Ubezpieczenie obsługuje:
Download
1 / 1

Ubezpieczenie obsługuje: - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

Ubezpieczenie obsługuje: Ewa Jakubczak tel. kom: 609 329 084; Agnieszka Woźniak,tel. kom: 796 727 222 oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w każdej jednostce Policji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ubezpieczenie obsługuje:' - nirav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ubezpieczenie obsługuje:

Ewa Jakubczak tel. kom: 609 329 084; Agnieszka Woźniak,tel. kom: 796 727 222

oraz

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w każdej jednostce Policji

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma ubezpieczeniowa Allianz Polska S.A. proponuje ubezpieczenie grupowe odpowiedzialności cywilnej zawodowej i ochrony prawnej dla służb mundurowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody spowodowane przez policjanta w związku z wykonywanym zawodem oraz zapewnienie obrony prawnej w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych. Ubezpieczenie prowadzi dla wszystkich policjantów Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów. Składka potrącana jest z wynagrodzenia.Listę przystępujących do ubezpieczenia w Allianz organizuje Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w każdej jednostce.

Zakres Odpowiedzialności

OC Zawodowe

Ochronaprawna

Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonych przy wykonywaniu obowiązków służbowych – do 15 000 zł, max. trzymiesięczne uposażenie.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w powierzonym pojeździe służbowym i wyrządzone w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu, wyliczenia lub innym ruchomym mieniu służbowym.

Policjant jest chroniony na wypadek wyrządzenia szkody rzeczowej lub osobowej przy wykonywaniu czynności służbowych w czasie służby lub po służbie, jeśli zachodziła uzasadniona potrzeba interwencji.

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych – wypłata do 5000 zł przez 3 miesiące max.100% ostatniego wynagrodzenia

Allianz odpowiada także za czyste straty finansowe do 5000 zł w związku z podjętą decyzją z zakresu czynności służbowych.

Allianz pokrywa koszty obrony prawnej policjanta w związku z pełnieniem służby – do 50 000 zł - usługi adwokata lub radcy prawnego, opłaty sądowe, opłaty za powołanie biegłych, sporządzenie ekspertyz, poniesione przez Ubezpieczonego w celu obrony swoich praw w postępowaniu karnym i cywilnym przed sądami powszechnymi lub sądami grodzkimi, prowadzonym z udziałem Ubezpieczonego w charakterze podejrzanego, oskarżonego, obwinionego lub pozwanego.

Allianz pokrywa koszty pracy adwokata, który będzie reprezentował policjanta i prowadził obronę prawną również w postępowaniu dyscyplinarnym.

Ochrona prawna dodatkowo obejmuje poręczenie majątkowe (kaucje) dla Ubezpieczonego – do 20 000 zł

Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w czasie trwania odpowiedzialności Allianz, przy czym w razie wątpliwości za datę wszczęcia postępowania uważa się dzień, w którym właściwy organ, urząd lub funkcjonariusz podjął pierwszą czynność wobec Ubezpieczonego w danej sprawie, nawet jeśli nie była potwierdzona na piśmie i nie stanowiła formalnego wszczęcia postępowania w świetle obowiązujących przepisów.

SKŁADKA za OC zawodowe i ochronę prawną - 15 zł/mc

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Agencja Allianz Marcin Sokołowski i Partnerzy

tel. 081 742 36 00

fax.081 742 36 01


ad