project n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Project - PowerPoint PPT Presentation

nikki
155 Views
Download Presentation

Project

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Project Maatschappelijke Identiteit

 2. De stad/de gemeenteweek 1 • Brainstorming • Quiz • Website bekijken over eigen stad/gemeente • Duiding: De burgemeester - De schepenen / het College - De oppositie - De raad - … • Opzoeken op internet welke diensten (dienstverlening) er in eigen stad/gemeente zijn • Ev. (CIS) Gemeentehuis …glazen huis

 3. De stad/de gemeenteweek 2 • Bezoek aan een stad (gemeentehuis): • bijkomende informatieverzameling over de verschillende stadsdiensten (doelstellingen/werking) • Evaluatie: verslaggeving (eventueel a.h.v. concrete opdrachten)

 4. Andere organisaties week 3 • vertrekkend vanuit de huidige leerlingensituatie • verzamelen van informatie (internet –kranten) over verschillende organisaties • wandelzoektocht in eigen stad / gemeente (bezoeken van zoveel mogelijk verschillende soorten organisaties) • thuisopdracht: informatie verzamelen over diverse organisaties

 5. Sectoren in de maatschappij week 4 • omschrijving van iedere sector + synthese op muurkrant • organisaties indelen volgens sector + inhoudelijke toelichting • krantenartikels met inhouden, gekaderd binnen de verschillende sectoren  voorstellen • synthese + conclusies:muurkrant

 6. Verdieping organisatiesweek 5 • iedere leerling kiest voor een bepaalde sector (verdieping) • wat weet ik al over deze organisatie? • wat wil ik weten? • groepenwerk: bespreking (synthese + verwerking) van de individueel verzamelde informatie • voorbereiding bezoek organisatie

 7. Verdieping organisatiesweek 6 • Bezoek (informatieverzameling) aan diverse organisaties (complementaire groepen)

 8. Verdieping organisatiesweek 7 • Tentoonstelling (voorstelling van de sector + specifieke organisatie) naar de andere leerlingen toe (opbouw) • Per groep wordt de tentoonstelling voorbereid • Per groep stelt men een vragenlijst op over de eigen organisatie • Evaluatie: inhoudelijke beoordeling van de vragenlijst

 9. Verdieping organisatiesweek 8 • Voorstelling van de tentoonstelling aan de rest van de klas + eventuele andere • (Dit project kan eventueel ook voorgesteld worden als leerlingenactiviteit op infodagen van de school) • Evaluatie: inhoudelijke beoordeling + achtergrondinformatie

 10. Doelgroep organisatiesweek 9 • iedere groep probeert de publiekgroep van de besproken organisatie in kaart te brengen (wie? Kenmerken? ) • in groep wordt gezocht naar specifieke omgangsvormen t.o.v. die publiekgroep • klassikale voorstelling (synthese)

 11. Maatschappelijk engagementweek 10 • Onderwijsgesprek / groepenwerk + bespreking: • welke plaats kunnen mensen hebben binnen een organisatie (management / middenkader / producenten / consumenten / vrijwillig medewerkers / …) • verantwoordelijkheden /bevoegdheden • Financieringsbronnen van organisaties • Welke rol speelt de overheid binnen organisaties?

 12. Maatschappelijk engagement(vervolg) • Eigen engagement - actieve democratie • Majorityspel (actieve democratie)

 13. Een alternatief (1) • Voor scholen niet verbonden aan grote centra • Wanneer interesse in stad of politiek heel laag is

 14. Een alternatief (2) • Sectoren in de maatschappij • Overzicht • Documentatie door leerlingen en leerkrachten

 15. Een alternatief (3) • Uitwerking van de verschillende sectoren in groepen • Verzamelen info • Verwerken info • Voorstellen info

 16. Een alternatief (4) • Uitdieping • Eigen presentatie • Organiseren bezoek • Uitnodigen gastspreker

 17. Evaluatie en consolidatie • Groepsverslag of korte voorstelling

 18. Een alternatief (5) • Uitwerking van één sector • Keuze van de leerlingen • Aansluitend bij schoolcultuur