NOB Specialisatie Wrakduiken Les III - PowerPoint PPT Presentation

nira
nob specialisatie wrakduiken les iii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOB Specialisatie Wrakduiken Les III PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOB Specialisatie Wrakduiken Les III

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
NOB Specialisatie Wrakduiken Les III
259 Views
Download Presentation

NOB Specialisatie Wrakduiken Les III

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NOB Specialisatie WrakduikenLes III Rob Kool & Frans Jansen

 2. Agenda • De aftrap • Vragen n.a.v. de vorige keer? • De Toets: inleveren en omkleden • Praktijk • Nabespreking / Serpent http://www.kustwacht.nl/nl/explosieven.html

 3. De aftrap: waar komen de wrakken vandaan

 4. Praktijk volgende keer • We hebben een boot • Het wordt doorwerken • 1 team belijnen, • 1 team meten • 1 team opruimen • Bereid voor in groepen, wissel uit.

 5. Coördinatie • Plaats: De Beldert (Info op het noodplan) • Tijdstip: 19 juli 2013, om 20.30 uur. • Oppervlakte coördinator/duikleider: staat op de duiklijst • Standby duiker: staat op de duiklijst • Aantal buddyparen:7 paren (+ 1 persoon) • Buddy indeling, zie duiklijst • Noodvoorzieningen, zie het noodplan. (Waar staan de noodvoorzieningen, welke en wie kan ze bedienen.) • Afspreken (aangevuld): • Ieder Gagnan lid kan nodvoorzieningen bedienen en kent de plek, idem Dipnoi instructeurs. • Check hulpmiddelen per team/onderdeel

 6. Werkzaamheden: • Lijnen worden door de lijnenploeg uitgezet • Meetinstrumenten worden door de meetploeg verzorgd • Na de oefening, signaal wordt door de oppervlaktecoördinator/duikleider gegeven, doet de opruimploeg zijn werk. • Boten neerleggen, roeiboot boven het wrak, rubberboot aan de kant. • Lijn vanaf de rubberboot naar de boei, om veel roeien te voorkomen en ter bevordering van de snelheid. • Decostation inrichten (Als de tijd het toelaat)

 7. Briefing door ???? Nadat we zijn omgekleed & sets zijn opgebouwd, niet omhangen. • Stek info • Info kotter • Oriëntatie waar, ligt de kotter • Duiktijd/Duikdiepte • Reguliere buddysignalen • Buddylijnen (afspraken, waar zit de buddylijn van mijn buddy)_ • Afspraak noodopstijging • OK signaal • Nood signaal

 8. Lijnen Om veilig het wraktekunnenopmeten, moetereengidslijnkomen. De gidslijnzalvanaf de achterkant via stuurboordzijdenaar de voorkantgelegdworden.

 9. Planninglijnen Benodigdhedenvoor het aanleggen van de gidslijn: • Daallijn met boei en zinkstuk. de zekerheidnemen we ditmee. • Aangeziende belderteenmaximalediepteheeft van 25 meter moeteenlijn van 30 meter voldoendezijn. • Gidslijnminstens 50 meter. Volgens de verhalen is het wrakeen meter of 15 lang, met 50 meter gidslijnmoeten we de contouren van het wrakaan 1 zijdekunnenvolgen. • De gidslijn is voorzien van markers die de richtingaangeven van het beginpunt. • De gidslijnzalaan het wrakwordenvastgemaaktmiddelsofferlijntjes.

 10. Realisatie: • De daallijn, indiennietaanwezigzaleerst door de schipperwordengeplaatst. • Blijkter reeds eendaallijnaanwezigtezijndanzaldezegecontroleerdwordendor het buddy paarwat de gidslijngaataanleggen. • Alseerstegaateen buddy paarte water die de gidslijngaataanleggen. De verwachting is dathiervoorongeveer 10 minutenvoornodigzijn. • De meet buddy parenkunnenniettegelijkertijdafdalen en zullen 5 minutenmoetenwachtenom de gidslijnuittekunnenlatenleggen. • Het buddy paarwat de gidslijngelegdheeftkandanmeteenaanzijnopstijgingbeginnen.Wachten tot zebovenzijn!

 11. Meten Wie doet wat????

 12. Opruimen • Voor komende vrijdag 19JUL2013 hebben wij de eer om op de kotter alle achtergebleven schatten, incl alle "dure reels", te mogen bergen. • Wij gaan dat doen in vol duik-ornaat, dwz met eigen reel, deco-ballon en natuurlijk de nodige verlichting mee-nemend. • Voor het transport onderwater zullen wij gebruik maken van tassen en/of zakken. We kunnen natuur een deal met de schipper maken die ons zal afzetten bij de kotter om alle schatten naar boven te hijsen maar zoals bij "goed zeemanschap" zal de "kapitein" mee willen delen in de buit. Van dit laatste zijn wij nog niet overtuigd. In onze meeting, ter plaatsen bij de kotter, zullen wij dit bespreken en actie ondernemen. • Rest ons nog te melden dat al onze voorgangers op de kotter er geen stof bende van moeten maken daar wij dan onder deze zware omstandigheiden een te kleine buit verwachten boven te halen (opbrengst per persoon is dus te laag) en wellicht een "zeemansgraf" aan materiaal overwegen.

 13. Toets

 14. NOB Specialisatie WrakduikenNaar de praktijkin Zeeland Hoofdstuk 8

 15. Inventarisatie: • Wat weten we van het serpent? • Voorstel: • Verken mbv lijn. Maak per buddypaar een plan. • Noteer aandachtpunten en check (gaten, bolders) • Bekijk waar penetratie een optie is voor een volgende duik (andere dag). • Stijg op met gebruik van de ballon, maar hou contact met de daallijn.

 16. Naar de eigen praktijk: • Kies je eigen zoet-/brakwater wrak en organiseer een duik. • Woonboot (Alem) • Kajuitbootje (Maarsseveen, Bussloo, Lith, Groene Heuvels) • Oostelijk wrakje Scharendijke • Sleper, Roeibotenkerkhof, Recreatieboot (Vinkeveen) • Rijnaak (Thorn) • Diversen (Oostvoornse meer) • Tonnenwrak (IJzendoorn) • Straaljager (La Gombe) • Onderwaterhuis • Verras ons • Platbodem? (Nederhorst den Berg) • Maak een presentatie (terugkomdag presenteren)

 17. Hulpsheet wrakvoorbereiding • Type schip • Wanneer gebouwd? • Waar (locatie) en waarom gezonken? • Overledenen/archeologie? • Positie (ligging) en staat van het wrak • Foto’s? • Gevaren • Overige bijzonderheden

 18. Presentatie terugkomavond • Bereid je wrak voor • Wat is het (Zie hulpsheet) • Hoe pak je het aan (organisatie, veiligheid, oefening) • Presenteer kort • Meer handsignalen?

 19. Tot Volgende Keer!!