Introduktion till npf
Download
1 / 16

Introduktion till NPF - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Introduktion till NPF. Aspergers Syndrom. Räknas till autismspektrat Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 Tolkar omvärlden annorlunda Konkret Svårt att förstå det osagda Svårt med det sociala samspelet Svårt med sociala koder. Aspergers syndrom – forts. Rigid och oflexibel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktion till NPF' - mandel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aspergers syndrom
Aspergers Syndrom

 • Räknas till autismspektrat

  • Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1

 • Tolkar omvärlden annorlunda

  • Konkret

  • Svårt att förstå det osagda

  • Svårt med det sociala samspelet

  • Svårt med sociala koder


Aspergers syndrom forts
Aspergers syndrom – forts

 • Rigid och oflexibel

  • Behöver veta vad som ska hända

  • Behöver tid för förberedelser

  • Svårt att avbryta aktiviteter

 • Specialintresse

 • Svårt med automatisering


Introduktion till npf
ADHD

 • Uppmärksamhetsstörning

  • Viljestyrd uppmärksamhet

  • Kan vara åt båda hållen

 • Koncentrationssvårigheter

 • Hyperaktivitet

  • Motoriskt rastlös, har svårt att vara stilla


Adhd forts
ADHD - forts

 • Impulsivitet

  • Avbryter

  • Beslut man ångrar

  • Svårt med långsiktighet

 • Exekutiva funktioner

  • Planering och organisation

 • Svårt med tidsuppfattning

  • Ingen inbyggd ”känsla” för tid


Adhd forts1
ADHD - forts

 • Leder till

  • Sociala svårigheter

  • Behöver tid för förberedelser

  • Behöver hjälp med planering och struktur


Tourettes syndrom
Tourettes syndrom

 • Motoriska och vokala tics

 • Hyperaktivitet och impulsivitet


Sv righeter
Svårigheter

Aspergers syndrom

ADHD

Socialt

På grund av impulsivitet, att man är lättdistraherad och hyperaktivitet

Exekutivt

Hjälp med förberedelser, tid för omställningar

 • Socialt

  • På grund av att omvärlden tolkas annorlunda

 • Exekutivt

  • Hjälp med förberedelser, tid för omställningar


Sv righeter forts
Svårigheter - forts

Aspergers syndrom

ADHD

På arbetsmarknaden

Utbildning/information till arbetskamrater

Kan behövas speciella anpassningar

 • På arbetsmarknaden

  • Utbildning/information till arbetskamrater

  • Kan behövas speciella anpassningar


Aktuellt lss st d
Aktuellt LSS-stöd

 • Rådgivning

 • Biträde av kontaktperson

 • Avlösarservice i hemmet

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet – ”kortis”

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov


Aktuellt lss st d forts
Aktuellt LSS-stöd - forts

 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

 • Kontaktdagar – 10 dagar/årKonsekvenser
Konsekvenser

 • Uttröttade och uppgivna föräldrar

  • Onödiga sjukskrivningar

 • Svårt att vara självständig

  • Föräldrar eller anhöriga utför vårdande uppgifter, och samordnar insatser

  • Uppfyller inte lagens mål om att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”


Konsekvenser forts
Konsekvenser - forts

 • Pålagringar i form av psykisk ohälsa

  • Depressioner

  • Ångest

  • Självskadebeteende

 • Social isolering

  • Förskjuten dygnsrytm

  • Längre och längre från arbetsmarknaden


D rf r
Därför

 • Behöver LSS utvidgas så att alla med dessa behov får ta del av stödet


Praktiska detaljer
Praktiska detaljer

 • Presentationen finns på www.attention-osv.se senare ikväll

 • Efter pausen blir det paneldiskussion

  • Möjlighet för publiken att ställa frågor

  • Kan ge frågor till mig under pausen

 • Fika

 • Vi börjar igen klockan…