KYRKORNAS INTERNATIONELLA
Download
1 / 25

KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 ansvarsveckan.fi - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 www.ansvarsveckan.fi. VAD ÄR ANSVARSVECKAN?. fostran till internationalism och samhällspåverkan en möjlighet att ta ställning och verka för en bättre värld

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 ansvarsveckan.fi' - dalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KYRKORNAS INTERNATIONELLA

ANSVARSVECKA

24-31 oktober 2004

www.ansvarsveckan.fi


Vad r ansvarsveckan
VAD ÄR ANSVARSVECKAN?

 • fostran till internationalism och samhällspåverkan

 • en möjlighet att ta ställning och verka för en bättre värld

 • en påminnelse om att vår livsstil påverkar människors liv i andra delar av världen


Ei kaupan inte till salu
EI KAUPAN - INTE TILL SALU

 • Ansvarsveckan vill i år påminna om att de mänskliga grundrättigheterna inte är till salu.

 • Alla skall ha rätt till basservice - både i rika och fattiga länder.


Den kristna traditionen betonar samh llets ansvar f r de svaga
Den kristna traditionen betonar samhällets ansvar för de svaga.

 • Bibelns uppmaning att tjäna varandra innebär också ett ansvar för handeln med tjänster.

 • Jesus sade: ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.” (Matt. 23:11)

 • Profeterna i Gamla testamentet uttrycker sin vrede över att rika handelsmän utnyttjade de fattiga: ”Guld och silver samlade du i dina skattkamrar. Du drev handel med stor skicklighet och ökade din rikedom. Men din rikedom har gjort dig högmodig.” (Hes. 28:4-5)


Offentliga tj nster
Offentliga tjänster svaga.

 • upprätthålls av stat och kommun

 • är inte vinstbringande utan upprätthålls med skattemedel eller serviceavgifter

 • innefattar också grundrättigheter som är fastslagna i människorättsavtal


De m nskliga grundr ttigheterna r inte till salu
De mänskliga grundrättigheterna är inte till salu svaga.

 • Internationella människorättsavtal framhåller att alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa och välmående

 • Avtalen förpliktar staterna att garantera allas rätt till basservice såsom…


Vatten
…vatten… svaga.

De rika och mäktiga får inte tvinga de fattiga till ojuste frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.


V rldshandelsorganisationen wto
Världshandelsorganisationen WTO frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.

 • WTO är en organisation som syftar till att skapa en global frihandel

 • WTO-avtalen berör inte bara handel utan också tjänster

 • WTO- avtalen beaktar inte i tillräckligt hög grad de internationella människorättsavtalen.

 • Det avtal inom WTO som berör handel med tjänster kallas GATS.


Gats avtalet
GATS-avtalet frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.

 • syftar till att skapa en fri världsmarknad för tjänster

 • gynnar i sin nyvarande form snarast de företagen i servicesektorn

 • gäller i princip inte offentliga tjänster

 • om en offentlig tjänst privatiseras måste den också öppnas för internationell konkurrens


V rldsbanken och internationella valutafonden imf
Världsbanken och Internationella valutafonden IMF frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.

Världsbanken och IMF kräver att de fattiga

länerna

 • minskar kostnaderna för offentliga tjänster

 • privatiserar både skolor och sjukhus


Privatisering av tj nster
Privatisering av tjänster frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.

 • Kyrkorna i u-länderna är oroade över att privatiseringen av de offentliga tjänsterna leder till att de fattiga inte har råd med dessa tjänster

 • I Cochabamba i Bolivia fördubblades vattenavgifterna då vattenförsörjningen privatiserades.

 • Unicef: I Indien drabbas tusentals barns hälsa av att hälsovården har privatiserats


Det bör skapas bindande bestämmelser för transnationella företag, och organ som övervakar att dessa bestämmelser följs


Transnationella f retag
Transnationella företag företag, och organ som övervakar att dessa bestämmelser följs

 • vill i allt högre grad bedriva handel med tjänster, som är är en stor lönsam branch i världshandeln

 • kan ibland gagna u-länderna och deras medbogare

 • samhället måste bestämma villkoren

 • företagen måste förbinda sig att trygga allas mänskliga rättigheter såsom tillgång till vatten, hälsovård och skolgång


V rlden r en helhet
Världen är en helhet företag, och organ som övervakar att dessa bestämmelser följs

Privatiseringen och handeln med bastjänster berör alla

 • Hos oss: rika får bättre service, fattiga får sämre service

 • I u-länderna: de fattigaste har inte längre råd till vatten, skolor och sjukvård


Genom att försvara de offentliga tjänsterna i Finland kan vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.


P verka besluten i kommunen
Påverka besluten i kommunen vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.

 • Ordna en egen valpanel eller delta i offentliga diskussioner inför kommunalvalet

 • Fråga kandidaterna i valet eller de valda beslutsfattarna:

  Hur produceras basservicen i kommunen?

  Hur ämnas kandidaten/beslutsfattaren trygga de offentliga tjänsterna i fortsättningen?

  Mera frågor i kampanjhäftet och www.ansvarsveckan.fi


Kontakta en riksdagsman
Kontakta en riksdagsman vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.

 • Fråga, vad han eller hon ämnar göra för att se till att Finland också i fortsättningen självständigt får fatta beslut som rör basservicen

 • Skicka brev tillsammans: en församlingskrets, en ungdomsgrupp, en skolklass

 • En modell för brev finns i kampanjhäftet och på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi


Fr ga en europarlamentariker
Fråga en europarlamentariker vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.

 • Be europarlamentarikern fråga EU-kommissionen

 • Brevmodell finns i kampanjhäftet och på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi

 • Det centrala budskapet: EU får inte tvinga u-länderna att öppna sin basservice för internationell handel

 • Kom ihåg att uppge din kontaktinformation, så att europarlamentarikern kan svara


Ordna en teckningst vling eller delta
Ordna en teckningstävling eller delta! vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.

 • Delta i församlingen, skolan eller på egen hand!

 • Tävlingsklasser för alla åldrar

 • Ordna en egen tävling och utställning i församlingen

 • Sänd de bästa bidragen till KUH (3 bästa/åldersklass)

 • De bästa bidragen ställs ut i april 2005

 • Priser från KUH:s Butik


Delta ocks i den internationella aktionsveckan 10 16 april 2005
Delta också i den internationella aktionsveckan 10-16 april 2005

 • Ansvarsveckan är med i den internationella rörelsen för rättvis handel Trade Justice Movement

  (jfr. skuldavskrivningskampanjen Jubilee 2000)

 • Aktionsveckans budskap är:

  NEJ, de rika och mäktiga får inte tvinga de fattiga till frihandel och privatisering

  JA, alla har rätt till mat, vatten, hälsovård, utbildning och utkomst.

 • Idéer om vad man kan göra finns på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi


Kyrkornas gemensamma kampanj
KYRKORNAS GEMENSAMMA 2005KAMPANJ

 • Ansvarsveckan organiseras gemensamt av Kyrkans Utlandshjälp (KUH), Stiftsrådet i Borgå stift (SR) och Ekumeniska rådet i Finland (ERF)

 • Ansvarsveckan genomförs i församlingarna: alla kan göra en insats

 • Dela med dig av goda verksamhetsidéer och lyckade evengmang i församlingen


ad