Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Experiència amb el Google Sites PowerPoint Presentation
Download Presentation
Experiència amb el Google Sites

Experiència amb el Google Sites

87 Views Download Presentation
Download Presentation

Experiència amb el Google Sites

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Experiènciaamb el Google Sites Activitat: ePotfoli 3/05/2010 Formadores: Beatriz Amante Garcia (Projectes D’Enginyeria) Silvia Rodriguez-Donaire (Organització d’Empreses)

 2. Índex Activitat docent: ePortfoli Descripció Objectius formatius + competències Expectatives L’experiència a través del Google Site Avantatges dels entorns col·laboratius virtuals a la docència

 3. Activitat docentePortfoli

 4. Un portafoli electrònic • Què és? • És un dossier evolutiu que recull documents digitals que descriuen i il·lustren l'itinerari, l’experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d’aprenentatge, d'avaluació o de presentació. Quina és la nostra Activitat?

 5. Reforçar el pensament crític incentivant les reflexions personals • Reflectir l’aprenentatge desenvolupat al llarg del curs • Analitzar i sintetitzar la informació adquirida • Coherència en l’escriptura • Millora i reforç de l’anglès • Reforçar el correcte ús de les fonts bibliogràfiques utilitzades • Incentivar l’esperit creatiu • Millorar l’ús de les noves tecnologies a l’aula i de l’aprenentatge cooperatiu • Avaluar les 8 competències de l’ETSEIAT (e.g. anàlisis i síntesis, comunicació oral i escrita, etc.) Objectius formatius i competències de l’Activitat

 6. Aprendre la utilització d’entorns virtuals col·laboratius d’Internet • Millorar l’anglès • Reforçar l’esperit reflexiu i millorar la pressa de decisions • Sentiment de propietat d’una pàgina personal que pot servir de CV professional en un futur Expectatives de l’Activitat

 7. L’experiència ePortfoli

 8. L’experiència es du a terme a través del Google Sites, plataforma gratuïta. • Entorn virtual que dóna suport de la pràctica docent universitària • Ofereix la possibilitat d’utilitzar els avantatges de la Web2.0: • Col·laboració i compartició de coneixement així com informació amb altres estudiants, professors, o terceres persones Experiència ePortfoli a través del Google Sites

 9. Avantatges dels entorns col·laboratius virtuals a la docència

 10. Faciliten la incorporació de metodologies actives i actuals (e.g. BSCW, Google Docs, Moodle, entre d’altres), fonamentals per al nou paradigma del procés d’ensenyament • Entorns col·laboratius virtuals emfatitzen la compartició d’informació entre usuaris • Bhattacharya and Hartnett (2007) i Heinrich, Bhattacharya and Rayudu (2007) comenten que els entorns col·laboratius virtuals son eines precursores de metodologies avaluadores de l’aprenentatge i l’assoliment de competències dels estudiants Entorns col·laboratius virtuals a la docència I/IV

 11. Entorns col·laboratius virtuals a la docència II/IV • Les eines col·laboratives virtuals aplicades a la docència, com ara Wikipedia, permeten interaccionar amb altra gent a través d’espais virtuals i ambinteressos comuns (Wenger, 1998). • Això fomenta (Raman, Olfman i Ryan, 2005; Richardson, 2006): • la accessibilitat, • compartició i creació de nou coneixement, i • incrementa la productivitat i flexibilitat en el treball col·laboratiu

 12. Entorns col·laboratius virtuals a la docència III/IV • Les eines col·laboratives reforcen el pensament crític de l’estudiant, donen suport a l’aprenentatge, i fomenten la continuïtat de l’auto-aprenentatge. (Richardson, 2005; Barrett, 2005) • Per exemple: • els estudiants utilitzen blogs per opinar, • wikis per col·laborar, • marcadors socials (e.g. Delicious) per compartir recursos d’Internet, • ‘podcast’ per analitzar les seves cerques, i • Fórums fomenten el seu pensament crític i incorporen nou contingut

 13. Entorns col·laboratius virtuals a la docència IV/IV • Les eines col·laboratives han esdevingut un nou mitjà a considerar com a element complementari per la identificació de noves metodologies d’aprenentatge. • Pot servir per: • Desenvolupar, i • Avaluar les competències transversals

 14. Gràcies per la vostra atenció! Experiència amb el Google Sites