mensen zonder wettig verblijf n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mensen zonder wettig verblijf

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Mensen zonder wettig verblijf - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Mensen zonder wettig verblijf. Een portret Studiedag KZP 18/3/2009. Hoe wordt iemand ‘zonder wettig verblijf’?. Uitgeprocedeerde asielzoekers Afgewezen of niet toegelaten gezinsherenigers of huwelijksmigranten (Ex-)studenten of toeristen zonder verblijfsrecht Clandestiene migranten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mensen zonder wettig verblijf' - neviah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf

Een portret

Studiedag KZP 18/3/2009

hoe wordt iemand zonder wettig verblijf
Hoe wordt iemand ‘zonder wettig verblijf’?
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers
 • Afgewezen of niet toegelaten gezinsherenigers of huwelijksmigranten
 • (Ex-)studenten of toeristen zonder verblijfsrecht
 • Clandestiene migranten
 • Niet uit te wijzen: NBM < 18 j
 • Niet uit te wijzen: aanvragers regularisatiecampagne 2000/ lopende art. 9§3…
 • Zeer verschillende motivaties: erg divers!
zonder papieren en dan
Zonder papieren: en dan?
 • Mensen moeten ‘het land verlaten’, maar kunnen of willen vaak niet terug
 • Er is geen effectief ‘uitwijsbeleid’ (eerder toevallige intercepties)
 • Bij interceptie: in theorie gedwongen uitwijzing en voorlopig opname in gesloten centrum
 • Gesloten centra hebben meer symboolwaarde dan effectieve werking (628 plaatsen voor 110.000 mzp?)
 • Meer dan de helft wordt direct opnieuw vrijgelaten, een vierde wordt direct uitgewezen, een vierde wordt overgebracht naar een gesloten centrum. Van hen wordt 6 op 10 uitgewezen.
 • 2/3e wordt dus uiteindelijk terug vrijgelaten.
 • Het beleid creëert ook illegaliteit
welke rechten
Welke rechten?
 • Recht op dringende medische hulp

- voor wie ‘illegaal’ verblijft, behoeftig is en attest geneesheer heeft

- zowel ‘preventief’ als ‘curatief’, zowel ‘ambulant’ als in ‘instelling’

- wettelijk ‘afdwingbaar’ (KB 12/12/1996)

- in de praktijk verschillend per ocmw

 • Recht op onderwijs voor minderjarige kinderen

- recht op inschrijving, schoolloopbaan, diploma, schoolverzekering,...

- wettelijk ‘afdwingbaar’ (omzendbrief 24/6/1996, 29/4/2003)

- in de praktijk vaak moeilijker

welke rechten1
Welke rechten?
 • Met minderjarige kinderen: recht op opvang in federaal centrum (KB 1/7/2004)

- na behoeftigheidsonderzoek door OCMW, via Fedasil

- praktijk vaak moeilijk (onwil, overbezetting,…)

 • Kinderen hebben het recht ‘niet opgesloten te worden’

- tot 2008 opsluitingen: 152 (2004), 660 (2005), 898 (2006), 398 (2007), 270 (2008)

- oktober 2008: start pilootproject terugkeerwoningen: vandaag 9 woonunits in Zulte en Tubeke, 3 ‘terugkeercoaches’. Begeleiding via ‘vertrouwenscontract’

- oktober 2009: 56 gezinnen met 104 kinderen gepasseerd

- 21% ondergedoken. 23% vrijgesteld. 52% vertrokken (helft teruggestuurd, helft vrijwillige terugkeer)

- Veel Braziliaanse gezinnen, Kosovo e.a.

andere rechten
Andere rechten?
 • In theorie zijn ‘basisrechten gegarandeerd, ook voor mensen zonder papieren’

- België tekende UVRM/EVRM dat alle rechten garandeert

- Vlaams ‘opvangbeleid’ sinds decreet 1998: ‘mensen zonder wettig verblijf moeten hun onvervreemdbare rechten op gezondheidszorg en welzijn kunnen effectueren, (en ook) de overige socio- economische grondrechten waarover men als mens en op grond van feitelijk verblijf in België beschikt’ (doelstelling 12, SPM 2004-2010)

- invulling is vaag en gaat erop achteruit! Decreet 2009: ‘prioritair gevoerd op gezondheidszorg en onderwijs, en oriëntering naar een zinvol toekomstperspectief’

andere rechten1
Andere rechten?

In de praktijk zijn ‘basisrechten’ vaak niet af te dwingen

- recht op huisvesting? (wel ‘recht op huurcontract’, ook huurdersrechten, maar moeilijk afdwingbaar. Geen recht op sociale huisvesting. Residentiële opvang vaak financieel niet haalbaar)

- recht op voeding/kleding? (vooral privé-initiatief)

- recht op onderwijs? (wel voor kinderen, maar veel drempels. Volwassenen: scholen zijn ‘vrij’ om inschrijvingscriteria te bepalen)

- recht op juridische bijstand? (recht op pro deo-advocaat, maar vooral privé-initiatief)

- recht op gezinsleven? (recht op huwelijk?)

 • recht op inkomen? (geen recht op ocmw-steun, geen recht op arbeid. Wél recht op degelijke arbeidsvoorwaarden, maar moeilijk afdwingbaar!)

- recht op veiligheid? (steeds de kans opgepakt en opgesloten te worden)

overlevingsstrategie n
Overlevingsstrategieën
 • Onderzoek ULB/CEDEM: 130 diepte-interviews in acht steden
 • Strategieën om in België te kunnen blijven:

- (nieuwe) asielaanvraag

- beroep bij RvS, art9§3/9bis/9ter (vaak met besef lage slaagkansen)

- huwelijk, werkvergunning, adoptie, au pair,…

 • Strategieën om niet uitgewezen te worden:

- identiteitscontroles vermijden (publieke plaatsen vermijden, openbaar vervoer mijden of tickets kopen)

- criminaliteit vermijden

- valse identiteit opgeven, documenten verbergen of vernietigen (moeilijker uit te wijzen)

overlevingsstrategie n1
Overlevingsstrategieën
 • Recht op onderwijs (kinderen), recht op opvang met minderjarige kinderen, recht op dringende medische zorg
 • GEEN recht op werk of OCMW-steun, dus geen recht op inkomen!
 • Inkomen uit solidariteit: hulporganisaties, vrienden of familie mét inkomen, elkaar depanneren,…
 • Inkomen uit zwart werk: 2 op de 3 MZWV zou aan het werk zijn
inkomen uit zwart werk
Inkomen uit zwart werk

* Vooral die jobs die Belgen niet meer willen doen (3D-jobs: dirty, dangerous, difficult)

* Selectief beeld (via inspectie, geen zicht op bv huishoudhulp,…)

inkomen uit zwart werk1
Inkomen uit zwart werk
 • Vaak in slechte arbeidsvoorwaarden/ speelbal van willekeur
 • Nochtans heel gamma aan opleidingen (in thuisland en hier)
 • Lage lonen: 2004: 1,5 €/u in textielsector, 2€/u in horeca (1€u op platteland), 3,5 €/u in landbouw, 4 €/u bij handenarbeid, 7,5 € (Pool) en 5 € (Oekraïner) in bouw
 • Weinig tot geen controle op contracten (principe onderaan-nemingen, gratis proeftijd ‘met inwoon’,…)
 • Geen sociale of ziekteverzekering!
 • Bij vaststelling eerder uitwijzen dan situatie aanpakken
 • Vakbonden staan open, maar bewijslast is moeilijk
 • Sterk ingebed in Belgische cultuur: zwartwerk als pull-factor is sterker dan grenzen sluiten-beleid
regularisatie
Regularisatie?
 • Mensen zonder wettig verblijf tóch verblijfspapieren geven
 • Vaak gebruikte maatregel ter ‘opkuis’ van een te groot aantal mensen zonder papieren of ‘witwassen’ economie (ook in Spanje, Frankrijk, Italië,…)
 • Ook België regulariseert regelmatig

- 1974: 7.448 mensen, voornamelijk Turken en Marokkanen

- 2000: zo’n 50.000 aanvragen, 35.000 positief

- 2009: ongeveer zelfde aantal, aantallen positief?

- naast collectieve ook steeds individuele regularisaties

regularisatie 2009
Regularisatie 2009
 • Permanente criteria:

1.1: lange asielprocedure: 3 of 4 jaar

1.2. lange asielprocedure + RvS of art9.3/art9bis: 4 of 5 jaar

2.1 tot 2.7: prangende humanitaire situaties

(ouder Belgisch kind, ouder minderjarige EU-burger, familieleden ten laste van EU-burger buiten gezinshereniging, schoolgaande kinderen met vijf jaar verblijf, ‘kwetsbare groepen’,…)

 • Tijdelijke criteria (15 sept -15 dec 2009):

2.8.A: 5 jaar ononderbroken verblijf met periode van wettig verblijf of ‘geloofwaardige pogingen’ vóór 18/3/2008

2.8.B: verblijf sinds 31/3/2007 en arbeidscontract (1 jaar, inkomen minstens leefloon en wettelijk minimum)

> duurzame lokale verankering, met extra bewijzen rond sociale banden, taalkennis en werkervaring/ werkbereidheid

 • Commissie voor Advies bij negatieve beslissingen