slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.5 Enkele belangrijke stadia in de evolutie van de mens PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.5 Enkele belangrijke stadia in de evolutie van de mens

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
nirav

2.5 Enkele belangrijke stadia in de evolutie van de mens - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
2.5 Enkele belangrijke stadia in de evolutie van de mens
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Louis Leakey (1903-1972) & Mary Leakey (1913-1996) 2.5 Enkele belangrijke stadia in de evolutie van de mens Oudste mensachtige fossielen – 3,5 miljoen jaar “Lucy” Australopithecus Engelse archeologen Vindplaats – Olduvaikloof in Noord Tanzania Evolutie en informatieoverdracht

 2. Australopithecus (3,5 miljoen – 1 miljoen jaar geleden) • - Kleinere herseninhoud • Vooruitstekende onderkaak • Liepen reeds rechtop Evolutie en informatieoverdracht

 3. Opmerking – Sahelanthropus Tchadensis • - Opgraving in 2002 in Tsjaad • 6,5 miljoen jaar oud (=oudste menselijk fossiel) Nature,Vol. 418, number 6894 (2002) Evolutie en informatieoverdracht

 4. Homo Erectus (1,7 miljoen - 250.000 jaar geleden) • - Rechtopstaande mens • Trokken weg uit Afrika Evolutie en informatieoverdracht

 5. OUT OF AFRICA – THEORIE Homo Erectus trok weg uit Afrika en vestigde zich in Europa en Azië Evolutie en informatieoverdracht

 6. De laatste ijstijd in Europa – ~ 150 000 jaar geleden Evolutie en informatieoverdracht

 7. Homo neanderthalis (230.000 - 30.000 jaar geleden) • - Krachtige, intelligente mensen • Konden zich goed aanpassen aan de koude omstandigheden • Goede jagers Evolutie en informatieoverdracht

 8. Homo neanderthalis (230.000 - 30.000 jaar geleden) Evolutie en informatieoverdracht

 9. Homo Sapiens (150.000 - nu) • de “denkende” mens • grotere herseninhoud • groei onderkaak achtergebleven Evolutie en informatieoverdracht

 10. Homo Sapiens in Europa (150.000 - nu) Cro-Magnon Evolutie en informatieoverdracht

 11. 2.6 Een aantal slotopmerkingen 2.6.1 Over racisme Het 'zuiver' houden van een ras is biologisch gezien onzin. Een organisme van 'een zuiver ras' is voor zoveel mogelijk kenmerken homozygoot en bijgevolg uiterst zwak! Nelson Mandela Dr. Martin Luther King Hitler en Goering Evolutie en informatieoverdracht

 12. 2.6.1 Over racisme – vervolg Evolutie en informatieoverdracht

 13. 2.6.2 Over Darwin en politiek Sociaal darwinisme – het recht van de sterkste gekoppeld aan het vernietigen van de 'zwakken' Adolf Hitler (1889-1945) Yósif Stalin (1879-1953) Mensen en andere organismen aanpassen aan hun omgeving.Modificaties (veranderingen ontstaan door inwerkingen van het milieu ) zouden erfelijk kunnen worden Gevolg achterstand van de Russische landbouw Trofim Lysenko (1889 – 1976) Evolutie en informatieoverdracht

 14. 2.6.3 Over Darwinisme en godsdienst Fundamentalistische Christenen Creationisme – de leer van de schepping Intelligent design theory – een slimme ontwerper achter het complexe leven Evolutie en informatieoverdracht