsolati viszony kifejezője

 • Homlok= indulatok (kéz-homlok! Hoppá!)

 • szem-szemüveg - mosollyal= fölény; sötét üveg= rejtőzködés

 • Orr-füI-kéz (vakarás, dörzsölés)- valamit titkolok, "füllentés"

 • száj-kéz=eltakarás (nem mondom ki)


A tan csad s l lektana ment lhigi n

 • álterület = elhatározás (+kéz)= döntés klienst ("szegény, de kijutott magának, hát maga sokat átélt")

 • nyak= ellenszegülés, behódolás

 • váll= vonogatás (nem értem, közömbös)

 • kar-kéz (testfelé) – bezárás

 • nyitott tenyér= őszinteség

 • kézfogások: fölény, biztonság, hatalom

 • lábak= birtoklás, hatalom

 • lábfej=szex attitüd

 • bokakeresztezés= érzelem, titoktartás

 • boka= titok, elrejtés(lábbujtatás)