Chemické reakce nenasycených uhlovodíků - PowerPoint PPT Presentation

neve-wagner
chemick reakce nenasycen ch uhlovod k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chemické reakce nenasycených uhlovodíků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chemické reakce nenasycených uhlovodíků

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Chemické reakce nenasycených uhlovodíků
202 Views
Download Presentation

Chemické reakce nenasycených uhlovodíků

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chemické reakce nenasycených uhlovodíků

 2. Alkeny Reakční schéma

 3. 1) Adice elektrofilní (AE) a) Hydrohalogenace Alkeny • nesymetrické alkeny – Markovnikovo pravidlo

 4. Alkeny b) Halogenace • přítomnost nenukleofilního rozpouštědla – Lewisova kyselina – heterolytický zánik vazby v molekule halového prvku

 5. Alkeny c) Hydratace • kysele katalyzovaná

 6. Alkeny 2) Adice radikálová (AE) a) Hydrogenace • polyadice – vícenásobná adice • tvorba makromolekul z monomerů – zánik dvojné vazby 3) Polymerace

 7. Alkeny 4) Oxidace

 8. Alkeny

 9. Alkyny Alkyny Reakční schéma

 10. Alkyny 1) Adice elektrofilní a) Hydrohalogenace • podle Markovnikova pravidla

 11. Alkyny b) Halogenace 2) Adice nukleofilní a) Hydratace – Kučerovova reakce

 12. 3) Adice radikálová Alkyny a) Hydrogenace Pt 4) Oxidace

 13. 5) Tvorba acetylidů Alkyny • odštěpení slabě kyselého vodíku u koncových alkynů silnou bází - C ≡C – H + NaOH - C ≡C- Na+ + H2O