slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 ansvarsveckan.fi PowerPoint Presentation
Download Presentation
KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 ansvarsveckan.fi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 ansvarsveckan.fi - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 www.ansvarsveckan.fi. VAD ÄR ANSVARSVECKAN?. fostran till internationalism och samhällspåverkan en möjlighet att ta ställning och verka för en bättre värld

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 ansvarsveckan.fi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KYRKORNAS INTERNATIONELLA

ANSVARSVECKA

24-31 oktober 2004

www.ansvarsveckan.fi

vad r ansvarsveckan
VAD ÄR ANSVARSVECKAN?
 • fostran till internationalism och samhällspåverkan
 • en möjlighet att ta ställning och verka för en bättre värld
 • en påminnelse om att vår livsstil påverkar människors liv i andra delar av världen
ei kaupan inte till salu
EI KAUPAN - INTE TILL SALU
 • Ansvarsveckan vill i år påminna om att de mänskliga grundrättigheterna inte är till salu.
 • Alla skall ha rätt till basservice - både i rika och fattiga länder.
den kristna traditionen betonar samh llets ansvar f r de svaga
Den kristna traditionen betonar samhällets ansvar för de svaga.
 • Bibelns uppmaning att tjäna varandra innebär också ett ansvar för handeln med tjänster.
 • Jesus sade: ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.” (Matt. 23:11)
 • Profeterna i Gamla testamentet uttrycker sin vrede över att rika handelsmän utnyttjade de fattiga: ”Guld och silver samlade du i dina skattkamrar. Du drev handel med stor skicklighet och ökade din rikedom. Men din rikedom har gjort dig högmodig.” (Hes. 28:4-5)
offentliga tj nster
Offentliga tjänster
 • upprätthålls av stat och kommun
 • är inte vinstbringande utan upprätthålls med skattemedel eller serviceavgifter
 • innefattar också grundrättigheter som är fastslagna i människorättsavtal
de m nskliga grundr ttigheterna r inte till salu
De mänskliga grundrättigheterna är inte till salu
 • Internationella människorättsavtal framhåller att alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa och välmående
 • Avtalen förpliktar staterna att garantera allas rätt till basservice såsom…
slide11
De rika och mäktiga får inte tvinga de fattiga till ojuste frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.
v rldshandelsorganisationen wto
Världshandelsorganisationen WTO
 • WTO är en organisation som syftar till att skapa en global frihandel
 • WTO-avtalen berör inte bara handel utan också tjänster
 • WTO- avtalen beaktar inte i tillräckligt hög grad de internationella människorättsavtalen.
 • Det avtal inom WTO som berör handel med tjänster kallas GATS.
gats avtalet
GATS-avtalet
 • syftar till att skapa en fri världsmarknad för tjänster
 • gynnar i sin nyvarande form snarast de företagen i servicesektorn
 • gäller i princip inte offentliga tjänster
 • om en offentlig tjänst privatiseras måste den också öppnas för internationell konkurrens
v rldsbanken och internationella valutafonden imf
Världsbanken och Internationella valutafonden IMF

Världsbanken och IMF kräver att de fattiga

länerna

 • minskar kostnaderna för offentliga tjänster
 • privatiserar både skolor och sjukhus
privatisering av tj nster
Privatisering av tjänster
 • Kyrkorna i u-länderna är oroade över att privatiseringen av de offentliga tjänsterna leder till att de fattiga inte har råd med dessa tjänster
 • I Cochabamba i Bolivia fördubblades vattenavgifterna då vattenförsörjningen privatiserades.
 • Unicef: I Indien drabbas tusentals barns hälsa av att hälsovården har privatiserats
slide16
Det bör skapas bindande bestämmelser för transnationella företag, och organ som övervakar att dessa bestämmelser följs
transnationella f retag
Transnationella företag
 • vill i allt högre grad bedriva handel med tjänster, som är är en stor lönsam branch i världshandeln
 • kan ibland gagna u-länderna och deras medbogare
 • samhället måste bestämma villkoren
 • företagen måste förbinda sig att trygga allas mänskliga rättigheter såsom tillgång till vatten, hälsovård och skolgång
v rlden r en helhet
Världen är en helhet

Privatiseringen och handeln med bastjänster berör alla

 • Hos oss: rika får bättre service, fattiga får sämre service
 • I u-länderna: de fattigaste har inte längre råd till vatten, skolor och sjukvård
slide19
Genom att försvara de offentliga tjänsterna i Finland kan vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.
p verka besluten i kommunen
Påverka besluten i kommunen
 • Ordna en egen valpanel eller delta i offentliga diskussioner inför kommunalvalet
 • Fråga kandidaterna i valet eller de valda beslutsfattarna:

Hur produceras basservicen i kommunen?

Hur ämnas kandidaten/beslutsfattaren trygga de offentliga tjänsterna i fortsättningen?

Mera frågor i kampanjhäftet och www.ansvarsveckan.fi

kontakta en riksdagsman
Kontakta en riksdagsman
 • Fråga, vad han eller hon ämnar göra för att se till att Finland också i fortsättningen självständigt får fatta beslut som rör basservicen
 • Skicka brev tillsammans: en församlingskrets, en ungdomsgrupp, en skolklass
 • En modell för brev finns i kampanjhäftet och på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi
fr ga en europarlamentariker
Fråga en europarlamentariker
 • Be europarlamentarikern fråga EU-kommissionen
 • Brevmodell finns i kampanjhäftet och på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi
 • Det centrala budskapet: EU får inte tvinga u-länderna att öppna sin basservice för internationell handel
 • Kom ihåg att uppge din kontaktinformation, så att europarlamentarikern kan svara
ordna en teckningst vling eller delta
Ordna en teckningstävling eller delta!
 • Delta i församlingen, skolan eller på egen hand!
 • Tävlingsklasser för alla åldrar
 • Ordna en egen tävling och utställning i församlingen
 • Sänd de bästa bidragen till KUH (3 bästa/åldersklass)
 • De bästa bidragen ställs ut i april 2005
 • Priser från KUH:s Butik
delta ocks i den internationella aktionsveckan 10 16 april 2005
Delta också i den internationella aktionsveckan 10-16 april 2005
 • Ansvarsveckan är med i den internationella rörelsen för rättvis handel Trade Justice Movement

(jfr. skuldavskrivningskampanjen Jubilee 2000)

 • Aktionsveckans budskap är:

NEJ, de rika och mäktiga får inte tvinga de fattiga till frihandel och privatisering

JA, alla har rätt till mat, vatten, hälsovård, utbildning och utkomst.

 • Idéer om vad man kan göra finns på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi
kyrkornas gemensamma kampanj
KYRKORNAS GEMENSAMMA KAMPANJ
 • Ansvarsveckan organiseras gemensamt av Kyrkans Utlandshjälp (KUH), Stiftsrådet i Borgå stift (SR) och Ekumeniska rådet i Finland (ERF)
 • Ansvarsveckan genomförs i församlingarna: alla kan göra en insats
 • Dela med dig av goda verksamhetsidéer och lyckade evengmang i församlingen