terminol gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TERMINOLÓGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TERMINOLÓGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

TERMINOLÓGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

TERMINOLÓGIA. Rövid bevezetés. 1. Mi a terminológia?. Néhány meghatározás: “valamely szakterület gyakran használt, a szakma művelőitől általában ismert és a köznyelvhez is közel álló szavainak összessége” (Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára). 1. Mi a terminológia?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TERMINOLÓGIA' - nevin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terminol gia

TERMINOLÓGIA

Rövid bevezetés

1 mi a terminol gia
1. Mi a terminológia?

Néhány meghatározás:

 • “valamely szakterület gyakran használt, a szakma művelőitől általában ismert és a köznyelvhez is közel álló szavainak összessége” (Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára)
1 mi a terminol gia1
1. Mi a terminológia?
 • “Tud Szakszókincs” (Magyar Értelmező Kéziszótár)
 • “ Terminológiának mindenekelőtt a szaknyelvi szókincset nevezzük, a terminológia ugyanakkor azonban jelenti a szakszókincsek fogalmainak és terminusainak a tanulmányozását (terminológiatudomány), valamint a terminológiai munka módszereinek vizsgálatát is.”(COTSOWES: Recommendations for terminology work, Bern 1990)
1 mi a terminol gia2
1. Mi a terminológia?
 • “Terminológia: egy adott tárgykör fogalmi rendszerének megfelelő terminusok összessége”(ISO 1807)
 • “Terminológiatudomány: A szaknyelvek fogalmainak és terminusainak tudományos vizsgálata” (ISO 1807)
1 mi a terminol gia3
1. Mi a terminológia?
 • “... a terminológia poliszém szó, mert jelenti bizonyos terminusok rendszerezett összességét, s jelenti azt a szaktudományi ágat (logos), amely a terminusok problémáival foglalkozik.” (Tarnóczy Lóránt)
1 mi a terminol gia4
1. Mi a terminológia?

Történet (néhány adat – név, időpont – a múltból):

 • Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) szótármunkája (1906)
 • Bécsi iskola – Eugen Wüster, Helmuth Felber (XX. sz. 20-as évek )
 • ISA (1926): ISA/TC 37 (Technikai Bizottság 37 – 1936)  ISO/TC 37
1 mi a terminol gia5
1. Mi a terminológia?
 • Juan C. Sager (Manchester)
 • Wüster: Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie (1979)
 • Felber: Terminology Manual (1984)
 • Sager: A practical Course in Terminology Processing (1990)
1 mi a terminol gia6
1. Mi a terminológia?

A terminológus és a terminológiai munka:

A terminológus feladata: egy adott szakterület terminológiájának gyűjtése és ellenőrzése egy vagy több nyelven (ez utóbbi esetben fordításorientált terminológiai munka). Túl azon, hogy rögzíti a szakszókincs elemeit, szükség esetén továbbfejleszti őket, illetve újakat is alkot.

1 mi a terminol gia7
1. Mi a terminológia?

A szisztematikus terminológiai munka eredményeit szakszógyűjtemények, -jegyzékek (glosszáriumok) vagy szakszótárak formájában, valamint – a modern informatikai eszközök felhasználásával – terminológiai adatbankokban teszik a felhasználó számára hozzáférhetővé.

1 mi a terminol gia8
1. Mi a terminológia?

A terminológiai munka fontos területe a terminológiai szabványosítás, melynek kezdetei – szervezett és rendszeres formában – a múlt század harmincas éveire nyúlnak vissza. (Nemzeti és nemzetközi szabványügyi szervezetek: ISO stb.)

1 mi a terminol gia9
1. Mi a terminológia?

A terminológiatudomány mint a szakszókincs elmélete – mind tárgyát, mind pedig módszereit illetően – szoros kapcsolatban van a nyelvtudománnyal.

1 mi a terminol gia10
1. Mi a terminológia?

Sajátos jegyei:

 • szinkron jelleg;
 • egységesítő hatás (terminológiai szabványosítás);
 • interdiszciplináris jelleg (nyelvtudomány + szaktudományok).
3 a k znyelv lgp s a szaknyelv lsp
3. A köznyelv (LGP) és a szaknyelv(LSP)

Különbségek:

 • funkció,
 • felhasználók,
 • szókincs,
 • mondattan,
 • jelentéstan
3 a k znyelv lgp s a szaknyelv lsp1
3. A köznyelv (LGP) és a szaknyelv(LSP)

A szaknyelv fő jellemzői:

 • (a köznyelv speciális változata)
 • nemzetközi szavak
 • egyetemes fogalmak
 • terminusok (terminus technicus: szakszó, szakkifejezés)
 • pontosság és egyértelműség
 • nominalizáció
 • többszörösen összetett mondatok
 • nagyfokú objektivitás (személytelen szerk. stb.)
 • tömörség, szakszerűség, komolyság
 • nyelvi klisék
 • szemléltető segédletek, ábrák, táblázatok, képletek
 • dinamika
4 a ford t tolm cs s a terminol gia
4. A fordító (tolmács) és a terminológia:

(Elmélet – háttér a mindennapi munkához)

Gyakorlat

 • a terminus technikusoknak a forrásszövegben való felismerése ( a fordítói szabadság nagyfokú korlátozása);
 • a terminus technikus szövegkörnyezetének értékelése (konkordanciák)
4 a ford t tolm cs s a terminol gia1
4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
 • terminológiai források megismerése, értékelése:

- elsődleges források (szótár, szakszótár, szakmai szójegyzék, lexikon, enciklopédia stb.);

- másodlagos források (újságok, magazinok, szakkönyvek; egy-, két-, többnyelvű, és párhuzamos korpuszok; szakemberek stb.);

4 a ford t tolm cs s a terminol gia2
4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
 • a modern elektronikai eszközök ismerete és alkalmazása:

- nyilvános terminológiai adatbankok ismerete és használata (Internet);

- elektronikus szótárak, enciklopédiák ismerete és alkalmazása (CD-ROM stb.);

- terminológiakezelő szoftverek megismerése és alkalmazása (terminotika);

- a fordítás automatizálását – részben – lehetővé tevő eszközök megismerése (fordítómemória stb.);

4 a ford t tolm cs s a terminol gia3
4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
 • saját nyelvi (terminológiai és általános) adatbank készítése és használata;
 • terminológiai nehézségek alkalmi megoldása a fordítás során;
4 a ford t tolm cs s a terminol gia4
4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
 • terminológiai munkába való bekapcsolódás (terminus technikusok gyűjtése, rendszerezése, továbbfejlesztése, létrehozása, ellenőrzése – mások számára is hozzáférhető formában és módon való kezelése).