welvaartskloof in een duale samenleving n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welvaartskloof in een duale samenleving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welvaartskloof in een duale samenleving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
nina-lawrence

Welvaartskloof in een duale samenleving - PowerPoint PPT Presentation

88 Views
Download Presentation
Welvaartskloof in een duale samenleving
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welvaartskloof in een duale samenleving Tine Van Rompuy dinsdag 15 maart 2011

 2. Onrechtvaardig • De plek waar je geboren bent bepaalt je welvaartspeil • Zowel in het Zuiden als in België • Ook het toekomstige Europa maakt me bang Welvaartskloof

 3. De kloof tussen rijk en arm groeit en wordt alsmaar groter • Wat leert ons de Belgische taart, het BBP? Inkomsten van de ondernemingen in % van het BBP is verdubbeld, vooral ten koste van de loontrekkenden. Mocht die % constant zijn gebleven, hetgeen zou getuigen van een zekere vorm van rechtvaardigheid, dan zou elke werkende Belg 932 euro per maand meer verdienen! Duale samenleving

 4. 10% armsten leven van 2,1% van het BBP 10% rijksten verdelen 25,4 % van het BBP • Vooral het Brussels Gewest is verontrustend Op enkele jaren tijd evolueerde het aandeel van het totale inkomen van het gewest : bij de 10% rijksten van 29 naar 34% bij de 10% armsten halveerde het aandeel! (tot 1,4%) Duale samenleving (2)

 5. Duitsland: reële lonen zijn van 2000-2009 met 4,5% gedaald ! Maar ook • Atypische contracten: 19,5% (1992) tot 35% (2009)! • Werkende armen 4,8% (2005) tot 6.8% (2009) • Personen in armoede 2.630.000 (+26% 2005-2009) • Stijgende ongelijkheid : 3,8 keer meer verdienen wordt in 2009 4,9 keer (20% rijksten versus 20% armsten) Het Duitsland van Angela Merkel

 6. De kans om in armoede te leven is 5x groter in een gezin waar niemand werkt 32% van de Brusselse kinderen (0-17j) leeft in een gezin waar niemand werkt dit cijfer verbergt grote verschillen tussen de gemeenten (van 15% in Sint-Pieters-Woluwe tot 47% in Sint-Joost-ten-Node) • 80.760 gezinnen in Vlaanderen die het moeten stellen met 10 ampère electriciteit! Voor aardgas bestaat zelfs geen minimumlevering • Arabische revoluties hebben ook alles te maken met hoge voedselprijzen en honger België en de wereld

 7. Gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht Een nationale federale sociale zekerheid is de beste buffer tegen armoede : Door herverdelend effect “slechts” 15% armen in plaats van 30% België heeft goede sociale zekerheid, dat moet zo blijven. Sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg

 8. Sociale ongelijkheid in gezondheid Armen hebben meeste kans op gezondheidsproblemen en overlijden vroeger. Ze hebben dus meer behoefte aan gezondheidszorg… en aan sociale zekerheid • Sociale ongelijkheid in de toegang tot de zorg Aandachtspunt : ruim 20% van de ziektekosten moeten uit eigen zak betaald worden. Dit is ongehoord hoog. Sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg (2)

 9. 1 op 10 gezinnen zegt medische zorgen uit te stellen, in Brussel is dit zelfs 1 op 5 • Onderzoek CM bij 6.000 leden : 1 op 8 gezinnen heeft financiële problemen tgv uitgaven gezondheidszorg, bij chronische zieken is dat 1 op 3 • Slechts 190.000 mensen hebben omniostatuut aangevraagd terwijl 800.000 mensen ervoor in aanmerking komen. Administratieve vereenvoudiging? Sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg (3)

 10. Splitsen omwille van de taal? • Sociale zekerheid splitsen staat in Vlaanderen meer en meer gelijk met het privatiseren ervan naar commerciële verzekeringsbedrijven. • “Voka is mijn baas” prominent aanwezig Solidariteit onder druk

 11. Vlaamse nonprofit sectoren in de vuurlinie : Grotesk zijn de besparingen in het cultuurbeleid. Tot 25% afbouw oa in de VormingPlusCentra. • Bevriezing van de investeringen in de Bijzondere Jeugdzorg. Investeren in jongeren is niet meer nodig, zij zijn zelf schuldig aan hun kansarmoede, alsof een sociaal vangnet in Vlaanderen niet meer nodig is. • Ook toepasselijk op zorg voor armen? Solidariteit onder druk (2)

 12. Europa en de Bolkestein richtlijn in het kader van de Lissabon strategie wilde vermarkting van de gezondheidszorg. • Rustoordsector meer en meer gecommercialiseerd. • Na de Lissabon strategie ligt de gezondheidszorg terug onder vuur door de Europa 2020 strategie : terwijl de noden en behoeften snel toenemen mogen de uitgaven voor gezondheidszorg niet sneller stijgen dan de economische groei! Solidariteit onder druk (3)

 13. 1. Optrekken van de minimumuitkeringen tot boven de Europese armoedegrens • 2. Leefloon moet een vast onderdeel zijn van de sociale zekerheid • 3. Het OMNIO-statuut moet een automatisch recht worden • 4. Woningen : bouwen van sociale woningen – woning voorbehouden voor sociaal zwakkeren op private woningsmarkt • 5. Energie : automatisch recht op minimaal gegarandeerd basispakket energie - een sociaal maximumtarief voor energieprijzen - 6% BTW voor gas en electriciteit Memorandum ter bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting

 14. 6. Gratis onderwijs • 7. Werk : geen eenzijdig economisch activeringsbeleid maar een werkgelegenheidsbeleid gericht op kwalitatieve en duurzame jobs • 8. Uitbouw van de ondersteuning aan verenigingen waar armen het woord voeren Memorandum ter bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting (2)

 15. Als men de farmaceutische en medisch-farmaceutische bedrijven niet zou sparen dan kunnen door Kiwi-model op geneesmiddelen en op medisch materiaal forse besparingen gerealiseerd worden ten gunste van de bevolking. • Regering zoekt nu 20-25 miljard euro. Moet de bevolking die prijs betalen? Laat het grote geld niet ontsnappen!

 16. Studie PVDA : 50 bedrijven kregen een fiscale korting van 14,3 miljard euro! Met 1/12de hiervan nl 1,2 miljard euro kunnen alle uitkeringen boven de armoedegrens gebracht worden! • U en ik betalen makkelijk 20 à 40% belastingen. Gemiddeld betalen de ondernemingen slechts 3 à 4% belastingen. Laat het grote geld niet ontsnappen (2)

 17. Grote multinationals betalen slechts 0,57% belastingen. Janssen Pharmaceutica : 0% belastingen! Inbev : 0% belastingen! • Blijft bij mij zeer de vraag waarom al deze feiten geen revolte veroorzaken! Laat het grote geld niet ontsnappen (3)

 18. Ikzelf ben meter van de miljonairstaks = Taks op de 1% grote vermogens (88.000 gezinnen) die meer dan 1 miljoen euro eigen vermogen hebben, de eerste eigen woonst niet inbegrepen Een progressieve belasting van minimum 1% op deze vermogens brengt jaarlijks 8 miljard euro op • Een doorsnee burger betaalt jaarlijks aan taksen en belastingen 50% van zijn jaarlijks inkomen. Een rijke persoon met inkomsten uit financiële bezittingen slechts 5% Laat het grote geld niet ontsnappen (4)

 19. Zoek de 25 miljard! • Miljonairstaks 8 miljard • Fraudebestrijding 10 miljard • Notionele intrest 3 miljard • Taks electrabel 2 miljard • Achterstallige belastignen 1 miljard • Meerwaardebelasting 1 miljard TOTAAL 25 miljard Laat het grote geld niet ontsnappen (5)