wprowadzenie rola informacji w planowaniu przestrzennym l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie: rola informacji w planowaniu przestrzennym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie: rola informacji w planowaniu przestrzennym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Wprowadzenie: rola informacji w planowaniu przestrzennym - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Informacja publiczna w kształtowaniu przestrzeni Wdrażanie dyrektywy INSPIRE. Wprowadzenie: rola informacji w planowaniu przestrzennym. dr Maciej Borsa Prezes Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wprowadzenie: rola informacji w planowaniu przestrzennym' - nira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wprowadzenie rola informacji w planowaniu przestrzennym

Informacja publiczna w kształtowaniu przestrzeni

Wdrażanie dyrektywy INSPIRE

Wprowadzenie:rola informacji w planowaniu przestrzennym

dr Maciej Borsa

Prezes Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach

Katowice, 16 maja 2011 roku

motywacje
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

rola informacji w procesie planowania rozwoju – tradycyjnie: podstawa decyzji projektowych (dla urbanisty)  dziś: sposób funkcjonowania systemu decyzyjnego – monitoring (planowanie ciągłe, kroczące)

ilość i pochodzenie informacji – nadmiar / niedosyt, łatwość dostępu / wysoki koszt pozyskania-selekcji fragmentacja, rozproszenie

kryzys tradycyjnych instrumentów sterowania rozwojem – trudności w realizacji integracyjnej funkcji planowania przestrzennego (case: powódź – dlaczego tak się dzieje?)

motywacje:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
inspiracje
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

spadek skuteczności planowania przestrzennego

brak zrozumienia dla istoty planowania (a nawet koordynacji) działań w przestrzeni, nadrzędności celu publicznego i różnorodnych konsekwencjach i ograniczeniach działań (skrajne podejścia: ochrona vs. rozwój/wzrost)

nieporadność w upowszechnianiu i wdrożeniu idei „planowania zintegrowanego”

konieczność poszukiwania innych dróg, niż formalne ograniczenia i nakazy (?) – egzekwowane administracyjnie, często omijane „politycznie”

inspiracje:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
slide4

polityka

sektora

1

polityka

sektora

2

polityka

sektora

3

polityka

sektora

n

Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

tło:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

fragmentacja

polityka horyzontalna 1

koordynacja

polityka horyzontalna 2

polityka horyzontalna n

slide5

polityka

sektora

1

polityka

sektora

2

polityka

sektora

3

polityka

sektora

n

Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

tło:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

fragmentacja

polityka przestrzenna

koordynacja

polityka horyzontalna 2

polityka horyzontalna n

slide6

polityka

sektora

1

polityka

sektora

2

polityka

sektora

3

polityka

sektora

n

polityka

przestrzenna

Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

tło:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

fragmentacja

polityka horyzontalna 1

koordynacja

polityka horyzontalna 2

polityka horyzontalna n

slide7
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

tło:

interes prywatny

 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

interes wspólny

slide8

region

region

region

region

G

G

G

G

G

G

G

G

Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

tło:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

odpowiedzialność

rząd

SUBSYDIARNOŚĆ

SUBSYDIARNOŚĆ

PRYWATYZACJA

atomizacja



slide9
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

tło:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
 • słabsze państwo (nie chcące się do tego przyznać)
 • atomizacja / rozproszenie inwestorów (top-down  bottom-up)
slide10
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

fragmentacja, atomizacja, „prywatyzacja” polityk” („płynne czasy”)

słabsze państwo (nie chcące się do tego przyznać)

atomizacja / rozproszenie inwestorów (top-down  bottom-up)

tło:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
 • cywilizacja informacyjna, (globalizacja,) społeczeństwo obywatelskie (dostęp do informacji, zmienność wzorców, niestabilność sytuacji  przemiany paradygmatu – w różnych dziedzinach)
sytuacja wyj ciowa stan obecny
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

zmiana roli planowania przestrzennego (planowanie stanu  planowanie procesów: plan  strategia)

kryzys wizji (planowanie „wizyjne”) – podejście projektowe

planowanie  zarządzanie

sytuacja wyjściowa - stan obecny:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

PLANOWANIE

ZARZĄDZANIE

sytuacja wyj ciowa stan obecny12
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

zmiana roli planowania przestrzennego (planowanie stanu  planowanie procesów: plan  strategia)

kryzys wizji (planowanie „wizyjne”) – podejście projektowe

planowanie  zarządzanie

sytuacja wyjściowa - stan obecny:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

PLANOWANIE

ZARZĄDZANIE

sytuacja wyj ciowa stan obecny13
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

zmiana roli planowania przestrzennego (planowanie stanu  planowanie procesów: plan  strategia)

kryzys wizji (planowanie „wizyjne”) – podejście projektowe

planowanie  zarządzanie

sytuacja wyjściowa - stan obecny:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
 • monitoring przestrzenny
 • naciski grup społecznych na zwiększenie swego wpływu (case: Rospuda)
instrumentacja polityki przestrzennej
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

środki prawne i struktury organizacyjne

środki nakazowo-zakazowe (plany zagospodarowania)

bezpośrednie inwestycje publiczne

środki ekonomiczne (programy UE)

analizy przestrzenne i badania

komunikacja społeczna i uspołecznienie procesów podejmowania decyzji (narzędzia informacyjne)

instrumentacja polityki przestrzennej:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
planowanie zarz dzanie
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

funkcje zarządzania:

planowanie

organizowanie

motywowanie

kontrola

(wiedza jako zasób)

(w sferze publicznej dodatkowo: partycypacja)

zarządzanie to praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia celów

planowanie  zarządzanie:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
nowe poj cia
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

gospodarka oparta na wiedzy – wiedza jako produkt: produkcja-dystrybucja-wdrożenie

symetria dostępu do informacji (Akerlof, Spence, Stiglitz)  ...

ekonomia informacji(nie tylko marketing)

technologia / inżynieria wiedzy (zarządzanie wiedzą - kryzys)

nowe pojęcia:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
nowe poj cia17
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie
 • Planowanie przestrzenne jako konsument informacji
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  co „uwzględnia się”:
  • art. 1 - ogólnie,
  • art. 10 – studium,
  • art. 15 – plan miejscowy
nowe pojęcia:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

Planowanie przestrzenne jako producent informacji

nowe mo liwo ci
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

postulat planowania zintegrowanego

Word Wide Web, GIS

INSPIRE, PSI

UML (Unified Modeling Language -Zunifikowany Język Modelowania) – schematy decyzyjne, modelowanie

nowe możliwości:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
nowe mo liwo ci19
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

postulat planowania zintegrowanego

Word Wide Web, GIS

INSPIRE, PSI

UML (Unified Modeling Language -Zunifikowany Język Modelowania) – schematy decyzyjne, modelowanie

nowe możliwości:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
 • community planning
dylematy
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

Rola informacji w kształtowaniu przestrzeni

informacja – wiedza – mądrość

 • Jaka jest współcześnie rola informacji w procesach kształtowaniu przestrzeni?
 • Jaki jest kierunek ewolucji w tym względzie?
 • Jakie są / mogą być tego konsekwencje (np. mamy kłopoty ze skutecznością planowania, a może być poprawa, gdy zmienimy podejście), więc:
 • Jak wykorzystać / modelować te trendy (pro publico bono):
  • produkować i udostępniać informacje
  • kształtować wiedzę (w społeczeństwie)
  • kształtować wiedzę własną (porządkować i uczytelniać)
dylematy:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
partycypacja spo eczna
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

Czy motorem tych zmian jest „wola władzy”?

Zależność od stopnia świadomości (Maslov)

Konieczność przygotowania odbiorcy / uczestnika

partycypacja społeczna:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
tworzenie wiedzy stan przep ywy
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

Co wiemy?

Co chcemy przekazać?

Co faktycznie przekazujemy?

Jak to jest rozumiane?

Jak to jest wartościowane?

Jak to wpływa na zachowania (na kształtowanie przestrzeni)?

Jak przekonywać, zjednywać sojuszników, wzmacniać partycypację / demokrację, poprawiać przestrzeń?

Jak planować? (metodologia, praktyka, rola wizji przestrzennych)

tworzenie wiedzy – stan, przepływy:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
kierunki praktycznego dzia ania
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie
 • przewartościowania instrumentów
 • dostarczanie informacji
 • budowanie wiedzy
 • kształtowanie postaw
 • modelowanie pojęć
  • struktura
  • zależności
  • przepływy
 • potencjalny wpływ na decyzje przestrzenne
 • realny kształt przestrzeni
kierunki praktycznego działania:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
podsumowanie
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

Informacja jako instrument kształtowania przestrzeni

wzrasta rola informacji jako instrumentu kształtowania przestrzeni

wyzwania cywilizacyjne (społeczeństwo obywatelskie, dostęp do informacji, technologie)

kryzys metod koordynacji (od planowania do zarządzania: stan=planowanieprocesy=zarządzanie, podejście projektowe, rola wizji przestrzennych)

instrumentacyjna rola informacji

podsumowanie:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
podsumowanie25
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

Wpływ informacji na kształtowanie przestrzeni właściwa informacja może budować pożądane postawy i wpływać na zachowania przestrzenne, częściowo wyręczając inne instrumenty

dostęp do informacji (technologie, doświadczenia, regulacje, perspektywy)

edukacja przestrzenna (grupy wiekowe, metody)

monitoring przestrzenny

partycypacja społeczna (planowanie partycypacyjne, community planning)

inżynieria wiedzy o przestrzeni (struktura wiedzy, akumulacja wiedzy, wspomaganie decyzji)

kształtowanie postaw i zachowań

podsumowanie:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
podsumowanie26
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

Budowanie wiedzy o przestrzeni

informacja o przestrzeni powinna być odpowiednio podawana, aby kapitalizować wiedzę i rozumienie zagadnień przestrzennych

źródła i sposoby pozyskiwania informacji (zobrazowania, bazy danych)

sposoby i zasady przekazywania informacji (dostęp, struktura)

modele wiedzy o komponentach przestrzeni (struktura, zależności)

perspektywy technologii wiedzy o przestrzeni (przepływy, pozycjonowanie, modelowanie decyzji)

podsumowanie:
 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS
slide27
Maciej Borsa, TUP Katowice, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice: Rola informacji w planowaniu przestrzennym - wprowadzenie

zachęcam do zainteresowania „informacyjnymi” działaniami katowickiego TUP:

www.akademiagis.pl

 • motywacje
 • inspiracje
 • tło
 • sytuacja wyjściowa
 • instrumentacja
 • ku zarządzaniu
 • nowe pojęcia
 • nowe możliwości
 • dylematy
 • partycypacja
 • tworzenie wiedzy
 • kierunki działania
 • podsumowanie
 • rola instrumentu
 • realny wpływ
 • budowanie wiedzy
 • Akademia GIS

dziękuję za uwagę !

www.tup.katowice.pl

www.m-borsa.net