slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro život PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro život

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Škola pro život - PowerPoint PPT Presentation


  • 190 Views
  • Uploaded on

Škola pro život Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace centrum celoživotního vzdělávání. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Ekologická škola v Moravskoslezském kraji Škola se 100 % naplněnou kapacitou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Škola pro život


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Škola pro život

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace centrum celoživotního vzdělávání

slide2

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Škola se 100 % naplněnou kapacitou

• největší nabídka přírodovědných, zemědělských a zahradnických oborů

• učební obory, maturitní obory, nástavbové studium, vyšší odborná škola,

• rozsáhlá mezinárodní spolupráce, možnosti zahraniční praxe

• velké množství projektů pro kvalitní vzdělávání

• spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, zaměstnavateli,

• množství kroužků, nadstandardní sportovní zázemí, horolezecká stěna

• vlastní jezdecký oddíl, autoškola, aranžerské dílny, kurz myslivosti

• domov mládeže s moderním vybavením a nová školní jídelna

slide3

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY

Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou

41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření ekonomika, zaměření provoz

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

28-42-L/01 Chemik operátor – zaměření výroba léčiv, výroba plastů

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou

41-51-H/01 Zemědělec, farmář

41-52-H/01 Zahradník

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání

Vyšší odborná škola

41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

slide5

AKCE PRO VEŘEJNOST

AK

návštěvnost přes 10 000 návštěvníků

slide6

VLASTNÍ PROJEKTY ŠKOLY

OPVK: „Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“

OPVK: „Rozvoj stěžejních studijních oborů Masarykovy střední školy

zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě formou zážitkového a zkušenostního

učení “

OPVK: „Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků“

OPVK: „Interaktivní laboratoř chemie“

Comenius Tri Natural

spolupráce Polsko, Slovensko, Francie, Řecko – chráněná území, cizí jazyk,

„Leonardo da Vinci „Agropuzzle“

spolupráce Polsko, Slovensko, Francie, Řecko – ekologické zemědělství, památky

„Monitoring životního prostředí v okolí školy a v Moravskoslezském kraji“

slide7

PARTNERSTVÍ ŠKOLY V PROJEKTECH

„Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně“

„VIP Kariéra III“ – s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

„Kvalita II“ – s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

„Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném výzkumu“ – s Výzkumným ústavem chovu skotu Rapotín

„Partnerská síť AF Mendelu s komerční sférou“ – s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně

„UNIV II Kraje“– s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

celo ivotn vzd l v n i kurz pro v kon obecn ch zem d lsk ch innost
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

celo ivotn vzd l v n ii florista vytvo eno a odpilotov no v r mci univ ii kraje
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II

Florista – vytvořeno a odpilotováno v rámci UNIV II kraje

slide12

SEZNAM DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ

Škola je dle zákona 179/2006 Sb. autorizovanou osobou, která je oprávněnáprovádět zkoušky z níže uvedených dílčích kvalifikací.

  Autorizující orgán:

  Ministerstvo zemědělství ČR

Aautorizace vydána dne:

  29. 6. 2010

  Pod číslem jednacím:

  20662/2010-18040

  Zástupci autorizované osoby:

  Sabina Šigutová,  Marie Kokořová,  Bc. Soňa Pělová

celo ivotn vzd l v n iii manipulace se zbo m a materi lem 66 005 h vytvo eno v r mci univ ii kraje
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III

Manipulace se zbožím a materiálem (66-005-H)

– vytvořeno v rámci UNIV II kraje

slide15
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV

Chemik pro obsluhu farmaceutických zařízení (28-033-H)

– vytvořeno v rámci UNIV II kraje

celo ivotn vzd l v n v kurz obsluhy vysokozdvi n ch manipulovac ch voz k
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V

Kurz obsluhy vysokozdvižných manipulovacích vozíků

celo ivotn vzd l v n vi kurz pro zach zen s p pravky na ochranu rostlin
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VI

Kurz pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

slide19
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VII

Kurz pro získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin

slide20

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VIII

Kurzy, školení, workshopy pořádané školou nebo ve spolupráci

v prostorách školy - příklady roku 2011

Kurz „Myslivosti a životního prostředí“ v rozsahu 58 hodin teorie a 12 hodin praktických cvičení

Jednodenní vzdělávací semináře, kurzy a workshopy v roce 2011 pro odbornou veřejnost, celkem 21 velkých akcí pro 30 - 150 účastníků pořádala škola ve spolupráci s Agrární komorou, Státní rostlinolékařskou správou, Českou společností rostlinolékařskou, Genoservisem a. s., firmou BASF, Agrofertem Holding a. s., Ekotoxou , svazy chovatelů a pěstitelů, Magistrátem města Opavy…

přednáška – „Význam a propagace regionálních potravin“

přednáška – „Zlepšování životního prostředí a kvality života ve venkovském prostoru“

přednáška „Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka“

přednáška firmy Agrofert Holding

workshop firmy BASF k chemické ochraně rostlin

jednání v rámci celostátní sítě pro venkov

zasedání okresní a krajské rady Agrární komory

přednáška „Aktuální postupy v chovu mléčného skotu“

přednáška „LPIS – nitrátová směrnice, poradenské balíčky“

slide21

jednání Svazu pěstitelů plodin

„Chovatelský den skotu“

„Chovatelský den prasat“

workshopy s praktickými ukázkami „Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)“

seminář „Výživa rostlin společnosti Agrofert“

školení pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a s látkami a přípravky nebezpečných vlastností

valné hromady Agrární komory Opava, Ostrava

„Konzultační den pro zemědělce“

semináře „Eroze půdy“

 síť školení „Crosscompliance“

semináře „Leader +“

semináře „BOZP a PO ve světle nových předpisů“.

Semináře přivedly do prostor školy odbornou veřejnost nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé ČR, často i s mezinárodní účastí a měly velmi dobrou odbornou i organizační úroveň. V těchto aktivitách chceme nadále pokračovat a rozšiřovat jejich spektrum. Jedná se o jedinečnou interakci školy s okolím, o centrum vzdělávání pro žáky, žáky, učitele i odbornou veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání.

slide22

Škola s propracovaným systémem vzdělávání

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Opava, příspěvková organizace,

„Škola pro život“