slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kiếp Nhân Sinh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kiếp Nhân Sinh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
nicki

Kiếp Nhân Sinh - PowerPoint PPT Presentation

7 Views
Download Presentation
Kiếp Nhân Sinh
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kiếp Nhân Sinh

 2. Ta sinh ra thân hình trần trụi, cất tiếng oa ta khóc chào đời, giọt lệ đời cay đắng gian nan Cớ sao còn khóc tiếng thương đau.

 3. Nơi hư vô ta đến kiếp này, để làm gì trong cõi nhân sinh

 4. Mẹ cưu mang tháng ngày cực nhọc, dạy ta lời khôn dại dại khôn

 5. Trong nhân gian có gì hấp dẫn chỉ thấy tòan thù hận khổ đau Nhưng sao ta dại khờ chấp nhận, linh hồn này vay mượn từ đâu

 6. Mẹ cũng già, cha cũng ra đi bạn bè rồi hờ hững chia ly

 7. Cưu mang chi tháng ngày lận đận Một kiếp người sinh ký tử quy

 8. Rồi cũng già ta cũng ra đi để lại gì trong phút chia ly cho nhân gian vay từng giọt lệ khóc cho người một kiếp nhân sinh

 9. Ta sinh ra không gì che đậy ta về nguồn không đậy không che Tay không mang bạc tiền danh vọng Cũng chẳng còn vương vấn lợi danh

 10. Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say Mơ công danh, bạc tiền, danh vọng cho linh hồn tơi tả đắng cay

 11. Rồi cũng già ta cũng ra đi Để lại gì trong phút chia ly Cho Nhân Gian Vay Từng Giọt Lệ Khóc Cho Người Một Kiếp Nhân Sinh

 12. Ta sinh ra không gì che đậy ta về nguồn không đậy không che Tay không mang bạc tiền danh vọng Cũng chẳng còn vương vấn lợi danh

 13. Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say, mơ công danh bạc tiền ảo vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay Sacramento, 4/4/07 - PPS : Nguyễn Bảo Châu