ansvarsveckan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ansvarsveckan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ansvarsveckan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ansvarsveckan - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Ansvarsveckan. Kyrkornas internationella ansvarsvecka Ekumeniska ansvarsveckan. Vad är Ansvarsveckan ?. Ekumenisk vecka för samhällspåverkan De finländska kyrkornas röst i arbetet för en rättvisare globalisering i u-länderna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ansvarsveckan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ansvarsveckan

Ansvarsveckan

Kyrkornas internationella ansvarsvecka

Ekumeniska ansvarsveckan

vad r ansvarsveckan
VadärAnsvarsveckan?
 • Ekumenisk vecka för samhällspåverkan
 • De finländska kyrkornas röst i arbetet för en rättvisare globalisering i u-länderna
 • Möjlighet för församlingar och enskilda att tillsammans skapa opinion kring viktiga frågor
vem ordnar ansvarsveckan
VemordnarAnsvarsveckan?

Kyrkor och lokala församlingar

Ekumeniska Rådet i Finland

Kyrkans central för det svenska arbetet

Kyrkans Utlandshjälp

Finska Missionssällskapet

Frikyrklig Samverkan

OrtAid

Caritas

m.fl.

hur firas ansvarsveckan
HurfirasAnsvarsveckan
 • Årligen veckan kring FN-dagen 24.10
 • Tvåårigt tema
 • Årlig kampanj
 • Webbsida: www.ansvarsveckan.fi
 • Seminarier, och evenemang
 • Kampanjmaterial, andaktsmaterial
ansvarsveckan 2009

Ansvarsveckan2009

Människohandel –

vår tids slaveri

m nniskohandel
Människohandel
 • Människohandel är när en människa försätts med våld, hot om våld eller vilseledning i slaveriliknande omständigheter i syfte att utnyttja henne

- FN:s Palermodeklaration 2000

m nniskohandel omfattar
Människohandelomfattar
 • sexuellt utnyttjande inom pornografi, massageinstitut, sexklubbar (erotisk dans mm.), eskort service, prostitution och sexslaveri
 • tvångsarbete eller underbetalt arbete i hem eller på arbetsplatser
 • handel med mänskliga organ
 • andra former av utnyttjande i syfte att få ekonomisk vinning
orsaker till m nniskohandel
Orsakertillmänniskohandel
 • Allvarliga politiska, samhälleliga och ekonomiska problem i ursprungslandet
 • Människor drabbade av fattigdom, marginalisering, organiserad brottslighet eller osäkerhet orsakad av krig och konflikter
kyrkorna och m nniskohandel
Kyrkornaochmänniskohandel
 • Kyrkorna anser att människohandeln är en kränkning av människovärdet – både hos offer (som kränks) och förövare (som beter sig omänskligt)
 • Vi bär alla ansvar för att skapa ett samhälle där människor inte är till salu
 • Ansvarsveckan vill lyfta fram att varje människa är skapad av Gud, värdefull, unik och ingen handelsvara
finland och m nniskohandel
Finland ochmänniskohandel
 • Människohandeln berör också Finland och finländare. Finland är både ett transitland och ett mottagarland för människohandel
 • Hittills har två domar fallit för människohandel i vårt land.
 • Människohandeln är ofta svår att upptäcka
m nniskohandelns omfattning
Människohandelnsomfattning
 • Människohandeln som fenomen är ett mycket vidare begrepp än vad man vanligen tror
 • FN och andra expertorgan beräknar att upp till 2,5 miljoner människor, de flesta i åldern 18-23 år, faller offer för människohandel varje år
 • Människohandeln är världens snabbast växande kriminella handel
 • Inkomsterna från människohandeln beräknas uppgå till 31 miljarder USD.
myter om m nniskohandel
Myterommänniskohandel
 • Myt: Legalisering av prostitution minskar människohandeln
 • Fakta: I länder med legaliserad prostitution växer människohandeln snabbt pga ökad efterfrågan
 • Myt: Människohandeln är ett fristående fenomen
 • Fakta: Det finns ett klarlagt samband mellan pornografi, prostitution och människohandel
m nniskohandel och globalisering
Människohandelochglobalisering
 • Människohandeln illustrerar på ett tragiskt sätt globaliseringens värsta sidor:
  • Maximerad profit till minsta möjliga kostnad
  • Människor reduceras till handelsvaror
  • Stater skapar förutsättningar för handeln att existera och växa
  • Avtalen mellan ”arbetsgivare” och ”anställd” ensidiga och svåra att kontrollera
m nniskohandeln i siffror
Människohandeln i siffror
 • 2 miljoner nya offer för människohandel varje år
 • 200 000 personer säljs varje år i Europa
 • Hälften av människohandeln sker nationellt
 • Offer från 127 olika länder
 • Handeln med människor omsätter 32 miljoner euro/år
 • 80% av offren är kvinnor och barn
 • 70% av alla tvingas arbeta som sexarbetare
 • 60% av människohandlarna är bekanta eller släktingar
 • 50% av offren berörs av vapen eller narkotikahandel
 • 40% fler självmord bland offren
 • 6000 rättegångar om människohandel varje år
orsaker till m nniskohandel1
Orsakertillmänniskohandel
 • Social misär, arbetslöshet
 • Politisk instabilitet, bristfällig lagstiftning
 • Brist på utbildning, dåliga framtidsutsikter
 • Ökad efterfrågan på billig arbetskraft och sexuella
 • Happy trafficking: människohandelsoffer återvänder hem och berättar som sina ”goda erfarenheter”
motarbeta m nniskohandeln
Motarbetamänniskohandeln
 • Medvetandegöra om dess existens både i ursprungs, transit och destinationsländer
 • Utbildning i att upptäcka människohandel (gränspersonal, polis, socialarbetare, diakoner)
 • Ge människohandelns offer trygghet, självkänsla, rättshjälp
 • Döma människohandlare till lagstadgade straff
 • Internationellt, gränsöverskridande samarbete