slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stru k tur a pre z ent acije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stru k tur a pre z ent acije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Stru k tur a pre z ent acije - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

8 . Direktiva o pravu trgovačkih društava u pogledu zakonske revizije: Uvjeti za ulazak u revizorsku struku , m eđusobno priznavanje i slobodno kretanje tvrtki Napredni program u pogledu zakonodavstva koje se odnosi na računovodstvo i reviziju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stru k tur a pre z ent acije' - niesha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

8. Direktiva o pravu trgovačkih društava u pogledu zakonske revizije: Uvjeti za ulazak u revizorsku struku, međusobno priznavanje i slobodno kretanje tvrtki

Napredni program u pogledu zakonodavstva koje se odnosi na računovodstvo i reviziju

Put u Europu – Program reforme računovodstva i osnaživanja institucija

Bruxelles, 20.rujna 2005.

Anne-Françoise Mélot

Stručnjak za politiku

stru k tur a pre z ent acije
Struktura prezentacije
 • Temelj: Modernizacija 8. Direktive o zakonu trgovačkih društava
 • Uvjeti za dobivanje odobrenja
  • Zakonski revizori
  • Revizorske tvrtke
  • Međusobno priznavanje između država članica
 • Javni očevidnik
 • Odnosi s trećim zemljama
temelj moderni zacija 8 direktive o pravu trgova kih dru tava
Temelj: Modernizacija 8. Direktive o pravu trgovačkih društava
 • Nova Direktiva koja će zamijeniti postojeću Osmu Direktivu Savjeta 84/253/EEZ od 10.travnja 1984.
 • Sveobuhvatna Direktiva osnovana na načelima
 • Vremenski raspored:
  • Prijedlog Komisije- ožujak 2004.
  • Opći pristup Savjeta 7.prosinca 2004.
  • Politički dogovor s jednim čitanjem u jesen 2005. ?
  • Formalno prihvaćanje: početkom 2006. ?
  • Prijenos u nacionalno zakonodavstvo država članica : 2008. (2 godine)
slide4

Temelj: Modernizacija 8. Direktive o pravu trgovačkih društava

Osnovne karakteristike nove Direktive o zakonskoj reviziji

 • Davanje odobrenja i registracija zakonskih revizora i revizorskih tvrtki
 • Norme i izvješća
 • Neovisnost, osiguranje kvalitete i javni nadzor
 • Posebni zahtjevi za reviziju subjekata od javnog interesa
 • Međunarodna dimenzija
uvjeti za dobivanje odobrenja
Uvjeti za dobivanje odobrenja
 • Zakonsku reviziju provode samo zakonski revizori ili revizorske tvrtke koje su dobile odobrenje od države članice koja traži zakonsku reviziju
 • Države članice određuju nadležna tijela odgovorna za davanje odobrenja (podložno javnom nadzoru)
2 1 uvjeti za davanje odobrenja zakonskim revizorima
2.1 Uvjeti za davanje odobrenja zakonskim revizorima
 • Ugled
 • Obrazovne kvalifikacije
  • Sveučilišno obrazovanje ili drugo odgovarajuće obrazovanje
  • Teorijsko obrazovanje
  • Praktično usavršavanje (najmanje 3 godine)
  • Stručni ispit (ispit teorijskog znanja i sposobnosti njegove primjene u praksi - izuzeća)
 • Stalno usavršavanje
2 2 uvjeti za davanje odobrenja revizorskim tvrtkama
2.2 Uvjeti za davanje odobrenja revizorskim tvrtkama
 • Fizičke osobe koje provode zakonsku reviziju u ime tvrtke moraju posjedovati odobrenje kao zakonski revizori u toj državi članici
 • Potpuna usklađenost zahtjeva u pogledu vlasništva i upravljanja za revizorske tvrtke s odobrenjem u EU
  • Većinsko pravo glasa i većinu (do najviše 75%) u upravnom ili upravljačkom tijelu revizorske tvrtke moraju imati zakonski revizori ili revizorske tvrtke koje su dobile odobrenje u jednoj od država članica
 • Ugled
2 3 me usobno priznavanje izme u dr ava lanica
2.3 Međusobno priznavanje između država članica
 • Revizorske kvalifikacije koje su dobili zakonski revizori na osnovi ove Direktive smatraju se ekvivalentnima
 • U svim državama članicama, posebni zakoni koji se odnose na zakonsku reviziju  Ispit stručne osposobljenosti
 • Kontrola unutar zemlje i nadzor države članice u kojoj je revizor dobio odobrenje
javni o evidnik
Javni očevidnik
 • Registracija zakonskih revizora i revizorskih tvrtki
 • U elektronskom obliku
 • Dostupna javnosti
 • Naziv i adresa nadležnih tijela zaduženih za davanje odobrenja, nadzor nad osiguranjem kvalitete i kaznama
 • Potrebne informacije:
  • Naziv, adresa, imena i broj zaposlenih revizora
  • Druge registracije kod nadležnih tijela drugih država članice ili trećih zemalja
  • Imena dioničara i uprave
  • Članstvo u mreži
slide10

Odnos s trećim zemljama

 • Međusobni odnos tržišta kapitala (globalizacija)
 • Dobivanje odobrenja i registracija revizora i revizorskih tvrtki u trećim zemljama koje izdaju revizorska izvješća u pogledu obveznica kojima se trguje u EU (u suprotnom, revizorsko izvješće nema pravnu učinkovitost)
 • Princip ekvivalencije i reciprociteta:
  • Samo revizori i revizorske tvrtke koje udovoljavaju zahtjevima kvalitete ekvivalentnim zahtjevima u ovoj Direktivi mogu dobiti odobrenje i biti registrirani
  • Recipročni tretman država članica od strane treće zemlje
odnos s tre im zemljama
Odnos s trećim zemljama
 • Ispitivanje ekvivalencije provodi Komisija u suradnji s državama članicama
 • Sprečavanje nepotrebnog preklapanja međunarodnog zakonodavstva  izuzeće od:
  • Registracije
  • Nadzora
  • Osiguranja kvalitete
  • Istraživanja i kazni

ako su revizori i revizorske tvrtke iz trećih zemalja podložni ekvivalentnim sustavima

odnos s tre im zemljama1
Odnos s trećim zemljama
 • Recipročna suradnja s regulatornim i nadzornim tijelima trećih zemalja
 • Pristup radnoj revizorskoj dokumentaciji
  • Prijenos samo putem nadležnih nacionalnih tijela
  • Prijenos ne krši zaštitu podataka
slide13

Ostale informacije

Posjetite!

Web stranice DG Markt-a:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/index.htm