Download
l nemeri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Läänemeri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Läänemeri

Läänemeri

578 Views Download Presentation
Download Presentation

Läänemeri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Läänemeri

 2. Läänemeri • Pindala 373 000 km2 • Maht 21 720 km3 • Keskmine sügavus 55m • Põhjamerega ühendatud Taani väinade kaudu • Rannajoon tugevasti liigestunud

 3. Läänemere soolsus • Keskmine soolsus 8–10‰ • Läänemere madal soolsus on tingitud: • väikesest aurumisest • mageda jõevee suurest sissevoolust • halvast ühendusest Põhjamerega • Soolsus väheneb Taani väinadest Soome ja Botnia lahe suunas

 4. Riimvesi • Riimvesi on looduslike veekogude vesi, mille soolsus on 0,5–18 ‰ • Riimvesi tekib jõe- ja merevee segunedes

 5. Läänemere pinnakihtide soolsus

 6. Läänemere põhjakihtide soolsus

 7. Läänemere soolsus

 8. Temperatuur • Talvel on vee pinnatemperatuur mere keskosas 2–3 °C • Suvel mere lõunaosas 16–18 °C, Botnia lahes 13–14 °C • Liivi lahes ja Väinameres kuni 19 °C • Põhjakihtide temperatuur on u.5 °C

 9. Jääolud • Talvel jäätuvad Botnia, Soome ja Riia laht peaaegu üleni • Mere keskosas on jääd harva

 10. Veetaseme kõikumised • Looded vaevumärgatavad • Veetaseme kõikumist Läänemeres põhjustavad püsivad tugevad tuuled ning sademed

 11. Läänemere hoovused

 12. Läänemere elustik • Riimveekogude sh Läänemere elustik on liigivaene • Olemasolevate liikide arvukus on suhteliselt suur • Tähtsad püügikalad on: • räim • kilu • tursk • lest

 13. Läänemere reostumine • Läänemeri on oma väikese veemassi ning kehva veevahetuse tõttu väga kergesti reostuv • Läänemerd ümbritsevad üheksa arenenud tööstuse ja põllumajandusega ning kõrge rahvastiku tihedusega riiki. • Eutrofeerumine – fosfori- ja lämmastikuühendite poolt põhjustatud mereelustiku vohamine

 14. Hapnikuvaesed piirkonnad 1999 1993

 15. Hapniku sisaldus mere põhjas

 16. Lingid http://www.balticuniv.uu.se/environmentalscience/ch5/chapter5_g.htm