norfor foderoptagelse og fyldev rdi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi. NorFor bruger “det danske fyldesystem” - dog med modifikationer. => Koen har en kapacitet og fodermidlet en fylde Σ TS i x FF i = K. hvor: TS i = kg TS af foder i FF i = Fylde af foder i K = Foderoptagelses kapacitet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi' - niel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norfor bruger det danske fyldesystem dog med modifikationer
NorFor bruger “det danske fyldesystem”- dog med modifikationer

=> Koen har en kapacitet og fodermidlet en fylde

Σ TSi x FFi = K

hvor:

TSi = kg TS af foder i

FFi = Fylde af foder i

K = Foderoptagelses kapacitet

Antager tildeling efter ædelyst og fysisk regulering af foderoptagelsen

hvon bestemmes fylden af fodermidler
Hvon’ bestemmes fylden af fodermidler?

Fast værdi for kraftfoder (partikelstørrelse < 6 mm):

FF = 0,22 pr. kg TS

Variabel værdi for grovfoder:

FF = 0,74 – 0,32*Fe/kg TS (nuværende)

FF = 0,86 – 0,005*FK_OS (“original”)

Hidtil har der været korrigeret for TS% (<30) og bælgplante%

m l n ligning for alt grovfoder
Mål: Én ligning for alt grovfoder
 • Udgangspunkt i ligning fra DJF rap. 53:
  • FFk = 0,86 – 0,005 x FK OS
 • Forskel til bælgplanter og helsæd udtrykkes ved lavere NDF indhold
  • Ca. 50% NDF i græsensilage
  • Ca. 10% enheder mindre NDF i majsensilage
  • Nuv. system ca. 15% mindre fylde i majsensilage
  • Ca. 1,5 % mindre fylde pr. % enhed mindre NDF
den nye beregning af fylde
Den nye beregning af fylde!
 • Grovfoder beregnes med én ligning, hvor FK organisk stof og NDF indgår
ny korrektion for ensileringskvalitet
NY korrektion for ensileringskvalitet
 • Ikke kontinuerlig tørstofkorrektion (kun <30%)
 • Vand er ikke problemet
 • Nye analyseparametre for ensileringskvalitet
 • Finsk ensilageoptagelsesindeks
  • 100 – 0,00531(TA2 – 6400) – 4,765(ln(NH3-N) – ln(50))
  • hvis TA > 80 g/kgTS og/eller NH3-N >50 g/kg total N korrigeres ensilageoptagelsen ned
  • TA = mælkesyre + eddikesyre + propionsyre + smørsyre
konsekvens af norfor ensilagekvalitet
Konsekvens af NorFor - ensilagekvalitet
 • Kløvergræsensilage 2002-2004
 • Blå = gammel korrektionsfaktor
 • Rød = ny korrektionsfaktor
fyldev rdi af grovfoder
Fyldeværdi af grovfoder
 • Der tages hensyn til at:
 • ”dårligt” vommiljø sænker nh og ph = højere fylde
 • øget foderniveau øger passagehastighed = mindre fylde
 • derfor ny beregning som tager hensyn til dette, hvor en kraftfoder andel på ca. 40% og ca. 7 kg TS kraftfoder er ”neutrale”(0-korrektion)
 • Øget kraftfoderniveau (>7 kg TS) → FFk reduceres (øget passagehastighed)
 • Øget kraftfoder andel (>40%) → FFk øges (”dårligere” vommiljø)
fyldev rdien er ikke additiv
Fyldeværdien er ikke additiv!
 • Der tages hensyn til:
 • at den fysiologiske regulering ”slår til” ved godt grovfoder og at NDF poolen i vommen øges ved dårligt grovfoder
 • Dvs. at køerne ”mættes” hurtigere med en ration med lav fylde
 • I forsøg er det vist, at vompuljen af NDF stiger med stigende NDF-indhold i grovfoderet, dvs køernes kapacitet øges
 • Ved basis-fylder <0,49 øges fylden og >0,49 mindskes fylden
 • Lad os tage et eksempel!
eksempel p fyldeberegning
Eksempel på fyldeberegning

Klgræs Lav = 0,51 FFk

Klgræs Høj = 0,43 FFk

Fylden er stort set ens selvom basis-fylden af klgræsens. er meget forskellig

Ja, det er ulogisk, men det er fordi koens egenskaber flyttes over på foderets!

foderoptagelseskapacitet icl
Foderoptagelseskapacitet (ICL)
 • Ved brug af vægtkorrigering giver 30 kg ekstra kropsvægt en stigning i ICL på 0,18 – svarende til ca. 3%
  • 1. laktation
   • K + ((vægt-500) x 0,006)
  • Øvrige
   • K + ((vægt-575) x 0,006)
  • Vægt er målt umiddelbart efter kælvning ved normalt huld i besætningen (gælder også Jersey)
foderoptagelseskapacitet icl1
Foderoptagelseskapacitet (ICL)

Hvor:

ICL = koens foderoptagelseskapacitet

Z = kg EKM per årsko

x = dage efter kælving

foderoptagelseskapacitet icl2
Foderoptagelseskapacitet (ICL)

Fald på 10%

10000 EKM

60% af max-kapacitet ved kælving

78% af ældre

opsamling
Opsamling
 • Slut med korrektion for bælgplante-andel og TS% – i NorFor bruges NDF, TA & NH4
 • Varierende fylde af grovfodermidler – fylden øges ved øget kraftfoderandel (kobling til fordøjelsesmodel)
 • Der tages hensyn til fysiologisk regulering
 • Kapaciteten øges ved stigende ko-vægt
 • Der korrigeres ikke for fuldfodereffekt
 • Ingen ændringer mht. Jersey (83%), løsdrift og afgræsning (+0,15)
effekt af kraftfoderm ngde og andel p grovfoderets fylde
Effekt af kraftfodermængde og andel på grovfoderets fylde

Øget foderniveau → FFk reduceres (øget passagehastighed)

Øget kraftfoder andel → FFk øges (”dårligere” vommiljø)