laboratoria praktyki edukacyjnej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laboratoria Praktyki Edukacyjnej. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Laboratoria Praktyki Edukacyjnej. - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Laboratoria Praktyki Edukacyjnej. Zespół Szkół w Kozielicach 2012/2013 2013/2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.' - niles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laboratoria praktyki edukacyjnej

Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.

Zespół Szkół w Kozielicach

2012/2013

2013/2014

slide2

Zespół Szkół w Kozielicach jest wiejską placówką, do której uczęszczają uczniowie dojeżdżający z 16 miejscowości, w tym z 5 spoza obwodu szkoły. Wszyscy uczniowie są dowożeni bez względu na odległość miejscowości.

Kozielice i okolice wiosną.

slide3

Nasza szkoła dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi. Pracujemy w środowisku borykającym się z wieloma trudnościami, wynikającymi z dużego bezrobocia. Wielu rodziców uczniów pracuje za granicą, co z kolei powoduje problemy natury wychowawczej.

Posiadamy pełnowymiarową halę sportową oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.

slide4

Słabą stroną naszej szkoły są niezadawalające wyniki nauczania oraz niskie wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych. Dokonaliśmy analizy przyczyn tendencji spadkowej szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

procedury
Procedury:

Nagrywanie lekcji, analiza własna nagrania, udzielanie informacji zwrotnej.

Planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji.

wdra anie procedury kto to robi
WDRAŻANIE PROCEDURYKto to robi:
 • Zespól nauczycieli uczących w gimnazjum, klasy laboratoryjne IIA i IIB, obecnie IIIA i IIIB, lider Ula Jackowska od 2012 roku.
 • Zespół nauczycieli uczących w szkole podstawowej, klasy laboratoryjne VA i VB, lider Beata Ludwiczak od 2013roku.
wdra anie procedury
WDRAŻANIE PROCEDURY

W jakim celu to robimy:

 • Poprawa jakości nauczania.
 • Zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.
 • Jakość współpracy nauczycieli.
 • Skupienie uwagi nauczycieli na przemyślanym planowaniu lekcji.
jak to robimy krok po kroku
Jak to robimy – krok po kroku.
 • Udział w Papa 2012 Ustroń Śląski.
 • Powołanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych w gimnazjum.
 • Przeprowadzenie warsztatu dla grupy laboratoryjnej „Planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji”.
 • Spotkanie grupy laboratoryjnej w celu obejrzenia nagranej lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji.
 • Warsztaty dotyczące udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem nagranej lekcji i arkusza obserwacji do obejrzanej lekcji.
 • Cykliczne spotkania z asystentką CEO.
 • Ustalenie harmonogramu nagrań i udzielania IZ w zespołach 3 osobowych.
 • Udział w PAPA Wilga lipiec 2013.
 • Spotkanie z asystentką i opracowanie planu na rok 2013/2014.
 • Spotkania robocze grup laboratoryjnych.
 • Wizyta studyjna CEO.
 • Comiesięczne spotkania grup laboratoryjnych w roku szkolnym 2013/2014.
jak to robimy
Jak to robimy

1. Udział w PAPA Ustroń Śląskie lipiec 2012.

W szkoleniu uczestniczyły Beata Rejmer, Krystyna Wiraszka, Ula Jackowska.

jak to robimy1
Jak to robimy

2. Powołanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych w gimnazjum którą stworzyli nauczyciele uczący w klasach II oraz dwóch obserwatorów ze szkoły podstawowej – 5 października 2012.

Zespól laboratoryjny:

 • Asystentka CEO Inga Opas.
 • Dyrektor szkoły Beata Rejmer,
 • Liderki Krystyna Wiraszka, Urszula Jackowska,
 • Magdalena Baranowska,
 • Agata Cielecka,
 • Agnieszka Krawiec
 • Kamila Korniewicz,
 • Janusz Kurowski,
 • Weronika Marszałek,
 • Anna Rolbiecka,
 • Ela Retecka,
 • Ilona Stankiewicz,
 • Obserwatorzy z SP: Lucyna Lipiec, Beata Ludwiczak.
na spotkaniu om wione zosta y
Na spotkaniu omówione zostały:
 • Cele programu „Laboratoria praktyk edukacyjnych” - szukanie działań skutecznych poprzez obserwacje lekcji, polepszanie działań, budowanie wspólnoty nauczycieli, stworzenie sieci miejsc w Polsce gdzie można poznać praktyki edukacyjne.
 • Praktyki nad którymi chcemy pracować - planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji.
 • Zasady współpracy zespołu – nie oceniamy, mówimy o konkretach bez komentarzy, mówimy o swoich wątpliwościach, zadania wykonujemy na konkretny termin.
 • Harmonogram pracy na pierwszy miesiąc: 18.10.2012 szkolenie warsztatowe dotyczące warsztatowego modelu lekcji, nagranie lekcji przez każdego członka zespołu, przećwiczenie struktury lekcji.
 • Harmonogram spotkań z Ingą – 16 listopada, 14 grudnia 2012.
 • Ustalenie grupy uczniów do obserwacji postępów – 8 uczniów z klas II, 6 średnich, 2 słabych
jak to robimy2
Jak to robimy

3. Przeprowadzenie warsztatu dla grupy laboratoryjnej „Planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji” . 18 października 2012. Warsztat przeprowadziły Ula Jackowska i Krystyna Wiraszka.

na spotkaniu zrealizowane zosta y nast puj ce zadania
Na spotkaniu zrealizowane zostały następujące zadania:
 • Zapoznanie uczestników z dokumentami: analiza prac uczniów, arkusz obserwacji lekcji, jak udzielać informacji zwrotnej, wymagania poznawcze wg. skali Blooma, schemat planowania lekcji w oparciu o model warsztatowy.
 • Przeprowadzenie lekcji dotyczącej podciśnienia metodą warsztatową. Nauczyciele wcielili się w rolę uczniów, lekcja była przeprowadzona zgodnie ze strukturą i z zasadami OK. Po tym ćwiczeniu odbyła się dyskusja, każdy z nauczycieli wypowiedział się jak czuł się w roli ucznia i co tak przeprowadzone zajęcia mu dały, jakie było jego zaangażowanie.
 • Nauczyciele w trzech grupach zaplanowali lekcję zgodnie ze schematem planowania lekcji w oparciu o model warsztatowy., następnie ocenili wymagania poznawcze wg. Skali Blooma.
 • Spotkanie zostało zakończone rundą podsumowującą , każdy wypowiedział się co dało mu to spotkanie, co na pewno zastosuje w swojej pracy, jakie ma wątpliwości.
jak to robimy3
Jak to robimy

4. Spotkanie grupy laboratoryjnej w celu obejrzenia nagranej lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji. 12 listopada 2012 spotkanie przeprowadziła Ula Jackowska.

przebieg spotkania
Przebieg spotkania:
 • Nauczyciele obejrzeli fragmenty dwóch lekcji matematyki zrealizowane w oparciu o warsztatowy model lekcji.
 • Celem spotkania było przekonanie nauczycieli do nagrywania oraz pokazywania lekcji innym, tego aby nie obawiali się tego robić i nauczyli się korzystać z tej procedury.
 • Prowadząca podzieliła się swoimi doświadczeniami jakie miała podczas nagrywania, a następnie oglądania lekcji przez samą siebie.
 • Każdy z nauczycieli wypowiedział się na temat nagranych lekcji, udzielając w ten sposób krótkiej informacji zwrotnej.
 • Zadanie dla grupy laboratoryjnej – nagrać i obejrzeć swoją lekcję.
jak to robimy4
Jak to robimy

5. Warsztaty dotyczące udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem nagranej lekcji i arkusza obserwacji do obejrzanej lekcji. 4 grudnia 2012 warsztaty przeprowadziła Ula Jackowska.

przebieg spotkania1
Przebieg spotkania
 • Dokładne zapoznanie się i przeanalizowanie arkusza obserwacji lekcji i materiałów dotyczących udzielania informacji zwrotnej.
 • Ćwiczenie z arkuszem obserwacji lekcji do fragmentów nagranej lekcji, która była oglądana na poprzednim spotkaniu.
 • Zadanie dla nauczycieli: nagranie lekcji zaplanowanej zgodnie z warsztatowym modelem lekcji i udzielanie informacji zwrotnej w zespołach 3 osobowych. Zespoły zostały dobrane losowo.
jak to robimy5
Jak to robimy

6. Cykliczne spotkania z asystentką CEO Ingą Opas w roku szkolnym 2012/2013.

slide24

Spotkania w 2012/2013 z liderką Ingą Opas odbywały się raz w miesiącu w piątki, trwały ok. 3 godzin.

 • Na spotkaniach omawialiśmy co się wydarzyło w ciągu minionego miesiąca, każdy mógł podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z nagrywaniem lekcji i jej planowaniem w oparciu o warsztatowy model.
 • Dzieliliśmy się informacjami na temat postępów wybranych uczniów.
jak to robimy6
Jak to robimy

7. Ustalenie harmonogramu nagrań i udzielania IZ w zespołach 3 osobowych.

Każdy nagrywa dwie lekcje zgodnie z warsztatowym modelem , gromadzi prace uczniów wykonane podczas tych zajęć.

Podsumowanie pracy grupy laboratoryjnej w roku szkolnym 2012/2013 (prezentacja).

laboratoria praktyki edukacyjnej podsumowanie pracy grupy laboratoryjnej w roku szkolnym 2012 2013

Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.Podsumowanie pracy grupy laboratoryjnej w roku szkolnym 2012/2013

Kozielice 2012/2013

Prezentacja jako załącznik dla zainteresowanych.

jak to robimy7
Jak to robimy

8. Udział w PAPA Wilga lipiec 2013.

W szkoleniu uczestniczyły Beata Rejmer, Ilona Stankiewicz, Ula Jackowska.

8 papa wilga 2013
Od pierwszego dnia pracujemy ……

i współpracujemy z zaprzyjaźnioną szkołą.

8. PAPA Wilga 2013.
jak to robimy8
Jak to robimy

9. Spotkanie z Ingą Opas 18 października 2013. W spotkaniu uczestniczyły Beata Rejmer, Beata Ludwiczak, Ilona Stankiewicz, Ula Jackowska.

Na spotkaniu metodą

„burzy mózgów” został wypracowany

plan pracy grupy laboratoryjnej

na rok szkolny 2013/2014.

plan pracy grupy laboratoria praktyk edukacyjnych 2013 14

Plan pracy grupy „laboratoria praktyk edukacyjnych” 2013/14.

Cel: Uczniowie są zaangażowani w proces uczenia się.

Kryteria sukcesu:

Wszyscy uczniowie podejmują próby wykonania zadania lub odpowiedzi na pytania.

Uczniowie zadają pytania i włączają się w dialog.

Uczniowie stawiają swoje cele.

Uczniowie potrafią podsumować lekcję.

(Pełen plan jako załącznik dla zainteresowanych do wglądu.)

jak to robimy9
Jak to robimy

10. Spotkania robocze grup laboratoryjnych.

25.10.2013 - Spotkanie nauczycieli uczących w gimnazjum. Klasy IIIA i IIIB.

 • Relacja z PAPA 2013.
 • Zapoznanie uczestników z wypracowanym planem, dyskusja i zatwierdzenie planu.
 • Przydział zadań do wykonania na następny miesiąc (nagranie lekcji z uwzględnieniem struktury i formułowaniem celu lekcji przez uczniów).
 • Ustalenie terminu następnego spotkania na 6.12.2013.
jak to robimy10
Jak to robimy

10. Spotkania robocze grup laboratoryjnych.

Powołanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych w szkole podstawowej którą stworzyli nauczyciele uczący w klasach V - 6 listopada 2013.

Zespól laboratoryjny:

 • Asystentka CEO Inga Opas,
 • Dyrektor szkoły Beata Rejmer,
 • Liderka Beata Ludwiczak,
 • Beata Wojtalewicz,
 • Sabina Nowacka Czyszek,
 • Anna Kincel,
 • Agnieszka Krawiec
 • Anna Rolbiecka,
 • Ela Retecka,
 • Małgorzata Cichocka.
jak to robimy11
Jak to robimy

11. Wizyta studyjna - 22 listopada 2013.

11 wizyta studyjna
Nasi goście.

Spotkanie z nauczycielami.

11. Wizyta studyjna.
11 wizyta studyjna1
Obserwowana i nagrywana lekcja przyrody prowadzona przez S. Nowacką Czyszek.

Obserwowana i nagrywana lekcja matematyki prowadzona przez U. Jackowską.

11. Wizyta studyjna.
11 wizyta studyjna2
Omawianie obserwowanych lekcji …

… i udzielenie informacji zwrotnej.

11. Wizyta studyjna.
jak to robimy12
Jak to robimy

12. Comiesięczne spotkania grup laboratoryjnych w roku szkolnym 2013/2014.

06.12.2013 – plan spotkania

 • Refleksja nad wizytą studyjną.
 • Przypomnienie planu pracy grupy laboratoryjnej.
 • Praca w grupach – opracowanie wskaźników postępów do każdego kryterium sukcesu (do planu pracy).
 • Co dalej z nagranymi lekcjami?
 • Ustalenie terminu następnego spotkania (29.01.2014).
spotkanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych

Spotkanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych.

6 grudnia 2013

Prowadzące: Ula Jackowska, Beata Ludwiczak

Prezentacja ze spotkania jako załącznik dla zainteresowanych.

dzi kujemy za uwag laborantki i laboranci z kozielic wykona y u jackowska i b ludwiczak

Dziękujemy za uwagę.Laborantki i laboranci z Kozielic .Wykonały: U.Jackowska i B. Ludwiczak