Välkomna
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Välkomna till Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 St.Staffans församling Brågarpsvägen 10 Staffanstorp. Agenda Årsredovisning 2011 Budget 2012 Ny styrelseledamot (suppleant)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nikita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V lkomna till bostadsr ttsf reningen br garps

Välkomna

till

Bostadsrättsföreningen Brågarps

årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000

St.Staffans församling

Brågarpsvägen 10 Staffanstorp


V lkomna till bostadsr ttsf reningen br garps

Agenda

 • Årsredovisning 2011

 • Budget 2012

 • Ny styrelseledamot (suppleant)

 • Ändring av stadgar (Val av styrelseledamöter)

 • Ökning av insatser

 • Motioner

 • Car-port projekt

 • Canal Digital uppsägning

 • Städdag och samkväm den 12 maj !

 • Övrigt


V lkomna till bostadsr ttsf reningen br garps

 • Årsmötets öppnande

 • Val av ordförande och sekreterare för stämman

 • Godkännande av röstlängden

 • Val av två justeringsmän

 • Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning

 • Fastställande av dagordningen

 • Styrelsens föredragning av Brf.brågarps- årsredovisning och revisionsberättelse

 • Presentation av budget 2012

  Forts.


Ekonomiskt resultat 2011
Ekonomiskt resultat 2011

Rörelsens intäkter

 • Avgiftsintäkter 3 686 202 Sek

 • Överl.- pants.avgifter 6 400 Sek

  3 692 602 Sek

  Rörelsens kostnader

 • Driftskostnader - 1 427 073 Sek

 • Avskrivningar - 21 082 Sek

  Rörelseresultat 2 244 447 Sek

  Resultat finansiella poster

 • Ränteint. el. Likn. Poster 86 027 Sek

 • Räntekostn. Lån - 1 876 925 Sek

  Resultat före skatt 453 549 Sek


Nyckeltal
Nyckeltal

200820102011

Resultat -179 797:- 492 339:- 453 549 :-

Hyresintäkter per kvm 632:- 697:- 711:-

Lånekostnader per kvm 9 627:- 9444:- 9396:-

Räntekostnader per kvm 440:- 293:- 361:-

Bost. Byggn. subv./ kvm 51:- 28:- 16:-

Driftsbudget per kvm 221:- 333:-274:-

Värmekostn. per kvm 101:- 117:-115:-


Budget 2012
Budget 2012

 • INTÄKTER :

 • Avgifter 3 965 313

 • Parkeringsplatser 16 800

 • Överlåtelse o pantsättn.avg. 5 000

 • Statlig räntesubvention 0 3 987 113

 • KOSTNADER

 • Staffanstorp Energi nätavg. 23 000

 • Eon förbrukning 37 000

 • Eon Gas 600 000

 • Sophämtning renhålning 53 000

  Forts.

  .


V lkomna till bostadsr ttsf reningen br garps

 • Sophämtning recykling 18 000

 • Sophämtning Sockerbiten 53 000

 • Renhållning trapphus enl. Avtal 75 000

 • Renhållning Rentocil mattor 6 000

 • Renhållning Trädgårdsskötsel enl. Avtal 105 000

 • Renhållning fönsterputsning 30 000

 • Renhållning snöskottning saltn. Mm 50 000

 • Hissar serviceavtal 5 000

 • Hissar besiktning 5 000

 • Hissar övrigt 15 000

 • Övr. Kostnader utemiljö 25 000

 • Canal Digital 61 000

 • Vatten avlopp Staffanstorp Kommun 130 000

 • Rep o underhåll fastigheten 30 000

 • Försäkrings premie 35 000

  Forts.


V lkomna till bostadsr ttsf reningen br garps

 • Fastighetsförvaltning ekon. 55 000

 • Telefon Jour 2 000

 • Arvoden revisor o styrelse 95 000

 • Bankostnader 1 000

 • Övr avdragsgilla kostnader 25 000

 • Räntekostnader 1 900 000

 • Avsättning rep.fond 130 000

 • Avskrivning inv 21 000

 • Amorterig 500 000 - 4 067 000

 • Res. efter avskr. och amot. -79 887


V lkomna till bostadsr ttsf reningen br garps

 • Beslut omansvarsfrihet för styrelseledamöterna

  och revisorn

 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

  och avtackning av avgående ledamöter

 • Val av revisor

 • Val av valberedning

 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag om föreningar eller föreningens stadgar


Ndring av stadgar
Ändring av stadgar

 • Nuvarande text:

 • § 8 Styrelse

 • Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 • Nytt förslag

 • § 8 Styrelse

 • Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. För att få kontiniutet i styrelsearbetet så skall ordinarie styrelseledamöterna omväljas på ett respektive två år. Detta innebär att hälften eller vid udda tal närmast högre antal väljs på ett år.


Exempel extra insatser
Exempel extra insatser

Lån 4% 5%

 • 50 000 :- 2 000:- 2 500:-

 • 30% skattereduktion 600:- 750:-

 • Månadsbelopp 116:-/mån. 145:-/mån.

 • 100 000 4 000:- 5 000:-

 • 30% skattereduktion 1200:- 1500:-

 • Månadsbelopp 233:-/mån. 290:-/mån.

 • Amortering ej medtagen

  Tillskott till föreningen vid 50 000:- ger 3 150 000:-

  Räntekostnad med 4% ger 126 000:-

  Räntekostnad med 5% ger 157 500:-

  Tillskott till föreningen vid 100 000:- ger 6 300 000:-

  Räntekostnad med 4% ger 252 000:-

  Räntekostnad med 5% ger 315 000:-

  Driftsbudget 1 516 000 med en infl. av 3% ger 45 000:-


Bostadsr ttsf reningen br garp
Bostadsrättsföreningen Brågarp

 • Nuvarande styrelse:

 • Ordförande: Kennerth Nilsson Vald 2011 på 1 år

 • Ledamöter: Vanja Larsson Vald 2010 på 2 år Inge Nilsson Vald 2010 på 2 år

 • Tommy Karlsson Vald 2011 på 2 år

 • Jonas Diurlin Vald 2011 på 2 år

 • Suppl. Michael Larsen Vald 2011 på 2 år

 • Valberedningens förslag inför årsstämman 26 april 2012:

 • Ordförande: Kennerth Nilsson Omval på 1 år

 • Ledamöter: Vanja Larsson Omval på 2 år

 • Inge Nilsson Omval på 2 år

 • Jonas Diurlin Avgår i förtid

 • Suppl. Michael Larsen ersätter Fyllnadsval på 1 år

 • Tommy Karlsson 1 år kvar på mandat

 • Nyval suppl. Patricia Andersson Fyllnadsval på 1 år

 • Valberedning Kurt Larsson Omval 1 år

 • Anita Börkén Omval 1 år