Download
veckans ord v 40 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veckans ord v.40 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veckans ord v.40

Veckans ord v.40

236 Views Download Presentation
Download Presentation

Veckans ord v.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veckans ord v.40 Av: Tilde

 2. Underbar Rosen är underbar TACK så mycket Leo min hund.

 3. Gumma Kom nu lilla gumman. Gumman med många barn.

 4. Hund • Jag är en väldigt gammal hund.

 5. Kulle Vargen ylar på den höga kullen.

 6. Humla Humlan har flugit vilse.

 7. Surrade • Bina surrade mycket tillsamans.

 8. Luften Det ligger dimma i luften.

 9. Just • Tävlingen skulle just börja.

 10. Gubbe Det är en blå gubbe högst upp. Den håller upp solen.

 11. Stubbe Söt stubbe Yxa i stubbe